Hallituksen kokous 3/2013

Kansantaloustieteen opiskelijat ry

Hallituksen kokous 3/2013, pöytäkirja

Aika: Maanantai 11.2.2013 klo 18:30

Paikka: Kuppala

Paikalla: Anton Nikolenko, Nea Hänninen, Pentti Jämsä, Meri Sintonen, Maaria Koski, Aliisa Koivisto (kohdat 1-8), Mattias Lagerspetz, Suni Tuomainen, Juho Heinisuo, Miska Widgren, Jukka Kovanen, Ilona Ylikoski (kohdat 1-5.3), Kimmo Nevanlinna, Ohto Soininvaara (kohdat 1-5.1)

 

1. Kokouksen avaaminen

 • Kokous avattiin klo 18.28

 

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

 • Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

3. Esityslistan hyväksyminen

 • Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi seuraavin muutoksin:
  • Viskikerho otetaan esille muissa esille tulevissa tapahtumissa
  • Tänään 11.2. pidetty paneelikeskustelusuunnittelukokous kirjataan menneisiin tapahtumiin
  • Lisätään kansissitsikokous tuleviin tapahtumiin päivämäärälle 17.2.
  • Lisätään Akateemisen kyykän MM-kisat menneisiin tapahtumiin

 

4. Talous

 • Taloudellisesti tilanne on edelleen hyvä. Saatavia sitseille ilmoittautuneilta on tosin melko paljon tällä hetkellä.
 • Tilinkäyttöoikeudet on siirretty Antonille ja Nealle.
 • Kaupparekisterimuutosilmoitus on tehty.

 

5. Toiminta

 

5.1. Menneet tapahtumat

 • 27.1. Kansissitsit, suunittelukokous: 9 paikalla
 • 27.1. Paneelikeskustelusuunittelukokous: 6 paikalla
 • 27.1. KTTO:n ja KYE:n illanvietto: 30 paikalla, ilta meni mukavasti hallituksien tutustuessa toisiinsa
 • 30.1. Abi-info: Anton ja Pentti olivat paikalla. Taloustiede saatiin esiteltyä oppiaineena ja kiinnostustakin löytyi
 • 30.1. Kannuvalajien pj-kokous: Anton paikalla, nakkivaihdot ja Kannuklusterin siivous olivat olleet esillä
 • 2.2. Moodin vuosijuhlat: 5 paikalla. Kaikilla oli ollut hauskaa.
 • 4.2 Kannunvalajien merkkimarkkinat: noin 5 paikalla
 • 6.2. Kansissitsit, suunnittelukokous 2: Saamme ilmaiset tarjoilijat KYE:ltä, Nordea Markets sponsoroi sitsejä, Ktto selvittää Kannun astioiden käyttämistä, 11 paikalla
 • 7.2. Lemmenlaivasitsit, suunnittelukokous: yhteensä 15 paikalla
 • 9.2. Akateemisen kyykän MM-kilpailut Tampereella: 21 paikalla
 • 11.2. Paneelikeskustelusuunnittelukokous 2: 5 paikalla, aihe päätetty, Sixten Korkman on suostunut puhujaksi. Päivämääräksi on ehdotettu 8.4., 9.4. tai 16.4.

 

5.2. Tulevat tapahtumat

 • Evli-excu 14.2.
 • Kannunvalajien ystävänpäiväsitsit 14.2.: Anton ja Meri menevät tarjoilemaan, Maaria, Suni ja Anu myyvät juomia
 • Kansissitsit, suunnittelukokous 3, KY-talolla 17.2.
 • Oppiainekahvit ja palautetilaisuus 19.2.: Kahvittelu hallitukselle klo 13.45, palautetilaisuus klo 14.15
 • Bouffe-sitsit 19.2. @ Alina: Ruokalista päätetty, HK sponsoroi lihapullat ja nakit, kertakäyttöastioita kannatettiin, Bouffella nakit jo selvillä. Ktto:lta Kimmo, Juho, Ilona, Iida ja Anton järjestelemässä, Meri ja Nea ovat keittiössä. Järjestysmiehet ja siivousvapaaehtoiset Anton, Pentti, Juho ja Suni. Mietittiin laululärpäkkeen tekoa.
 • Kuppala-koulutus 20.2. Anton ja Samuli ovat menossa
 • Valtsikan speksi 22.2.
 • HVK 25.2.
 • Valtsikakarnevaalin suunnittelukokous 1.3. tiedekunnan kokoushuoneessa
 • Kansissitsit 9.3. @ KY-talo: Statukselta ja Kannulta saatu noin 30 laulukirjaa, joten kaikille kyltereille saadaan laulukirja. Laululärpäke tehdään. Asioiden vastuujako on päätetty pitkälti KYE:n kanssa.
 • NASDAQ-seminaari 15.3.
 • Statuksen sitsit 29.3. @ Alina: Meri ehdottaa kokousta ennen perioditaukoa.
 • KTTO<3MEDIA 11.4. @ Alina, vahvistettu. Jatkoista keskustellaan edelleen.

