Pikaopas

Kirjallisuusluettelon ja tekstin sisäisten viitteiden teknisen muotoilun pikaopas

Pikaopas

Monografia:

Goldstein, Paul S. 2005. Andean Diaspora: The Tiwanaku Colonies and the Origins of South American Empire. Gainesville: University Press of Florida.

Tekstin sisäinen viite: (Goldstein 2005, 111–12)

Korpisaari, Antti ja Martti Pärssinen. 2011. Pariti: The Ceremonial Tiwanaku Pottery of an Island in Lake Titicaca. Helsinki: Academia Scientiarum Fennica.

Tekstin sisäinen viite: (Korpisaari ja Pärssinen 2011, 5)

Guaman Poma de Ayala, Felipe. [1615] 1987. Nueva crónica y buen gobierno. Madrid: Historia 16, Madrid.

Tekstin sisäinen viite: (Guaman Poma de Ayala [1615] 1987, 6)

Anderson, Benedict. 2007. Kuvitellut yhteisöt: Nationalismin alkuperän ja leviämisen tarkastelua. Suomentanut Joel Kuortti. Tampere: Vastapaino.

Tekstin sisäinen viite: (Anderson 2007, 82–3)

Toimitettu teos:

Hakola, Outi, Sari Kivistö ja Virpi Mäkinen, toim. 2014. Kuoleman kulttuurit Suomessa. Helsinki: Gaudeamus.

Tekstin sisäinen viite: (Hakola, Kivistö ja Mäkinen 2014)

Artikkeli lehdessä/sarjajulkaisussa:

Knudson, Kelly J. ja Christina Torres-Rouff. 2014. Cultural Diversity and Paleomobility in the Andean Middle Horizon: Radiogenic Strontium Isotope Analyses in the San Pedro de Atacama Oases of Northern Chile. Latin American Antiquity 25 (2): 170–88.

Tekstin sisäinen viite: (Knudson ja Torres-Rouff 2014, 170–71)

Espoueys, Oscar. 1993a. Recopilación de fechados absolutos relativos al agroalfarero del valle de Azapa: Primera parte. Boletín de la Sociedad Chilena de Arqueología 16: 20–3.

Espoueys, Oscar. 1993b. Recopilación de fechados absolutos relativos al agroalfarero del valle de Azapa: II parte. Boletín de la Sociedad Chilena de Arqueología 17: 33–40.

Tekstin sisäinen viite: (Espoueys 1993a, 22)

Tekstin sisäinen viite: (Espoueys 1993b, 36–7)

Artikkeli toimitetussa kokoomateoksessa:

Hakola, Outi. 2014. Kuoleman kokemus. Teoksessa Kuoleman kulttuurit Suomessa, toim. Outi Hakola, Sari Kivistö ja Virpi Mäkinen, 65–83. Gaudeamus, Helsinki.

Tekstin sisäinen viite: (Hakola 2014, 66)

Opinnäytetyö:

Lehtinen, Ulla. 2011. Alkuperäiskansat – esi-isiä ja muinaisten kulttuurien uusintajia: Pedagoginen tekstianalyysi alkuperäiskansojen kuvauksista Meksikon 1.–4. luokkien oppikirjoissa. Pro gradu -tutkielma. Maailman kulttuurien laitos, Helsingin yliopisto.

Tekstin sisäinen viite: (Lehtinen 2011, 2–6)

Elektroniset aineistot:

Sørensen, K. 2003. Flyvrak: World War II Aircraft Wreck Sites in Norway & Other Countries. http://ktsorens.tihlde.org/flyvrak/. Viitattu 30.8.2021.

Tekstin sisäinen viite: (Sørensen 2003)

SARV – Suomen arvostelijoiden liitto ry. Kritiikin uutiset. www.sarv.fi. Viitattu 30.8.2021.

Tekstin sisäinen viite: (SARV)

Gates, Bill (@BillGates). 2013. ”#Polio is 99% eradicated. Join me & @FCBarcelona as we work to finish the job and #EndPolio.” Twitter 26.2.2013. https://twitter.com/BillGates/status/306195345845665792. Viitattu 30.8.2021.

Tekstin sisäinen viite: (Gates 2013)