Kirjoittajan arkistot:Janika K Kulta

”Tärkeintä on, että on kysymyksiä.”

MITEN VOISI TUTKIA LÖÖPISSÄ ESITETTYÄ AIHETTA:

Varhaiskasvatuksen ammattilaiset kontrolloivat lasten leikkiä.

Ryhmässä numero 11 pohdimme, että saimme yhteisestä alusta hyvän pohjan kurssille. Olimme positiivisesti yllättyneitä kurssin ilmapiiristä, jonka Lasse ja Jaakko olivat luoneet. Rento ilmapiiri saikin meidät keskustelemaan heti avoimesti aiheesta. Tutkijavierailijan innostava puheenvuoro inspiroi meitä kyseenalaistamaan ja esittämään kysymyksiä. Mieleemme tulvi kysymyksiä, joihin tuntui vaikealta, tai jopa mahdottomalta löytää vastauksia. Kiinnostuksemme aiheeseen, sekä tutkijan sanat kannustivat meitä jatkamaan: “On tärkeää, että on kysymyksiä. Välttämättä/aina ei ole, eikä edes ole tarkoitus vastata. Tärkeintä on, että on kysymyksiä”.

Ryhmässä käytiin vilkasta keskustelua mm. siitä mitä ajatuksia herää lööpistä “Varhaiskasvatuksen ammattilaiset kontrolloivat lasten leikkiä” ja miksi juuri tämä aihe kiinnosti. Esiin nousi useita esimerkkejä aikuisten asenteista leikkiä, leikkimisestä ja leikkivälineistä ja yleensä varhaiskasvatustyötä kohtaan kentällä sekä siitä kuinka aikuisen ja lapsen näkemys ja toiveet leikistä voi poiketa. Pohdittaessa sitä miksi aihetta pitäisi tutkia ja etenkin, miten leikkiä voisi tutkia tuntui haastavalta sillä jo otsikko itsessään kaipaisi ensin tarkennusta, jotta olisi mahdollista miettiä miten aihetta voisi tutkia ja mitä yleensä lähdettäisiin tutkimaan. Vaikeinta tuntui saada kiinni siitä mitä kontrollilla tässä tapauksessa tarkoitettiin, miten se määritellään. Mietimme mistä tilanteesta kyseinen lööppi on tehty ja minkälainen tilanne on ollut kyseessä.

Mietimme pitkään tutkimusaiheen eettisiä näkökulmia: miten tällaista aihetta voisi tutkia, keneltä sitä voisi kysyä ja miten. Melko nopeasti kävi ilmi, että tarkastellaksemme aihetta meidän olisi mentävä paikanpäälle päiväkotiin – MUTTA ennen kuin innokkaina lähtisimme videokamera kainalossa keräämään aineistoa ilmiöstä nimeltä leikki, joka ryhmässä yhteisymmärryksessä määriteltiin varhaiskasvattajan perustyöhön kuuluvaksi ja koko kasvatustyön ytimeksi. Ymmärsimme pian, että meillä olisi ennen jalkautumista kasa kysymyksiä selvitettävänä ja pitkä “to do”-lista selvitettäväksi tutkimuksemme pohjatyöksi. Jo pelkästään aiheeseemme sisältyvien käsitteiden määrittelystä saisi aikaan tutkimusprojektin, joten rankkaa rajausta olisi tehtävä. Ensimmäisenä olisi määriteltävä näkökulma, jotta voitaisiin suunnata ja määritellä sitä keneltä kysymme ja mitä tai ketä havainnoimme ja millä menetelmillä. Selvää oli, että tutkimus olisi aloitettava lukemalla kirjallisuutta aiheeseen liittyen ja tutustua aikaisemmin tehtyihin tutkimuksiin, jotka muun muassa avaisivat aiheeseemme liittyviä käsitteitä. Keskustelun ohessa tehtiin netistä aiheeseen liittyvä haku ja nopeasti löytyikin leikistä dokumentti, jossa kansainvälinen tutkijaryhmä määrittelee leikkiä ja sen merkitystä ja arvoa.

Hyvällä fiiliksellä kohti tutkivaa työtapaa!