Loviisa13

Etnografinen tutkimus onnettomuusharjoituksen viestinnästä

Loviisa13 oli laajamittainen varautumisharjoitus, jossa simuloitiin ydinvoimalassa tapahtuvaa onnettomuutta. Harjoitukseen osallistui kymmeniä eri viranomaistoimijoita, pelastuslaitos sekä Loviisan ydinvoimalaa pyörittävä Fortum. Helsingin yliopiston viestinnän tutkijat toimivat harjoituksessa tuottamassa kansalaisviestintää ja simuloimassa median toimintaa.

Loviisa 13 -harjoitukseen osallistuneiden tutkijoiden tekemän osallistuvaan havainnoinnin pohjalta tutkimuksessa analysoitiin sekä viranomaisten, media että kansalaisten tuottamaa kriisiviestintää. Kriisisimulaatiossa toteutetun kollektiivisen etnografian (Hill & Holyoak 2011; Gordon ym. 2006) avulla ristiinvalotamme onnettomuuden synnyttämää kriisiviestintää niin toimittajien, kansalaisten kuin viranomaistoiminnankin näkökulmista. Analyysissä herkistymme erityisesti yhteiskunnallisten kriisien tutkimiseen erikoistuneiden Boinin ym. (2009) luonnehdintaan katastrofiprosessien johtamisesta.

Hakala, Salli; Tikka, Minttu; Silvast, Antti; Pedak, Maarit & Laaksonen, Salla (2014) Pieni vuoto, iso päästö – kriisiharjoitus ydinvoimalassa. Etnografinen tutkimus onnettomuusharjoituksen viestinnästä. Työelämän tutkimuspäivien konferenssijulkaisuja 5/2014, 35-51.