Vuosikokous 2005

KANSANTALOUSTIETEEN OPISKELIJAT RY. Järjestön sääntömääräinen vuosikokous 2005

Aika: 16.2.2005 klo 18

Paikka: Metsätalo, Sali 13

Läsnäolijat: Markku Tuominen, Tuukka Lehtiniemi, Joonas Rahkola, Reetta Salo, Jussi Lantto, Mai Peltonen, Anu Komonen, Leni Järvenpää, Otto Kässi, Matti Paavonen, Maiju Harava, Outi Helenius, Riikka Närhi, Andrei Parisi, Lauri Mustonen.

1. Kokouksen avaus

 • KTTOn puheenjohtaja Tuukka Lehtiniemi avasi kokouksen klo 18.09.

2. Kokouksen järjestäytyminen

 • Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Markku Tuominen ja sihteeriksi Leni Järvenpää.
 • Pöytäkirjan tarkastajina toimivat Reetta Salo ja Joonas Rahkola.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

 • Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

 • Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5. Vahvistetaan järjestön edellisen kokouksen (vaalikokous) pöytäkirja

 • Vahvistettiin vaalikokouksen pöytäkirja.

6. Esitetään toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2004

 • Anu Komonen esitti toimintakertomuksen ja Tuukka Lehtiniemi tilinpäätöksen vuodelta 2004.

7. Esitetään tilintarkastuslausunto

 • Mai Peltonen esitti tilintarkastuslausunnon.

8. Päätetään tilinpäätöksen hyväksymisestä sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä vuoden 2004 hallitukselle.

 • Hyväksyttiin tilinpäätös ja myönnettiin tili- ja vastuuvapaus vuoden 2004 hallitukselle.

9. Esitetään järjestön talousarvioesitys ja toimintasuunnitelma vuodelle 2005

 • Tuukka Lehtiniemi esitti toimintasuunnitelman ja Otto Kässi talousarvion vuodelle 2005.

10. Vahvistetaan talousarvioesitys ja toimintasuunnitelma

 • Vahvistettiin talousarvioesitys ja toimintasuunnitelma.

11. Muut esille tulevat asiat

 • Ei muita asioita.

12. Kokouksen päättäminen

 • Puheenjohtaja päätti kokouksen 18.28.

One Reply to “Vuosikokous 2005”

Leave a Reply