Food, health and wellbeing

Teema-alueella tutkitaan ruoan kulutuksen, syömisen ja terveydenhoidon käytäntöjä ja merkityksiä, erilaisia ruoka- ja terveyspoliittisia ilmiöitä sekä elintarvikemarkkinoita ja ohjauskeinojen ja hintojen yhteyttä. Tavoitteena on ymmärtää kuluttajien ruokaan ja terveyteen liittyvää toimintaa sekä käsityksiä, tarkastella yhteiskuntaelämän osa-alueita kuluttajien ja kulutuksen näkökulmasta sekä arvioida yhteiskunnan muutosten vaikutuksia kuluttajien asemaan ja toimintaan.

Teema-alueen lähestymistavat perustuvat kulutus- ja terveyssosiologiaan, tieteen- ja teknologiantutkimukseen, taloustieteeseen ja terveyshallintotieteeseen. Käytössä ovat sekä laadulliset että määrälliset menetelmät ja aineistoina erilaiset dokumentit ja tekstiaineistot, haastattelut ja ryhmäkeskustelut sekä kyselyt ja tilastoaineistot. Viime aikoina teema-alueella on tutkittu mm. ruoka- ja terveysaiheita käsittelevää asiantuntija- ja maallikkopuhetta, ruokaan ja terveyteen liittyviä ohjauskeinoja ja niitä koskevia kiistoja, laihduttamisen ja painonhallinnan käytäntöjä ja merkityksiä, kestävää ja poliittista ruoan kulutusta Suomessa ja muissa Pohjoismaissa sekä elintarvikkeiden hintarakenteita.

Teema-alueella työskentelevät tällä hetkellä
Piia Jallinoja, Mikko Jauho, Minna Kaarakainen, Nina Kahma, Mari Niva, Ari Peltoniemi

Käynnissä olevat hankkeet

  • Politiikka, käytännöt ja kestävän ruokavalion muutospotentiaali (POPRASUS, Suomen Akatemia, alkanut syyskuussa 2016), yhteistyössä Tampereen yliopiston ja SYKEn kanssa, PI: Piia Jallinoja, tutkijat: Mari Niva, Mikko Jauho
  • Ruokamarkkinoiden muuttuvat rakenteet ja kilpailun toimivuus, (Ruomu, 2016-2019), PI: Mari Niva, tutkijat: Ari Peltoniemi

Päättyneitä hankkeita

  • Fat in food, fat in bodies (FAT, Suomen Akatemian rahoittama, 2012 – 2015), yhteistyössä Jyväskylän yliopiston ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa
  • Papu suomalaisessa ruokapöydässä (2012 – 2014, Maa- ja metsätalousministeriön rahoittama), yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen (Luke) kanssa, ks. julkaisuja
  • Ruokamarkkinoiden toimivuus ja elintarvikkeiden hinnanmuodostus Suomessa (2013 – 2016, Makeran rahoittama), yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen (Luke) ja Pellervon taloustutkimuksen (PTT) kanssa
  • Food in Nordic Everyday Life: A comparative survey of change and stability in eating patterns (2011 – 2015, NOS-HS:n rahoittama), yhteistyössä Kööpenhaminan yliopiston, Göteborgin yliopiston ja SIFOn (National Institute for Consumer Research, Oslo) kanssa

Julkaisuja
Tutkijoiden julkaisut löydät kunkin sivuilta TUHAT-tietokannasta (ks. yllä), alla joitain tuoreimpia: