Public engagement

Public engagement viittaa osallisuustutkimukseen, jossa pohditaan uuden osallisuuden tapoja, vaikutuksia, ja menetelmiä sekä osallisuuden roolia institutionaalisessa muutoksessa. Osallisuustutkimus on puhuttanut viime vuosina tutkijoita ja päätöksentekijöitä eri yhteyksissä, esimerkiksi tutkimukseen, innovaatioihin, kulutukseen ja ympäristöön liittyvissä kysymyksissä. Alan teoretisointeja löytyy mm. deliberaatiotutkimuksesta, joka lukeutuu politiikan tutkimuksen piiriin. Euroopan tutkimusalueella (ERA) ja EU:n Horizon 2020 tutkimusrahoituksessa ’public engagement’ on yksi viidestä peruspilarista, mikä tarkoittaa että kaiken EU-rahoitteisen tutkimuksen tulee huomioida tieteen yhteiskunnallinen vuorovaikutus.

KTK:lla osallisuusteema on ollut historiallisesti vahva mm. kuluttajapaneelia hyödyntämällä, ’osallistuvan ja konstruktiivisen teknologian arvioinnin’ yhteydessä, lukuisissa hankkeissa joissa on mietitty kuluttajien osallisuutta taloudessa ja päätöksenteossa. Tällä hetkellä KTK:lla on kolme käynnissä olevaa EU-hanketta, joissa osallisuusteema on ytimessä: CASI, CIMULACT, PE2020. Näitä on edeltänyt useita muita EU ja kotimaisia hankkeita, joissa osallisuuskysymykset niin ikään ovat olleet ytimessä. KTK:n osallisuustutkimuksissa on tutkittu sekä ’palveluosallisuutta’ että ’demokratiaosallisuutta’. EU-hankkeissa on kartoitettu kansainvälisiä osallisuuskäytäntöjä ja tutkittu niiden roolia molemmilla ulottuvuuksilla. Lisäksi on toteutettu deliberatiivisia työpajoja, joilla on ennakoitu tai arvioitu politiikkaan ja päätöksentekoon liittyviä kysymyksiä.

PE2020-hankkeen kautta avautuu kiinnostavia perspektiivejä osallisuustutkimukseen ja teeman jatkokehittelyyn KTK:ssa. Hankkeen kautta olemme olleet vaikuttamassa EU:n ja Suomen tutkimus- ja innovaatiopolitiikan kehittämiseen yhteiskunnallisesti vuorovaikutteisemmaksi. Hankkeen perustama osallistuvan päätöksenteon seminaari, jossa ideana on järjestää vuoropuhelua tutkijoiden ja tiedon hyödyntäjien välillä on hyväksytty yhdeksi HY:n tohtoriseminaariksi. Seminaarin spin offina on syntynyt mm. Demola-toiminnan pilotointi pääkaupunkiseudulla ml. HY:n kaikki tiedekunnat sekä rahoittajayhteistyötä.

Tutkijoita

Mikko Rask, Kaisa Matschoss, Minna Kaarakainen, Petteri Repo

Julkaisuja

  • Rask, M. T., Mačiukaitė-Žvinienė, S., Tauginienė, L., Dikčius, V., Matschoss, K. J., Aarrevaara, T. & d’Andrea, L. (2016). Innovative Public Engagement: A Conceptual Model of Public Engagement in Dynamic and Responsible Governance of Research and Innovation. Helsinki: PE2020, European Union.
  • Rask, M and Worthington, R (2015). Governing Biodiversity through Democratic Deliberation. Routledge, Abingdon, UK and New York, U.S.
  • Rask, M (2013). The tragedy of citizen deliberation – two cases of participatory technology assessment. Technology Analysis and Strategic Management, 25(1), p. 39-55.
  • Rask, M Maciukaite-Zviniene, S & Petrauskiene, J (2012). Innovations in public engagement and participatory performance of the nations. Science and Public Policy, 39, p. 710-721.
  • Rask, M, Worthington, R and Lammi, M (2012). Citizen Participation in Global Environmental Governance. Earthscan/ Routledge, London, UK and New York, USA.