töissä.fi:n ensimmäinen versio viimeistelty ja avattu

ttöissä.fiöissä.fi-sivustolta on nyt otettu “beta-nauha” pois. Palvelu on viimeistelty  käytettävyystestausten ja palautteen perusteella, ja siihen on nyt myös lisätty uusin yliopistojen keräämä uraseurantadata.

Vastaanotto pääkohderyhmän eli korkeakouluopiskelijoiden keskuudessa on ollut varsin suopea. Lisäksi olemme saaneet hyvää palautetta sivuston kautta mm. opoilta ja valmistuneilta. Olemme myös kysyneet sivuston toimivuudesta käyttäjäraadiltamme.

Teimme käytettävyystestauksia Tampereen yliopiston opiskelijoille sekä Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liiton, SAMOK:in, opiskelija-aktiiveille.  He pitivät sivustoa hyödyllisenä ja tarpeellisena.”Vau! Tällaista on kaivattu”, totesi yksi testaajista.

Palvelun ilmettä pidettiin “räväkkänä” ja “raikkaana”. Tilastotietojen esittäminen näyttävien visualisointien avulla sai kiitosta. Typografia isoine numeroineen teki testaajien mielestä tiedosta mielenkiintoista. Kertomusosio herätti suurta kiinnostusta. Mahdollisuutta hakea kertomuksia eli sortata eri kriteerein  pidettiin erinomaisena.

“Ensin mä kattosin tiedot omasta pääaineesta, sitten kaverin pääaineesta (mitä sen alalla  tienaa), ja sitten mun äidin, koska mä en oikein tiedä sen alasta mitään”, kertoili eräs testattavista.

Parannettavaakin testauksissa löytyi, minkä seurauksena mm. palvelun sivujen elementtejä tiivistettiin, niiden järjestyksiä vaihdettiin ja hakuja korjailtiin.

Käyttäjiltä on tullut myös palautetta, ettei omaa oppiainetta löydy. Tälle asialle sivuston tekijät eivät valitettavasti voi mitään. Palvelussa ei ole mukana kaikki mahdolliset oppiaineet tai koulutusohjelmat, sillä kaikki korkeakoulut eivät ole keränneet uraseurantadataa. Tai eivät ole antaneet lupaa aineiston käyttöön.

Interaktiiviset visualisoinnit eivät myöskään näy vanhoilla selaimilla, kuten Inernet Explorer 8:lla tai sitä vanhemmilla. Jos visualisoinnit olisi toteutettu niin, että vanhimmatkin selaimet niitä pyörittäisivät, olisimme joutuneet tyytymään nykyistä huomattavasti vaatimattomampiin ratkaisuihin.  Halusimme mennä kuitenkin tulevaisuus – ja tabletti – edellä.

Palvelussa nyt uusin data

Yliopistojen uusin uraseurantadata on kerätty syksyllä 2012, ja se on nyt lisätty palveluun. Vastaajia on siten vuosilta 2010 ja 2012. Aineiston yhdistäminen tekee mahdolliseksi tilastotietojen esittämisen myös pienissä oppiaineissa, joissa vastaajien määrä on vähäinen.

Kertomuksien keräämisessä käynnistetty yhteistyö

Sivustolla on nyt parisataa kertomusta korkeakouluista valmistuneilta. Kertomuksia on tippunut tasaisesti, ja välillä suurempinakin sykäyksinä, kun esim. ammattiliittot ja eri korkeakoulut ovat kampanjoineet. Kisaa johtavat valtio-oppia lukeneet, heiltä on nyt eniten kertomuksia. Mikä haasteena esitettäköön muista oppiaineista tai koulutusohjelmista valmistuneille!

Nyt kun varsinainen palvelu on saatu auki, ryhdymme tekemään sitä voimallisemmin tunnetuksi, niin opiskelijoille kuin valmistuneille.

 

About Deleted User

Special user account.
This entry was posted in koutsi-projekti. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *