Kirjoittajan arkistot:Jasmiina M T Heikkinen

Ensimmäinen ryhmäkerta

Moikka kaikki opiskelijakaverit!

Kohti tutkivaa työtapaa – kurssilla saimme valita meitä kiinnostavat aiheet, joiden mukaan ryhmät ryhmätyötunteja varten koottiin. Valitsimme aiheen ”Lasten temperamentilla ja tuen tarpeilla on vain vähäinen yhteys lapsen kognitiiviseen suoriutumiseen”. Aihe herätti meissä jokaisessa paljon ajatuksia, joten heti ryhmäytymisen alussa kävimme paljon kiivasta keskustelua. Ryhmässämme kyseenalaistettiin, ihmeteltiin, kyseltiin ja otettiin selvää sekä naurettiin. Oli mahtavaa huomata, miten innostuneita kaikki olivat heti alkuhetkistä lähtien. Monella oli kokemusta tutkimusten teosta jo lukioajoilta, mutta joukosta löytyi myös niitä, joilta kokemusta löytyy enemmän “tutkimuskentältä” eli useamman vuoden kokemusta pienten lasten kanssa työskentelystä. Toivomme, että tulevien ryhmätyötuntien aikana pystymme erilaisilla näkökulmillamme täydentämään toisiamme. 

Tehtävänantona oli selvittää, millä tutkimustavalla lähtisimme tutkimaan kyseistä väitettä. Aihetta oli mielestämme helpointa lähestyä kvalitatiivisesti suhteellisen pienellä otannalla, koska kvantitatiivinen tutkimus vaatisi suuremman joukon sekä pidemmän ajanjakson tutkimukselle. Totesimme myös, että temperamentin yhteyttä kognitiiviseen suoriutumiseen olisi hankala mitata ainoastaan tilastollisesti esimerkiksi lomakkeilla, koska tarvitaan fyysinen läsnäolo tutkittavan kohteen kanssa. Ajatuksena oli, että saadaan yleiskatsaus pienestä ryhmästä lyhyellä aikavälillä, joten menetelminä käyttäisimme havainnointia ja haastatteluja. Lapsia havainnoitaisiin heidän toimiessaan sekä yksin että ryhmässä. Haastatteluilla selvitettäisiin ensisijaisesti vanhempien ja päiväkodin työntekijöiden näkemystä lasten kognitiivisesta suoriutumisesta. 

Ensimmäisellä ryhmätunnilla saimme projektin hyvin käyntiin. Jaettuamme ajatuksia aiheesta, aloimme hahmottelemaan tutkimuksen rakennetta ja luonnetta. Tiedonkeruumenetelmien lisäksi pohdimme myös tutkimuksen haasteita ja saimme aikaan rakentavaa keskustelua monesta eri näkökulmasta.  

Seuraavaksi lähdemme rakentamaan tarkempaa tutkimussuunnitelmaa. 

  

Anni Ilkka, Jenna Lepistö, Ella Halkosalmi, Rosa Schmelzer, Tuula Vilva, Jasmiina Heikkinen, Saara Kekkonen, Julia Lind, Vilma Rissanen, Jonna Kaffka