Toisen viikon luento ja harjoitustehtävä

Projektiot vaikuttavat merkittävästi kartalla näytettäviin etäisyyksiin ja pinta-aloihin. Tämän viikon luennolla vertailimmekin projektioita keskenään ja sitä, miten mittasuhteet ja etäisyydet muuttuvat niiden takia kartoissa. Vertailimme eri projektioita etenkin Suomessa kartoittamisessa yleisesti käytettyyn projektioon ETRS-TM35FIN. Se vääristää mittasuhteita vain vähän Suomen alueella. Projektio tulisikin aina valita tutkittavan alueen mukaan, jotta saaduista tuloksista tulisi mahdollisimman luotettavia. Harjoitustehtävässä vertailin […]

Ensimmäinen luento ja harjoitustehtävä

Minulla ei ollut ennen tätä luentoa lainkaan kokemusta QGIS-sovelluksen käytöstä. Siitä huolimatta sen käytön alkeet alkoivat luonnistua melko nopeasti. Opin tällä kurssikerralla erityisesti ohjelman käytön perusteista ja yleisimmistä toiminnoista. Ensimmäisellä luentokerralla käsittelimme HELCOM-merialueen karttaa ja Itämeren alueen valtioiden typpipäästöjä. Laskimme näiden valtioiden suhteelliset typpipäästöt ja esitimme ne kartalla gradienttina. Kuva 1. Harjoitustehtävänä tein koropleettikartan Suomen […]