Kriminologian opinnot

Kriminologia on tieteenala, joka tutkii empiirisesti rikollisuutta ja siihen kohdistuvia reaktioita. Jos harkitset alan opintoja, kannattaa aluksi perehtyä alan oppikirjaan.

Kriminologia on opintosuunta Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden maisteriohjelmassa (valtiotieteiden maisteri, 120 op).

Sosiaalitieteiden kandiohjelmassa on kriminologian johdantokurssi.  Sen voi suorittaa myös avoimessa yliopistossa.

Kriminologian jatko-opinnot ovat mahdollisia sosiaalitieteiden tohtoriohjelman puitteissa.

Tällä blogisivustolla kuvaamme omaa opetustamme ja sen taustalla olevan tutkimuksen painopisteitä Helsingin yliopistossa. Suomessa kriminologian opintoja voi harjoittaa myös Itä-Suomen yliopistossa sekä Turun yliopistossa oikeustieteen kontekstissa.