Kirjan esittely

Miten suomalaisten elämäntyylit ja kulttuurin kulutus jakautuvat? Mitä on kulttuuripääoma ja arvostettu, legitiimi maku – ja mitä ne ovat nimenomaan nyky-Suomessa? Entä mitä on kulttuurinen kaikkiruokaisuus? Voidaanko Suomessa puhua kulttuurisesta eriytymisestä ja eriarvoistumisesta vai elämmekö makujen demokratiassa? Voiko korkeakulttuurin ja populaarikulttuurin välille vetää tiukkaa rajaa?

Suomalainen maku tutkii muun muassa näitä kysymyksiä mukaansatempaavalla tavalla, jossa yhdistyvät tinkimätön sosiologinen analyysi, kulttuuripoliittinen relevanssi ja kulttuurikeskusteluiden kiistat. Teos on ensimmäinen systemaattinen kokonaisesitys kulttuuripääoman ja elämäntyylien eriytymisestä sekä kulutuksen ja maun erotteluista ja hierarkioista nyky-Suomessa. Teoksen lähtökohtana on soveltaa kriittisesti ranskalaissosiologi Pierre Bourdieun kuuluisan La Distinction -teoksen tarkastelutapaa 2000-luvun suomalaiseen yhteiskuntaan – tehtävä, josta aiemminkin on puhuttu, mutta johon kukaan ei ole tätä ennen tohtinut tarttua.

Metallica vs. Mahler. Sushi vs. karjalanpaisti. Andy Warhol vs. Akseli Gallen-Kallela. Kaurismäki vs. Spede. Harry Potter vs. Kalle Päätalo. Sauvakävely vs. solarium… Suomalainen maku osoittaa tämänkaltaisten vastakkainasetteluiden sosiaalisen perustan. Teos on suuren tutkimushankkeen lopputulos ja se perustuu monipuolisiin ja edustaviin empiirisiin aineistoihin. Se soveltuu kaikkien suomalaisesta yhteiskunnasta ja sen kulttuurisista erotteluista kiinnostuneiden luettavaksi. Sitä voi käyttää myös yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen oppikirjana.

Semi Purhonen (& työryhmä: Jukka Gronow, Riie Heikkilä, Nina Kahma, Keijo Rahkonen ja Arho Toikka): Suomalainen maku: Kulttuuripääoma, kulutus ja elämäntyylien sosiaalinen eriytyminen. Helsinki: Gaudeamus, 2014.

Lue lisää ja osta kirja Gaudeamuksen sivuilta!