Kirjoittajan arkistot:Anna-Maria Zaharova

Ryhmä 9:n blogiviikon avaus!

Moikka ja tervetuloa seuraamaan ryhmä 9:n blogiviikkoaMeillä aiheena on siis myötätunto ja lööppimmeotsikko oli: ”Myötätunto on varhaiskasvatuksen ytimessäkuitenkin usein keinot sen edistämiseksi ovat ongelmallisia”. Varsinainen käsittelemämme artikkeli on  ”Lohdutustilanteet ja myötätuntokulttuuri alle kolmevuotiaiden päiväkotiryhmässä.” Tutkimuksessa pyritään vastaamaan kahteen kysymykseen: Miten alle kolmivuotiaiden lasten mielipahan ilmaisuihin vastataan päiväkodin erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa? Minkälaisia tulkintoja päiväkodin myötätuntokulttuurista voidaan tehdä havaittujen lohdutustekojen perusteella?  

Tutkijatentti lähestyy ja ajattelimme, että voisimme käsitellä hieman meidän valmistautumista ja ajatuksia tulevasta tentistä. Meidän käsittelemän tutkimusartikkelin on kirjoittanut Antti Rajala. Hän on kirjoittanut artikkelin Helena Kontiolan pro gradu tutkielman pohjalta. Mielenkiintoista ja osittain haastavaa tilanteesta tekee juurikin se, että Rajala ei itse ole ollut kentällä toteuttamassa tutkimusta, jonka takia hän ei esimerkiksi osaa vastata kysymyksiin kuten: ”Miksi päätit toteuttaa tutkimuksen juuri tällä tavalla” voimme kuitenkin kääntää kysymyksen muotoon ”Miten itse toteuttaisit tutkimuksen?” Ajatuksenamme on siis tiedustella Rajalan näkökulmaa myötätunnosta erityisesti varhaiskasvatuksessa ja saada syvempää tietoa sen positiivisista kuin myös mahdollisista negatiivisista puolista.

Kurssin aikana olemme päässeet keskustelemaan ja esittelemään tutkimustamme muille ryhmille ja olemme saaneet palautetta ja uusia näkökulmiajoilla lähestyä tutkimusta. Muiden ryhmien kommentit ja kysymykset ovat avanneet tutkimusta enemmän. Kurssin alussa oli hankala ajatus tenttiä tutkijaa kriittisestimutta ajan kuluessa se on selkiintynyt. Tutkimuksen auetessa meidän olostamme on tullut paljon varmempi.  Nyt on huolenaettä  emme saa kaikkia pointtejamme tuotua esille tutkijatentin rajoitetussa ajassa.  Avaamme tutkimustamme vielä enemmän blogiviikkomme kuluessa.  Olisiko teillä jotain polttavia kysymyksiä tutkijallemme? 

Jäämme mielenkiinnolla odottamaan tulevaa tutkijatenttiä ja toivotamme samalla tsempit muille ryhmille! 

Terveisin, Ryhmä 9 (Myötätuntokulttuuri)