KTTO:n hallintovaalikokous

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta HYY järjestää marraskuussa hallintovaalit, jossa valitaan viisi opiskelijaedustajaparia tiedekuntaneuvostoon ja viisi opiskelijaedustajaparia uusien suurlaitosten johtoryhmiin. Kansantaloustieteen oppiaine on vuodenvaihteesta lähtien osa Politiikan ja taloustieteen tutkimuksen laitosta, johon kuuluu meidän lisäksi valtio-opin, yhteiskuntahistorian, kehitysmaatutkimuksen sekä käytännöllisen filosofian oppiaineet. Vaalit ovat avoimet ja suhteelliset, ja kuka tahansa Helsingin yliopiston opiskelija voi äänestää ja asettua ehdolle. Ehdolle asetutaan pareina (jäsen+varajäsen), ja tehtävä on kaksivuotinen. Äänestää voi sähköisesti vaalipäivinä 16.-17.11. Lisätietoa vaaleista, vaalitavasta ja edustajien tehtävistä saa osoitteessa http://www.hyy.helsinki.fi/suomi/361/.

Valtiotieteellisen tiedekunnan kattojärjestö Kannunvalajat ovat päättäneet muodostaa vaaliliiton laitosjohtoryhmävaaleissa. Tähän vaaliliittoon jokainen ainejärjestö valitsee yhden edustajaparin. KTTO:n ehdokkaat sitoutuvat valituiksi tullessaan edustamaan kansantaloustieteen opiskelijoita laitosjohtoryhmissä vuosien 2010-2011 aikana, ja tekemään yhteistyötä Kannunvalajien, KTTO:n ja muiden järjestöjen kanssa. KTTO valitsee oman ehdokkaansa ja varaehdokkaansa hallintovaalikokouksessaan torstaina 22.10.2009 klo 12. Vaali suoritetaan jäsenäänestyksellä, jossa jokaisella paikalla olevalla yhdistyksen jäsenellä on äänestysoikeus. Kokouspaikkana toimii Economicumin huone B416, 4. krs (sisäänkäynti Kava:n käytävältä).

Pyydämme tehtävästä kiinnostuneita ilmoittautumaan sähköpostiosoitteeseen paul.stenback@helsinki.fi keskiviikkoon 21.10.2009 klo 12.00 mennessä. Lisäksi heidän on oltava läsnä itse kokouksessa, tai ilmoitettava poissaolostaan mainittuun sähköpostiosoitteeseen.

Haluamme painottaa, että KTTO:n vaalien tarkoituksena ei ole estää muiden kuin ainejärjestöjen ehdokkaiden ehdolle asettumista. Kannunvalajien vaaliliiton tarkoituksena on taata mahdollisimman monen järjestön edustus laitosjohtoryhmässä, vahingoittamatta hallintovaalien demokraatiaa. Tiedekuntaneuvoston vaaleihin Kannunvalajat eivät muodosta omaa vaaliliittoa.

Leave a Reply