Kirjoittajan arkistot:Aleksi M M Roitto

Tutkijatapaaminen – Monimuotoisuus lastenkirjallisuudessa

Tapasimme nimikkotutkijamme, Jaana Pesosen. Olimme pohtineet kysymyksiä etukäteen, joiden avulla lähdimme avaamaan keskustelua. Puhuimme monikulttuurisuudesta ja monimuotoisuudesta ja siitä mitä se pitää sisällään. Kritisoimme että kirjat olisivat voineet olla rohkeampia, mutta emme olleet ottaneet huomioon kustantajan näkökulmaa, eli sitä että asioiden liian rohkea esittäminen voi vaikuttaa kirjojen myyntiin. Kirjailijat eivät myöskään halunneet valistaa ja tuoda erilaisuutta korostetusti esille. Asiat haluttiin esittää normaalina osana jokapäiväistä elämää, mutta tutkijamme esitti, että ihmiset, joita asiat koskettavat, pitävät erilaisuuden esilletuomista tärkeänä kokoluokasta riippumatta. Lopuksi vielä tiedustelimme muuta oheiskirjallisuutta, mistä olisi hyötyä tutkijatenttiä varten.

Satuilijat

Lastenkirjallisuus rakentaa yhtenäistä kansallistunnetta

Valitsimme tutkimusaiheeksemme “Lastenkirjallisuus rakentaa yhtenäistä kansallistunnetta”. Tapa millä ryhmät jaettiin tuntui erittäin toimivalta. Työskentely tehostuu ja motivaatio kasvaa kun aihe on kaikkia innostava. Me kaikki olemme kiinnostuneita kirjallisuudesta ja pidämme tärkeänä, että lapsille luetaan paljon kirjoja. Aloimme pohtia aiheeseen liittyviä kysymyksiä. Niitä löytyikin paljon! 

Miten määritellään yhtenäinen kansallistunne? Katsotaanko tutkimusta suomalaisesta näkökulmasta vai eri maiden kulttuurien näkökulmasta? Mikä on suomenkielen taso -> luetaanko kirjoja vai katsotaanko kuvakirjoja? Keskitytäänkö tutkimuksessa suomalaiseen vai koko maailmanlaajuiseen lastenkirjallisuuteen?

Mietimme myös, löytyykö lastenkirjallisuudesta yhteisiä samaistumisen kohteita vai onko niissä stereotypioita, joihin kaikki eivät voi samaistua. Minkälaisia ovat ylipäätään sukupuoliroolit lastenkirjallisuudessa? Päädyimme pohtimaan, että kansallistunne lastenkirjallisuudessa on kehittynyt ajansaatossa.

Lopuksi saimme päätettyä tutkimuksen lähestymistavan. Tutkimuskysymystä täytyy varmasti vielä rajata, mutta tästä on hyvä jatkaa seuraavalla ryhmätunnilla!

Aleksi, Fanny, Janette, Mia, Mirva ja Paula/Satuilijat