Kirjoittajan arkistot:Jaakko A Hilppö

Tervetuloa opiskelijoitten pitämään Kohti tutkivaa työtapaa (VO) opintojakson blogiin!

Blogikirjoittamisen tavoitteena on auttaa jäsentämään tutkimuksen tekemistä koskevaa ajattelua ja ymmärrystä sekä tekemään oppiminen näkyväksi. Se rohkaisee omakohtaiseen tietojen pohdintaan ja vuorovaikutukseen muiden kurssilaisten kanssa. Blogi antaa mahdollisuuden myös kokemusten välittämiseen kurssin aikana. Blogikirjoittamiseen kuuluu paitsi uusien keskusteluavauksien tekeminen, myös aloitettuun keskusteluun osallistuminen. Tällä huolehditaan siitä, että blogi pysyy tasaisen aktiivisena koko kurssin ajan.