Tutkijat

Tutkimushenkilöstön yhteystiedot ja asiantuntemus

Jallinoja Piia, johtaja, yliopistotutkija
puh. 02 941 20900, 050 360 3166, piia.jallinoja(at)helsinki.fi
Terveyskulttuuri, terveyden edistäminen, ruokavalinnat ja niiden perustelut, ruokakiistat, ruokakulttuurit, muotidieetit
Tuhat-tietokanta

Aalto Kristiina, projektisuunnittelija
puh. 02 941 20901, 050 573 8894, kristiina.aalto(at)helsinki.fi
Kotitalouksien ajankäyttö ja kulutus, kotitaloustuotannon ja kotityön arvo, kotitalouspalvelut, tekstiilien hoitokäytännöt ja hoito sekä tekstiilien kierrätys

Heiskanen Eva, tutkimusjohtaja
puh. 02 941 20903, 050 321 0190, eva.heiskanen(at)helsinki.fi
Energiapolitiikka, uudet energiaratkaisut, kuluttajien energiankäyttötavat, kestävä kulutus, uuden teknologian käyttöönotto ja hyväksyttävyys
Tuhat-tietokanta

Hyvönen Kaarina, projektisuunnittelija
puh. 02 941 20905, 050 573 9176, kaarina.hyvonen(at)helsinki.fi
Sähköinen liikkuminen, uusien teknologioiden omaksumisen käytännöt

Jauho Mikko, yliopistotutkija
puh. 02 941 20906, 050 574 4869, mikko.jauho(at)helsinki.fi
Terveys- ja ravitsemuspolitiikka, terveyskäsitykset, elämäntavat ja riskit, ruokakiistat
Tuhat-tietokanta

Kaarakainen Minna, yliopistotutkija
puh. 02 941 20908, 050 574 4732, minna.kaarakainen(at)helsinki.fi
Hyvinvointipolitiikka, palvelujärjestelmät, hyvinvointiorganisaatiot, ohjausmekanismit, asiakkuudet ja osallistaminen hyvinvointipalveluissa
Tuhat-tietokanta

Kahma, Nina, tutkijatohtori
puh. 02941 20932 , nina.kahma (at) helsinki.fi
Eriarvoisuus, hyvinvointi, kulutuksen kerrostuneisuus, kuluttajan toimijuus, ruokakulttuuri, vapaa-aika, tilastollinen tutkimus                                               Tuhat tietokanta

Koistinen Katri, tutkijatohtori
puh. 02 941 20909, 050 596 5543, katri.koistinen(at)helsinki.fi
Palvelut (erit. vähittäiskaupassa), kaupan maantiede ja kaupunkisuunnittelu
Tuhat-tietokanta

Kytö Hannu, yliopistotutkija
puh. 02 941 20911, 050 574 4839, hannu.kyto(at)helsinki.fi
Kaupunkitutkimus, asuminen, maan sisäinen muuttoliike, alue- ja yhdyskuntarakenne, segregaatio, julkiset ja yksityiset palvelut
Tuhat-tietokanta

Lagus, Krista, yliopistotutkija
puh. 02941 20928 krista.lagus@helsinki.fi
Tuhat-tietokanta

Lammi Minna, yliopistotutkija
puh. 02 941 20912, 050 469 0321, minna.lammi(at)helsinki.fi
Kulutusyhteiskunnan historia ja kehitys, kulutusviestintä (erityisesti visuaalinen viestintä), kulutuksen sosiaalinen rakentuminen
Tuhat-tietokanta

Lehtinen Anna-Riitta, projektisuunnittelija
puh. 02 941 20913, 050 574 4389, anna-riitta.lehtinen(at)helsinki.fi
Kotitalouksien taloudenhallinta, talousosaaminen, (yli)velkaantuminen, viitebudjetit (kohtuullinen kulutus)

Matschoss Kaisa, tutkijatohtori
puh. 02 941 20914, 0400 871 597, kaisa.matschoss(at)helsinki.fi
Ihmisten osallistaminen, kestävä kehitys ja osallistuminen, kuluttajan toimijuus energiajärjestelmässä, sosiotekniset transitiot, energiatehokkuus
Tuhat-tietokanta

Niva Mari, yliopistotutkija,
puh. 02 941 20916, 050 574 4967, mari.niva(at)helsinki.fi
Ruokakulttuuri, syömisen käytännöt, poliittinen ja eettinen ruoan kulutus, terveellisyyskäsitykset
Tuhat-tietokanta

Pantzar Mika, tutkimusjohtaja
puh. 02 941 20917, 0400 490 791, mika.pantzar(at)helsinki.fi
Kulutuksen muutos; tulevaisuudentutkimus, innovaatiotutkimus, big ja small data, liikunnan, terveyden ja onnellisuuden taloustiede, talouspolitiikan retoriikka, datatalous
Tuhat-tietokanta

Peltoniemi Ari, projektisuunnittelija
puh. 02 941 20918, 050 574 3634, ari.s.peltoniemi(at)helsinki.fi
Hinta- ja markkinatutkimukset, poliittisten ohjauskeinojen (erityisesti veromuutosten) kuluttajavaikutukset, elintarvikeketjun toiminnan arviointi
Tuhat-tietokanta

Peura-Kapanen Liisa, projektisuunnittelija
puh. 02 941 20919, 050 574 4978, liisa.peura-kapanen(at)helsinki.fi
Kuluttajien taloudenhallinta, nuorten talousosaaminen

Rask Mikko, yliopistotutkija
puh. 02 941 20921, 050 322 2012, mikko.rask(at)helsinki.fi
Innovaatiopolitiikka, osallistuva päätöksenteko, deliberaatioteoria, tulevaisuudentutkimus, riskienhallinta
Tuhat-tietokanta

Repo Petteri, yliopistotutkija
puh. 02 941 20922, 0400 737 968, petteri.repo(at)helsinki.fi
Kestävät innovaatiot, uudet verkkopalvelut, yritysten tuotekehitys, innovaatio- ja kuluttajapolitiikan toimivuus
Tuhat-tietokanta

Ruckenstein Minna, yliopistotutkija
puh. 02 941 20923, 0400 871 598, minna.ruckenstein(at)helsinki.fi
Kulutuksen antropologia, arjen ja talouden aikaulottuvuudet, lapsuus ja talous, arvonluonti, raha, digiterveys, itsenmittausteknologiat
Tuhat-tietokanta

Timonen Päivi, yliopistotutkija
puh. 02 941 20926, 050 343 3138, paivi.timonen(at)helsinki.fi
Kulutuskapitalismi, eurooppalainen kuluttajapolitiikka, käyttäjälähtöiset innovaatiot yrityksissä, luonnon kuvat taloudessa, viihtyisä kaupunki
Tuhat-tietokanta

Yli-Kauhaluoma Sari, yliopistotutkija
puh 02 941 20927, 050 302 8275, sari.yli-kauhaluoma(at)helsinki.fi
Tietointensiivinen työ, teknologisten innovaatioiden kehittämistyö, kaupunkitila ja -rytmit
Tuhat-tietokanta

Ylisiurua Marjoriikka, tohtorikoulutettava
puh 02 941 20929, marjoriikka.ylisiurua (at) helsinki.fi
Kuluttajateknologioiden, palvelujen, ideoiden, käytäntöjen ja kokemuksien leviämismekanismit, big ja small data, hyvinvoinnin ja terveyden uudentyyppinen kulutus
Tuhat-tietokanta

Leave a Reply

Your email address will not be published.