Koutsi on the road: työpajoja opettajille ja ohjaajille

Leena Penttinen, Merja Ukkola ja Kaisa Karhu

Leena Penttinen, Merja Ukkola ja Kaisa Karhu

Toukokuussa Koutsi- ja Yliopistosta työelämään -hankkeen tekijät yhdistivät voimavaransa järjestämällä yhteisiä työpajoja ohjauksen parissa työskenteleville Oulussa ja Jyväskylässä. Puolen päivän mittaisen työpajan otsikkona oli “Faktaa työllistymisestä mielikuvien sijaan”, ja tarkoituksena oli  perehdyttää osallistujia  töissä.fi-sivustoon ja antaa pedagogisia työvälineitä sen hyödyntämiseen hops- ja uraohjauksessa.

Työpajan toteutuksessa oli kaksi osuutta. Aluksi Merja Ukkola Koutsi-hankkeesta esitteli töissä.fi-sivuston sisällöt ja perustoiminnot, minkä jälkeen Kaisa Karhu ja/tai Leena Penttinen Yliopistosta työelämään -hankkeesta kertoivat opiskelijoita askarruttavista kysymyksistä ja kuinka töissä.fi-sivusto tarjoaa välineitä näihin kysymyksiin vastaamisessa.  Sivuston käyttöä ohjaustilanteessa pohdittiin lukuisten käytännöllisten tehtävien ja roolileikkien avulla, ja eväitä saatiin niin yksilö- kuin ryhmäohjaukseenkin.

Työpajoissa käytiin vilkasta ja antoisaa keskustelua. Ohjaajat saivat konkreettisia vinkkejä työhönsä, töissä.fi:n tekijät saivat puolestaan arvokasta palautetta palvelun kehittämiseksi.   Kahden hankkeen tekijät myös tulivat siihen tulokseen, että samanlaisia työpajoja olisi hyvä järjestää yliopistoissa ja korkeakouluissa eri puolilla Suomea, ja myös TE-väelle. Työpajojen toteutusten pohjalta olisi myös hyvä tuottaa toimintamalleja, joita voitaisiin hyödyntää jatkossakin. Seuraava työpaja pidetään elokuussa Tampereen yliopistossa.

About Deleted User

Special user account.
This entry was posted in koutsi-projekti. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *