Hallituksen kokous 02/2005

KANSANTALOUSTIETEEN OPISKELIJAT RY
HALLITUKSEN KOKOUS 2/2005

Aika: pe 21.1.2005
Paikka: Valtiotieteellisen tiedekunnan kirjaston kokoustila, Unioninkatu 35.

Läsnäolijat: Tuukka Lehtiniemi, Turkka Huhtala, Joonas Rahkola, Otto Kässi, Jussi Lantto, Riikka Närhi, Matti Paavonen, Leni Järvenpää, Andrei Parisi, Lauri Mustonen, Reetta Salo (kohdasta 6 eteenpäin).

1. Kokouksen avaaminen

 • Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9:09.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

 • Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Järjestäytyminen ja kokouksen esityslistan hyväksyminen

 • Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
 • Kokouksen pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Matti Paavonen ja Otto Kässi.

4. Posti

 • Tiliotteen kopioita Nooalta.
 • Lasku yliopistopainolta.
 • KAS taidetta -lehti.
 • Ateneum-salin kevään ohjelmisto.
 • Zodiakin (uuden tanssin keskus) kevään ohjelmisto.

5. Talous

 • Lasku yliopistopainolta.

6. Opintoasiat

 • Reetta on suunnitellut keräävänsä palautetta ainakin seuraavilta kursseilta KA4 ja KA7.
 • Reetta on myös ideoinut muutamia tapahtumia joita voitaisiin järjestää. Muun muassa Gradu info ja ekonomistien työelämä info ovat suunnitelmissa.
 • Ensi maanantaina (24.1.) Reetta kokoustaa muiden valtiotieteellisen tiedekunnan ainejärjestöjen opintosihteerien kanssa.

7. Kulttuuri ja Kapitaali

 • Turkka on selvittänyt mahdollisia sponsoreita Kapitaaliin.
 • Riikka aikoo hankkia lippuja Kom-teatterin Suomen hevonen esitykseen.
 • 25.1 vierailu elokuva-arkistoon.

8. Urheilu

 • Jussi selvittää ampumarata -vierailun mahdollisuutta.
 • Puhuttiin myös erilaisista mahdollisista tapahtumista kuten Megazone vierailusta.
 • Jussi esitteli uudet pelipaidat.

9. Kotisivut

 • Matti on luonut KTTOlle uudet kotisivut, jotka aiotaan virallistaa mahdollisimman pian.
 • Puhuttiin vanhojen sivujen kohtalosta. Yleisesti oltiin sitä mieltä, että uusilta sivuilta olisi linkki vanhoille, mutta muuten vanhat jäisivät historiaan. Vanhaa sivustoa ei päivitettäisi uusien ilmestymisen jälkeen.
 • Matti ottaa yhteyttä ATK-guru V.P. Heinoon käytännön asioiden järjestelyissä.
 • Sovittiin, että Turkka hoitaa Oton kanssa vanhojen tenttien skannaamisen uusille nettisivuille.
 • Andrei tekee sivuille kv-opiskelijoita ajatellen englanninkielistä materiaalia.

10. Vieraat St. Olaf’s Collegesta

 • KTTO järjestää vieraille illanviettoa Kuppalassa 28.1.
 • Tuukka ottaa yhteyttä opiskelijaryhmän matkanjärjestäjään ja sopii tarkemmin vierailuun liittyvistä yksityiskohdista.
 • Matti ja Andrei ovat valmistelleet esityksen johon kuuluu kuvamateriaalia.
 • Otto ja Tuukka hoitavat videotykin ja kankaan noudon nuorisoasiainkeskuksesta.
 • Riikka hoitaa tilaisuuden tiedottamisesta.

11. Muut asiat ja tulevat tapahtumat

 • Laitoskahvit ovat 1.2. klo 14 Economicumilla. Reetta hoitaa leipomisen.
 • Klaus Kultin ehdotukseen Tiedettä ja viiniä -tilaisuudesta suhtauduttiin hyvin myönteisesti. Reetta lähettää sähköpostia laitoksen edustajalle. Sovittiin, että laitoskahveilla nostetaan asia esille.
 • Pikkujouluristeilyn ajankohdaksi päätettiin 2.3. ja laivaksi Romantika. Lauri lupautui hoitamaan asiaa.
 • KTTOn tedarivuoro on 21.5. yhdessä Statuksen kanssa. Pj-kokouksessa oli myös sovittu, että KTTO auttaa seuraavien kannunkaatajaisten järjestelyissä.
 • Median ja KTTOn yhteiset sitsit ovat 14.4. Alina-salissa.
 • Merkkimarkkinat ovat 2. helmikuuta 12-14 välisenä aikana.

12. Seuraavasta kokouksesta sopiminen ja kokouksen päättäminen

 • Seuraava kokous pidetään Kuppalassa 31.1 klo 16:30.
 • Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10:58.

Hallituksen kokous 01/2005

KANSANTALOUSTIETEEN OPISKELIJAT RY
HALLITUKSEN KOKOUS 1/2005

Aika: ma 10.1.2005
Paikka: Valtiotieteellisen kirjaston kokoushuone

Läsnäolijat: Tuukka Lehtiniemi, Turkka Huhtala, Joonas Rahkola, Otto Kässi, Jussi Lantto, Reetta Salo, Riikka Närhi, Matti Paavonen, Leni Järvenpää, Andrei Parisi, Lauri Mustonen ja Anssi Kohonen. (Osa-aikaisesti Henna Laasonen.)

1. Kokouksen avaaminen

 • Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.19.
 • Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

 • Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
 • Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tuukka Lehtiniemi, sihteeriksi Leni Järvenpää ja pötäkirjan tarkistajiksi Reetta Salo ja Otto Kässi.

3. Hallituksen järjestäytyminen

Hallituksen jäsenille ja varajäsenille valittiin vastuualueet. Tehtävänjako muodostui seuraavaksi:

Puheenjohtaja: Tuukka Lehtiniemi

Taloudenhoitaja, vpj: Otto Kässi

Sihteeri, projektivastaava: Leni Järvenpää
Opintosihteeri: Reetta Salo
Tiedotusvastaava, 2. opintosihteeri: Outi Helenius
Excuvastaava: Joonas Rahkola
Yrityssuhdevastaava: Lauri Mustonen
Urheiluvastaava, varasihteeri: Jussi Lantto
Kulttuurivastaava: Riikka Närhi
Virkistysvastaava: Matti Paavonen
KV-vastaava: Andrei Parisi
Suhdevastaava: Markku Tuominen

Kapitaalin päätoimittaja (kevät): Turkka Huhtala
Kapitaalin päätoimittaja (syksy): Anssi Kohonen

4. Posti

 • Yliopiston kehittämislaitokselta saatu tukemispäätös vuoden 2005 ulkomaan- opintomatkalle
 • Taloustieteellisen seuran kutsu kansantaloustieteenpäiville (3.-4.2) Maarianhaminaan
 • Sovittiin, että Reetta Salo ja Otto Kässi hoitavat jatkossa postin haun

5. Tilinäyttöoikeuksien päivittäminen ja talous

 • Muutetaan Kansantaloustieteen opiskelijat ry:n Nooa Säästöpankissa olevan tilin käyttöoikeus Anu Komoselta ja Tuukka Lehtiniemeltä, järjestön hallituksen vuoden 2005 puheenjohtajalle Tuukka Lehtiniemelle ja taloudenhoitaja Otto Kässille. Järjestön pankkikortin haltijaksi nimetään Otto Kässi. Järjestön internet-pankkiyhteyden haltijaksi nimetään myös Otto Kässi.

6. Järjestön nimenkirjoitusoikeuksien päivittäminen

 • Siirretään järjestön nimenkirjoitusoikeus Anu Komoselta, Mikko Forssilta, Tuukka Lehtiniemeltä, Sanna Kurroselta ja Outi Heleniukselta Tuukka Lehtiniemelle, Otto Kässille, Leni Järvenpäälle ja Reetta Salolle.
 • Maksetaan 10 euroa Patentti- ja rekisterihallitukselle yhdistyksen nimenkirjoittajien muutoksesta.

7. Hallituksen esittely ja tiedotus

 • Outi Helenius tekee uudesta hallituksesta esittelypaperin ja huolehtii sen jakelusta.
 • Tuukka Lehtiniemi sopii laitoksen kanssa lähiaikoina järjestettävien laitoskahvien ajankohdasta.
 • Hallituksen jäsenet kirjoittavat itsestään jutut julkaistaviksi seuraavaan Kapitaaliin ja KTTO:n internetsivuille. Turkka Huhtala ottaa uudesta hallituksesta kuvan.
 • Puhuttiin hallituksen sähköpostilistan päivittämisestä. Todettiin, että hallituksen sähköpostilistan ja kotisivujen päivitysoikeudet siirtyvät ensisijaisesti Outi Heleniukselle.

8. Vuosikokous

 • kokous pidetään 16.2.05 klo 18 Klixillä (U35)
 • Joonas Rahkola konsultoi Outi Heleniusta kokouksen tiedottamisesta.

9. Kulttuuri ja Kapitaali

 • Turkka Huhtala ja Anssi Kohonen ovat keskustelleet Kapitaalin päätoimittajuuden jakamisesta ja on varmistunut, että Turkka toimii päätoimittajana kevään ja Anssi ensi syksyn
 • Turkka on jo aloittanut seuraavan numeron tekemistä. Sen aiheena on Työ ja vuoden 2005 ensimmäinen numero valmistuu helmikuun loppuun mennessä.

10. Opintoasiat

 • Reetta Salo on kokoontunut Outi Heleniuksen ja Inka Mattilan kanssa ja he ovat yhdessä miettineet menneitä ja luoneet uusia suuntaviivoja

11. Muut esille tulleet asiat

 • Hallituksenvaihtobileet ovat 23.1 Sipoossa. Tuukka laittaa postia.
 • St. Olaf’s Collegesta tuleva opiskelijaryhmä:
  Professori Mikkola on lupautunut puhumaan vierailijoille perjantaina 28.1 klo 16. Todettiin, että olisi hyvä jos hallituksesta olisi edustaja paikalla. Sovittiin myös, että 28.1 järjestetään vierailijoille illanviettoa Kuppalassa jossa on luvassa muun muassa Matti Paavosen ja Andrei Parisin pienoisesitelmä Kuppalasta ja sen historiasta ja tietysti uuden hallituksen taatusti taattua ja laatutietoista seuraa.

12. Kokouksen päättäminen ja seuraavan kokouksen ajankohdasta sopiminen

 • Seuraava kokous pidetään 21.1 klo 9 Valtiotieteellisen kirjaston kokoushuoneessa.
 • Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.55.

Vuosikokous 2005

KANSANTALOUSTIETEEN OPISKELIJAT RY. Järjestön sääntömääräinen vuosikokous 2005

Aika: 16.2.2005 klo 18

Paikka: Metsätalo, Sali 13

Läsnäolijat: Markku Tuominen, Tuukka Lehtiniemi, Joonas Rahkola, Reetta Salo, Jussi Lantto, Mai Peltonen, Anu Komonen, Leni Järvenpää, Otto Kässi, Matti Paavonen, Maiju Harava, Outi Helenius, Riikka Närhi, Andrei Parisi, Lauri Mustonen.

1. Kokouksen avaus

 • KTTOn puheenjohtaja Tuukka Lehtiniemi avasi kokouksen klo 18.09.

2. Kokouksen järjestäytyminen

 • Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Markku Tuominen ja sihteeriksi Leni Järvenpää.
 • Pöytäkirjan tarkastajina toimivat Reetta Salo ja Joonas Rahkola.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

 • Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

 • Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5. Vahvistetaan järjestön edellisen kokouksen (vaalikokous) pöytäkirja

 • Vahvistettiin vaalikokouksen pöytäkirja.

6. Esitetään toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2004

 • Anu Komonen esitti toimintakertomuksen ja Tuukka Lehtiniemi tilinpäätöksen vuodelta 2004.

7. Esitetään tilintarkastuslausunto

 • Mai Peltonen esitti tilintarkastuslausunnon.

8. Päätetään tilinpäätöksen hyväksymisestä sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä vuoden 2004 hallitukselle.

 • Hyväksyttiin tilinpäätös ja myönnettiin tili- ja vastuuvapaus vuoden 2004 hallitukselle.

9. Esitetään järjestön talousarvioesitys ja toimintasuunnitelma vuodelle 2005

 • Tuukka Lehtiniemi esitti toimintasuunnitelman ja Otto Kässi talousarvion vuodelle 2005.

10. Vahvistetaan talousarvioesitys ja toimintasuunnitelma

 • Vahvistettiin talousarvioesitys ja toimintasuunnitelma.

11. Muut esille tulevat asiat

 • Ei muita asioita.

12. Kokouksen päättäminen

 • Puheenjohtaja päätti kokouksen 18.28.