Opetus

Crisis, Communication and Society -tutkimusryhmä järjestää opetusta, jossa kriisejä ja katastrofeja sekä riskejä ja uhkia tarkastellaan laaja-alaisesti mediayhteiskunnan kontekstissa. Tietoa tulevista kursseista ja niihin ilmoittautumisesta.

Kriisiviestinnän ja -johtamisen kurssilla keskitytään kriisiviestintään ja kriisijohtamiseen yhteiskunta- ja organisaatioteoreettisista näkökulmista. Kurssilla käydään lävitse eri kriisejä ja katastrofeja tarkastellen niitä teoreettisesti, tutkimuksellisesti ja käytännön analyysitöiden kautta. Opiskelija perehtyy kurssilla laajasti kriisien viestinnän ja johtamisen kysymyksiin.

Opintojakso kuuluu viestinnän aineopinnoissa kohtaan viestinnän tutkimusalat. Viestinnän aineopintojen valinnaisia opintojaksoja voi suorittaa yksittäisinä opintoina, vaikkei opiskelijalla ole viestinnän perusopintoja suoritettuna.

Suoritustapa: Luennot 20 t + ryhmätyö + kotitentti, jossa suoritetaan kirjallisuus.

Kriisi- ja traumajournalismin harjoituskurssilla käydään läpi journalistin ammattieettisiä kysymyksiä erityisesti traumaattisten kokemusten uutisoimisessa. Lisäksi pohditaan kysymyksiä, joita journalisti itse joutuu vaikeissa tilanteissa kokemaan. Jakson suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot journalismin ja mediakulttuurin nykykäytännöistä. Sisältöalueita ovat mm. journalistisen tiedon tuottaminen, uutiskriteerit, juttutyypit sekä haastattelutekniikat kriisi- ja traumajournalismissa digitaalisella ajalla.

Suoritustapa: Lähiopetus (28 t), joka pitää sisällään luentoja, ryhmässä tehtäviä harjoituksia sekä ryhmätentin.

Kriisiviestinnän harjoituskurssilla yhteisöjen ja erilaisten organisaatioiden viestintää tarkastellaan kriisitilanteiden näkökulmasta. Kurssilla harjoitellaan mm. kriisiraportointia, tiedotteiden kirjoittamista, sosiaalisen median käytäntöjä ja tiedotustilaisuuksien järjestämistä.

Suoritustapa: Lähiopetus (28 t), joka pitää sisällään luentoja, ryhmässä tehtäviä harjoituksia sekä ryhmätentin.