Kulttuuri- ja katsomusreflektiivisyyttä kehittämään!

Tässä vielä erillisenä nostona linkki KuKaS-hankkeen julkaisuun. Se on opaskirja, jota voivat hyödyntää täydennyskoulutuksia järjestävät tai vaikkapa koulun sisäistä kehittämistä suunnittelevat. Julkaisusta löytyy toki luettavaa myös omaan ammatilliseen kehittymiseen kenelle tahansa kasvatuksen ammattilaiselle.

Jos haluaa järjestää opettajan kulttuuri- ja katsomusreflektiivisyyttä edistäviä tapauskeskustelutyöpajoja, oppaasta löytää menetelmän taustan, tavoitteet, ohjeet, monistepohjan ja kaksi esimerkkitapausta, joita voi myös käyttää keskusteluissa. Reflektiivinen suhtautuminen kulttuureihin ja katsomuksiin on kuitenkin tärkeää monissa ammateissa ja ihmisten arkielämässäkin. USKALLUS-hanke on kehittämässä tapauskeskustelusta versiota myös luokkahuoneessa käytettäväksi, ja jakoon on tulossa loppukeväästä 2020 myös useita oppilasnäkökulmasta kerrottuja tapauksia!

Lisäksi oppaassa on lyhyitä artikkeleita kulttuurisesti ja katsomuksellisesti reflektiivisestä opetuksesta ja siihen liittyvistä tutkimustuloksista. Aikaisemmin monia niistä on julkaistu tässä blogissa.

Toivomme, että tapauskeskustelumenetelmää käytettäisiin laajasti ja rohkeasti riippumatta siitä, onko koulutus maksullista vai maksutonta. Menetelmän lähde on kuitenkin aina mainittava ja keskustelut toteutettava reflektiivisyyden tavoite mielessä yleistyksiä, kulttuurisokeutta, valtasuhteita ja etnosentrismiä tunnistaen. Osallistujille on myös kerrottava, että kyse on avoimesti julkaistusta materiaalista.