 

 

 

6. Posti

 • VOO:n vuosijuhlakutsu saatiin myöhässä. Kukaan ei toistaiseksi ainakaan edusta VOO:n vuosijuhlissa 16.2.

 

7. Alumniasiat

 • Nettisivut perustettu mutta odottavat sisältöä itse alumnijärjestöltä
 • Kesälle on ajateltu sitsejä vastavalmistuneille ja jo valmistuneille alumneille.
 • Linkendiniin perustetaan ryhmä alumneille Kimmon toimesta

 

8. Tiedotus ja web-asiat

 • tapahtumakalenteria kehitetty ja päivitelty. Tapahtuma-ajat ja kuvaukset on aina mahdollisimman pian toimitettava Sunille. Kannun tapahtumia voi laittaa myös kalenteriin.
 • s-postilistan suodatus, jatketaan
 • Hallitusesittelyt netissä, kuvat ovat tulossa myöhemmin.

 

9. Hallituksen jäsenet esittelevät ideoitaan ja suunnitelmiaan ensi vuodelle

 • Yrityssuhteet: Suunnittelukokousta hankkeilla, asian käsittely siirretään seuraavaan kokoukseen.

 

11. Toimikunnat

 • Vuosijuhlat: Juhliin on budjetoitu viime vuotta enemmän rahaa.

 

12. Kapitaali

 • Käsitellään ensi kokouksessa kunhan päätoimittaja on paikalla.

 

 

13. Muut esille tulevat asiat

 • Nakkivaihtoja tehdään tilanteen mukaan vapaaehtoisten löytyessä.
 • Viski-ilta yritetään järjestää Kuppalassa maaliskuun aikana. Ktto tukee tapahtumaa jonkin verran, kunhan budjettiarvio saadaan.
 • Ktto ostaa kyykkäsetin Juholta 50 eurolla.
 • Uudet haalarimerkit ovat saapuneet.
 • Weboodista löytyy taas taloustieteen opinto-opas. Siihen pääsee Hecer-kohdan kautta.
 • HVK:lle otetaan 7 osallistujaa per ainejärjestö

 

14. Seuraavasta hallituksen kokouksesta sopiminen

 • Alustavasti 27.2. Kellonaika päätetään myöhemmin Doodlessa. Myös paikka vahvistetaan myöhemmin.

 

15. Kokouksen päätös

 • Kokous päätettiin klo 20.04

Vuosikokous

Kansantaloustieteen opiskelijat ry

Sääntömääräinen vuosikokous, pöytäkirja

Aika: Maanantai 11.2. klo 18:00

Paikka: Kuppala

Paikalla: Anton Nikolenko, Nea Hänninen, Pentti Jämsä, Meri Sintonen, Maaria Koski, Aliisa Koivisto, Mattias Lagerspetz, Suni Tuomainen, Juho Heinisuo, Miska Widgren, Jukka Kovanen, Kimmo Nevanlinna, Ohto Soininvaara

 

1. Kokouksen avaaminen ja läsnäolijoiden toteaminen

 • Anton Nikolenko avasi kokouksen klo 18.04

 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

 • Kokous on laillinen ja päätösvaltainen. Lisäksi kokouksesta oli ilmoitettu tarpeeksi aikaisin ja sääntöjen mukaisesti.

 

3. Kokouksen järjestäytyminen

 • Valitaan kokouksen puheenjohtaja: Anton Nikolenko
 • Valitaan kokouksen sihteeri: Maaria Koski
 • Valitaan kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa: Nea Hänninen, Suni Tuomainen
 • Valitaan kaksi (2) ääntenlaskijaa: Miska Widgren, Mattias Lagerspetz

 

4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

 • Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

 

5. Vahvistetaan järjestön 29.10.2012 pidetyn edellisen kokouksen (vaalikokous) pöytäkirja

 • Vahvistettiin vaalikokouksen pöytäkirja

 

6. Esitetään toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2012

 • Toimintakertomuksen vuodelta 2012 esitteli Ohto Soininvaara
 • Tilinpäätöksen vuodelta 2012 esitteli Meri Sintonen

 

7. Esitetään toiminnantarkastuslausunto

 • Toiminnantarkastuslausunnon vuodelta 2012 esitteli Meri Sintonen

 

8. Päätetään tilinpäätöksen hyväksymisestä sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä vuoden 2012 hallitukselle

 • Hyväksyttiin tilinpäätös yksimielisesti ja myönnettiin tili- ja vastuuvapaus vuoden 2012 hallitukselle myöskin yksimielisesti.

