Opiskelijajäsenten haku uuteen oppiainejohtoryhmään

Kolmen varsinaisen jäsenen ja kolmen varajäsenen haku uuden kansantaloustieteen oppiaineen johtoryhmään

Yliopistorakenteen uudistuessa nykyinen kansantaloustieteen laitos yhdistyy osaksi valtiotieteellisen tiedekunnan politiikan ja talouden tutkimuksen laitosta. Kansantaloustieteen lisäksi laitokseen kuuluvat kehitysmaatutkimus, käytännöllinen filosofia, valtio-oppi sekä yhteiskuntahistoria.

Kansantaloustieteen laitos on päättänyt muodostaa tulevalle oppiainetasolle epävirallisen johtoryhmän, ja laitoksen johtaja Tapio Palokangas on antanut KTTO:lle valtuudet valita ryhmän opiskelijaedustuksen. Johtoryhmä koostuu kolmesta varsinaisesta jäsenestä ja kolmesta varajäsenestä jokaisesta hallinnon ryhmästä; professorit, henkilökunta ja opiskelijat. Edustajat valitaan neljäksi vuodeksi. Johtoryhmän tarkat tehtävät eivät ole vielä tiedossa, mutta ryhmä tulee todennäköisesti käyttämään epävirallista valtaa valmistellessaan opiskelijoille ajankohtaisia asioita uudelle laitosneuvostolle.

KTTO valitsee kolme varsinaista jäsentä sekä kolme varajäsentä kansantaloustieteen oppiaineen johtoryhmään perjantaina yhdistyksen hallituksen kokouksen yhteydessä. Valinta suoritetaan jäsenäänestysellä, jossa jokaisella paikalla olevalla yhdistyksen jäsenellä (ehdokkaita pois lukien) on äänioikeus. Pyydämme tehtävästä ilmoittautuneita ilmoittamaan kiinnostuksena allekirjoittaneelle sähköpostitse torstaihin 12.11.2009 klo 18.00 mennessä.

Toivotan kaikkia yhdistyksen jäseniä tervetulleeksi ehdokkaiksi sekä perjantaina hallituksen kokoukseen äänestämään!

Näitä vaaleja ei pidä sekoittaa yliopiston hallintovaalien kanssa, joita suoritetaan sähköisesti 16.-17.11.

 

Ystävällisin terveisin,

Paul Stenbäck

puheenjohtaja

KTTO ry.

paul.stenback@helsinki.fi

Leave a Reply