Innovaatiot, markkinoiden disruptio ja arvon luonti

Innovation, market disruptions and value creation -teemakokonaisuudessa tutkitaan kulutusta ja kuluttajakäyttäytymistä vakiintuneiden markkinoiden toimintapojen haastajana. Usein muutoksen ajureina ovat toimineet teknologinen kehitys ja nk. digitalisoituminen, jotka ovat ensin luoneet uusia markkinoita (esim. verkko- ja mobiilipalvelut) ja sittemmin muuttaneet toimialojen rakenteita (esim. energia, sähköinen liikenne, kauppa). Ekologinen ja taloudellinen kestävyys korostuvat tutkimuksessa. Tutkimusasetelmat ovat luonteeltaan monitieteisiä.

Kulutusta jäsennetään useilla toisilleen läheisillä käsitteillä. Kuluttajien kehittäviä toimia tarkastellaan yhteiskulutuksen (collaborative consumption & access, Belk 2014), yhteiskehittämisen (co-creation, Prahalad & Venkatesh 2006), kärkikäyttäjien (lead users, von Hippel 2005) ja prosumerismin (Toffler 1980) kaltaisten käsitteiden kautta. Arvon luontia tarkastellaan kulutuksen ja kuluttajuuden näkökulmista.

Sosioteknisen muutoksen näkökulma tarjoaa tutkimukselle kehitysorientaation ja kokeilujen näkemisen uusina muutosavauksina (Hoogma et al. 2002, Hoffmann 2011). Muutostutkimuksessa huomiota kiinnitetään välittäjäorganisaatioiden (Kivimaa 2014, Hodson and Marvin 2007) ja paikallisen osaamisen merkityksiin (Stewart 2007). Teknologian hyväksyttävyyden (Venkatesh & Davis 2000) ja innovaatioiden diffuusion (Rogers 1995) kautta lähestytään myös suoraviivaisemmin sitä, kuinka uusia ratkaisuja otetaan vastaan.

Temaattisesti tutkimuksessa kiinnitytään usein kestävään kulutukseen ja sitä koskeviin markkinoihin (energiaratkaisut ja -markkinat, kiertotalous, sähköinen liikenne). Markkinoita disruptiivisesti kehittävät innovaatiot kiinnostavat myös (Christensen 1997).

Tutkimusta tehdään pääosin strategisen tutkimuksen neuvoston, Euroopan komission ja Tekesin rahoittamissa hankekonsortioissa. Keskeisiä tutkimuspartnereita ovat Aalto-yliopisto, Syke, VTT, ARC Fund (Bulgaria), DBT (Tanska) ja Åbo akademi.

Ihmisiä:

  • Dos., KTT, yliopistotutkija Petteri Repo
  • Dos., FT, tutkimusjohtaja Eva Heiskanen
  • Dos., VTT, yliopistotutkija Minna Lammi
  • Dos., MTT yliopistotutkija Päivi Timonen
  • VTT, tutkijatohtori Kaisa Matschoss
  • MTL, projektisuunnittelija Kaarina Hyvönen

<etunimi.sukunimi@helsinki.fi>

Hankkeita:

Julkaisuja:

Heiskanen, E., & Matschoss, K. (2016). Consumers as innovators in the electricity sector? Consumer perceptions on smart grid services. International Journal of Consumer Studies.

Heiskanen, E., Matschoss, K. & Repo, P. (2015). Engaging consumers and citizens in the creation of low-carbon energy markets. Eceee summer study proceedings, 2123-2132.

Hyysalo, S., Repo, P., Timonen, P., Hakkarainen, L. & Heiskanen, E. (2015). Diversity and change of user driven innovation modes in companies. International Journal of Innovation Management, 1650023.

Hyvönen, K., Repo, P. & Lammi, M. (2016). Light electric vehicles: substitution and future uses. Transportation Research Procedia.

Matschoss, K., Kahma, N., & Heiskanen, E. (2015). Pioneering customers as change agents for new energy efficiency services—an empirical study in the Finnish electricity markets. Energy Efficiency, 8(5), 827-843.

Matschoss, K., & Kahma, N. (2015). Service interest and cluster membership–Who are the pioneering users in energy efficiency service markets?. The Nordic Journal of Business, 2.

Repo, P., Hyvönen, K. & Lammi, M. (2015). Sähköinen liikkuminen murroksessa: kuluttajat, sosiotekninen muutos ja tulevaisuuden kevyet kulkuneuvot. Kulutustutkimus.Nyt, 14(1), 30-48.