Tutustumassa pienryhmäisen uskonnon opetukseen

Yksi huoli opettajankoulutuksen kehittämisen taustalla on ollut se, että opettajan pedagogiset opinnot suoritetaan nykyään kokonaisuudessaan maisterivaiheessa. Opiskelijat pääsevät siis melko myöhään ottamaan tuntumaa opettajan ammattiin, sen teoriaan ja käytäntöön. KuKaS-hanke on järjestänyt Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa kevätlukukaudella kaksi kandidaattivaiheeseen suunnattua kurssia, jotka ovat liittyneet koulumaailmaan. Kurssilla Katsomusten välinen vuorovaikutus koulussa tutustuttiin erilaisiin kysymyksiin niin koulun juhlakulttuurissa, koulun arjen moninaisissa neuvotteluissa kuin katsomusaineiden opetuksessakin. Kurssin sai liittää sekä kandidaatin että maisterin tutkintoon, ja se oli avoin eri tiedekuntien opiskelijoille. Kurssi Teologinen asiantuntijuus monikulttuurisessa oppimisympäristössä sen sijaan tarjosi mahdollisuuden suorittaa kandidaattivaiheen työssäoppimisjakso (TUK-451) kurssin muodossa valmiiksi hankitussa harjoittelupaikassa.
Viimeksi mainitun kurssin erikoisuus oli se, että opiskelijoilla oli mahdollisuus päästä tutustumaan sellaiseen koulumaailman puoleen, joka on harvoille avoin eli pienryhmäisten uskontojen opetukseen. Pienryhmäisiä uskontoja opetetaan usein eri vuosiluokkatasoja yhdistelevissä ryhmissä. Kaikilla uskontoaineilla on yhteisiä sisältöjä, mutta kussakin oppimäärässä keskitytään enemmän juuri siihen opiskeltavaan uskontoon. Myös oppilaiden suhde opiskeltavaan uskontoon voi olla hieman erilainen, kun se ei ole enemmistön uskonto, jonka juhlakulttuuria huomioidaan koulun juhlissa, eri oppitunneilla ja lastenohjelmissa. Näin muistelevat kurssille talvella 2018 osallistuneet:
”Koska ryhmällä koostui 1-6 luokkalaisista, jakson aikana tuli paljon pohdittua sitä kuinka ottaa opetuksessa huomioon oppilaiden ikä ja taitotasot. Osa oppilaista osasi lukea ja he olivat käyneet koulua jo useamman vuoden kun taas toiset eivät vielä osanneet lukea. Luokasta suuri osa oli myös maahanmuuttajia joille ihan tavallisetkin suomenkielen sanat saattoivat tuottaa vaikeuksia.”
”Erityisen kiinnostavaa kurssin aikana oli päästä näkemään,
miten pienryhmäisen uskonnon opetus järjestyy kouluissa ja millainen merkitys sillä on oppilaille ja heidän identiteetilleen.”
Kurssilla opiskelijat seurasivat yhden ortodoksisen alakoulun opetusryhmän tunteja kuuden viikon ajan kerran viikossa. He olivat opettajan apuna eriyttämässä opetusta ja auttamassa oppilaita tehtävissä. Lopuksi he myös pitivät yhdessä oman oppitunnin. Kylmiltään opetusryhmän eteen ei tarvitse mennä, eikä näin voikaan toimia, koska opettajalla on niin suuri vastuu. Opiskelijat osallistuivat ennen koululle lähtöään viiden tunnin orientaatio-opetukseen teologisessa tiedekunnassa. He myös saivat tuntisuunnitelmastaan palautetta etukäteen.
Kurssi tarjosi uutta näkökulmaa uskonnon opetukseen, käsitystä valmiuksista, joita opettaja tarvitsee, sekä käytännön kokemusta ja itsevarmuutta.
”Suurin onnistumiskokemukseni syntyi, kun sain kaksi oppilasta, joilla oli tapana yleensä vain supattaa keskenään, kiinnostumaan tekemistämme tehtävistä ja samalla opin enemmän heistä ja heidän elämästään.”
Molemmat KuKaS-hankkeen kurssit teologisessa tiedekunnassa ovat tarjolla myös syksyllä 2018, ensimmäisessä periodissa. TUK-451-kurssilla on tarjolla tänä vuonna mahdollisuus osallistua paitsi ortodoksisen uskonnon, myös katolisen uskonnon ja islamin opetukseen. Kurssilla Katsomusten välinen vuorovaikutus koulussa (TUK-2619 tai TUM-3312) tiedossa on myös piipahdus koululla pitämässä oppitunteja.  Tämä kurssi on yhteinen kurssi myös kasvatustieteen maisteriohjelman kanssa.Jos kuulut kohderyhmiin, tervetuloa mukaan!
Ilmoittautuminen TUK451-kurssille 1.8. alkaen.  Aikataulu:Ortodoksisessa uskonnossa tarjolla ovat ryhmät Kirkkojärven koululla (Kotikyläntie 6) ke klo 10.15-11 sekä Soukan koululla (Soukankuja 5) ma klo 13.45-14.30. Katolisen uskonnon ryhmä on Kirstin koululla (Kirstintie 11) ti klo 9-10. Islamin ryhmä Jousenkaaren koululla (väistössä Espoonlahdessa) (Rehtorintie 11) ti klo 9-10. Orientoiva opetus: ti 4.9. klo 9-13. (Muutokset mahdollisia.)