 

9. Esitetään järjestön talousarvioesitys ja toimintasuunnitelma vuodelle 2013

 • Toimintasuunnitelman vuodelle 2013 esitteli Anton Nikolenko
 • Talousarvioesityksen vuodelle 2013 esitteli Nea Hänninen

 

10. Vahvistetaan talousarvioesitys ja toimintasuunnitelma

 • Vahvistettiin talousarvioesitys ja toimintasuunnitelma vuodelle 2013.

 

11. Kokouksen päättäminen

 • Anton Nikolenko päätti kokouksen klo 18.27

Hallituksen kokous 02/2013

Kansantaloustieteen opiskelijat ry

Hallituksen kokous 2/2013, pöytäkirja

Aika: Torstai 24.1.2013 klo 18:00

Paikka: Uusi Ylioppilastalo, Beauvoir-sali

Paikalla: Anton Nikolenko, Nea Hänninen, Pentti Jämsä, Samuli Sadeoja, Meri Sintonen, Maaria Koski, Aliisa Koivisto, Inari Ojala, Anu Rämö, Juho Heinisuo, Joonas Mattsson, Miska Widgren, Jukka Kovanen, Iida Piippo, Ville Voutilainen (kohdat 1-6), Kimmo Nevanlinna, Suni Tuomainen (kohdat 8-14)

 

1. Kokouksen avaaminen

 • Kokous avattiin klo 18.02.

 

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

 • Kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

 

3. Esityslistan hyväksyminen

 • Esityslista hyväksyttiin.

 

4. Talous

 • Taloudellisessa tilanteessa ei muutoksia parin viikon takaiseen eli taloudellinen tilanne hyvä.

 

5. Alumniasiat

 • Alumnijärjestöä yritetään saada tunnetummaksi
 • Alumnijärjestölle tehdään myös omat nettisivut.
 • KTTO:lta edustus alumnien vappujuhlaan.
 • Olemme huolissamme alumnitoiminnan tilasta ja tulevaisuudesta

 

6. Toiminta

 

6.1. Menneet tapahtumat

 

 • Arkun siivous 21.1, Arkku saatiin siivottua kuuden osallistujan voimin.
 • KYE:n halko 21.1, Anton ja Janne kävivät
 • Alina-koulutus 22.1, 2 osallistujaa
 • Paneelikeskustelusuunnittelukokous 23.1, 2 osallistujaa
 • Kapitaalin suunnittelukokous 23.1, 7 osallistujaa
 • Kannun haalarisitsit 23.1,  KTTO:lta 23 osallistujaa

 

 

6.2. Tulevat tapahtumat

 

 • Alina-vuoro 6.2 on peruttu
 • Bouffe-sitsit 19.2 klo 18.30, kokous tulossa lähempänä sitsejä, kunhan Bouffen hallitus on vaihtunut
 • KYE-hassuttelu 27.1 @ Kuppala, Samuli järjestää ruuat, KTTO juomat
 • Valtsikan speksi 22.2
 • Oppiainekahvit ja palautetilaisuus 19.2 klo 14–16, KTTO järjestää kahvit ja pullat
 • Vuosikokous 11.2, vuosikokouksen jälkeen jatkuu normaalilla hallituskokouksella, aikataulusta Doodle myöhemmin
 • Evli-excu 14.2 klo 14
 • Kansissitsit 9.3, järjestetään KY-talolla, suunnittelukokous 27.1 Kuppalassa
 • NASDAQ-seminaari 15.3
 • Kannun merkkimarkkinat 4.2. klo 12, tarvitaan kaksi myyjää paikalle
 • Statuksen sitsit 29.3, Sos&Kom mukaan
 • KTTO<3MEDIA 11.4, Medialta palataan asiaan

 

 

7. Posti

 • Sihteeri oli hakenut postin ja se luettiin.

 

8. Tiedotus ja web-asiat

 • tapahtumakalenteri on tehty nettisivuille
 • s-postilistan suodatusta jatketaan
 • KTTO:n jäsenrekisteriin liittymistä pitää painottaa tulevaisuudessa enemmän

 

9. Hallituksen jäsenet esittelevät ideoitaan ja suunnitelmiaan ensi vuodelle

 • Urheilu: Tankotanssi, Megazone, sulkapalloturnaus syksylle, laskettelureissu Leville/Rukalle(?)

 

11. Toimikunnat

 • Vuosijuhlatoimikunta miettii juhlapuhujaa

 

12. Muut esille tulevat asiat

 • KTTO sai kaksi risteilylahjakorttia
 • Viskikerho pitää luultavasti Kuppalassa ensimmäisen tilaisuutensa kaikille halukkaille.
 • KTTO:lle uusi laulu

 

13. Seuraavasta hallituksen kokouksesta sopiminen

 • 11.2 vuosikokouksen yhteydessä, luultavasti jälkeen

 

14. Kokouksen päätös

 • Anton päätti kokouksen klo 19.12