Halko 8/12

Kansantaloustieteen opiskelijat r.y.

Hallituksen kokous 8/2012 — pöytäkirja

ma 3.9.2012 klo 18:00

kokoushuone Marx, Uusi ylioppilastalo

Paikalla: Ohto, Atro, Aleksi, Meri, Anton, Juhani, Aliisa, Samuli, Lauri, Ville, Mattias, Janne

 1. Kokouksen avaus

 • Puheenjohtaja avasi kokouksen 18:00

 1. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

 • Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

 1. Esityslistan hyväksyminen

 • Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

 1. Talous

 • Meri kertoi taloustilanteen olevan hyvä.

 1. Toiminta

5.1. Menneet tapahtumat

29.4.-1.5. Vappu

3.5. Terminaalibileet (78 osallistujaa)

9.5. Tiedekunnan karnevaali

10.-13.5. Tartton matka (14 osallistujaa)

14.5. Kuppalan siivous (Juhani osallistui KTTO:n puolesta)

26.5. Neppisajot (KTTO:laisia 5)

29.5. Senaatintorin suursitsit

5.6. Pääsykoebileet (45 osallistujaa)

Kesäkorikset (Yhteensä noin 60 osallistujaa)

18.8. Ensimiitti (40 osallistujaa)

25.8. Kannu-Games (Yhteensä noin 350 osallistujaa)

27.8. Fuksien Selvä maanantai (38 osallistujaa)

29.8. Fuksien peli-ilta (47 osallistujaa)

5.2. Tulevat tapahtumat

4.9. KTTO:n fuksiaiset

 • Keskusteltiin rastipaikoista ja varmistettiin, että kaikki tietävät mihin mennä. Tuutorvastaava Samuli huolehtii tapahtuman organisoinnista.

6.9. Kannun fuksisuunnistus

 • KTTO pitää Median kanssa rastin, mutta rastin aihetta ei ollut vielä selvillä. Ehdotetaan vielä perinteistä.

13.-14.9. Mökkireissu

 • Mökkireissun osalta järjestelyt olivat kunnossa.

28.-29.9. Fuksisitsit

16.10. Roomalaiset

[17.11. Vuosijuhlat]

29.11. Pikkujoulut

5.3. Muu toiminta

Kulttuuri

 • Kulttuurivastaava ei ollut paikalla joten kohtaa ei käsitelty.

Urheilu

 • Puhuttiin tulevasta jalkapallo-ottelusta.

Matka

Yrityssuhdetoimikunta

 • Kerrattiin ajantasainen tieto vuosijuhlasponsoreista.

Kannun valiokunnat

 • Valiokuntatapaamisia ei ollut ollut.

 1. Vuosijuhlat

 • Vuosijuhlien valmistelut olivat melko hyvällä tolalla. Pidettiin hyvänä ajatusta pitää Media ry:n kanssa yhteinen silliaamiainen Sivistys-saunalla. Mietittiin myös Sivistyksen äänentoistoa.

 1. Kapitaali

 • Kapitaalille ei ole vieläkään saatu uutta päätoimittajaa, mutta etsintä jatkuu.

 1. Posti

 • Postia ei oltu haettu.

 1. Muut esille tulevat asiat

 • Ei muita esille tulevia asioita.

 1. Seuraavasta kokouksesta sopiminen

 • Seuraava kokous sovittiin pidettäväksi 17.9.

 1. Kokouksen päätös

 • Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:11

Leave a Reply