Wealth, money, debt

Ari Peltoniemi, Kristiina Aalto, Liisa Peura-Kapanen, Anna-Riitta Lehtinen

Teema-alueella tutkitaan kotitalouksien taloudelliseen toimintaan liittyvien ilmiöiden vaikutuksia. Tutkimukset ovat liittyneet kotitalouksien velkaantumiseen, hintarakenteisiin, kohtuullisen kulutustason määrittämiseen ja kotitaloustuotannon arvottamiseen osana kansantaloutta. Tutkimusten tuloksilla vaikutetaan poliittiseen päätöksentekoon sekä suomalaiseen ja kansainväliseen tutkimukseen tutkimusalueella kehitettyjen menetelmien kautta (kotitalouksien satelliittitilinpito ja viitebudjetit).

Kuluttajien toimintaympäristöä muokkaavat digitalisaatio ja teknologiat leikkaavat läpi kuluttajien arjen toiminnan ja pitävät kuluttajan talouden tärkeänä tutkimusalueena. Tulevaisuuden tutkimusteemat liittyvät rahaan, maksamisen uusiin muotoihin, varallisuuden merkitykseen ja sisältöön sekä hinta- ja kustannusrakenteisiin. Digitaalisten ympäristöjen ja teknologioiden omaksumisesta johtuvia eriarvoisuuskysymyksiä tarkastellaan tulevassa viitebudjettien päivityksessä.

Julkaisuja

  • Aalto, K (2015) The Finnish tax reduction for domestic costs: consumption patterns. In: The political economy of household services in Europe. Eds. N. Morel & C. Carbonnier. pp. 242–261. Palgrave Macmillan.
  • Aalto, K. & Varjonen, J. (2014). Differences in the rhythms of daily life between young childless couples and new parents. Family Science, 5:1, 11-19.
  • Lehtinen, Anna-Riitta osana raportin tehnyttä työryhmää:
    -KELA  2015. Adequacy of basic social security in Finland 2011–2015. The second expert group for evaluation of the adequacy of basic social security. Working papers 80. Linkki.
    -THL 2015. Perusturvan riittävyyden arviointiraportti 2011-2015. Työpaperi 1/2015. Linkki.
  • Peura-Kapanen, L., Aalto, K., Lehtinen, A-R. & Järvinen, R. Ylivelkaantumisen ehkäisyn ja hoidon tehostaminen. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 26/2016.
  • Varjonen J, Aalto K (2013) Kotitalouksien palkaton tuotanto ja sen muutokset 2001–2009. Työselosteita ja esitelmiä 145. Kuluttajatutkimuskeskus. Helsinki. Linkki.