Hankkeita

Evästä! – Ruokaketjun uudet toimintamallit -hanke kehittää uusia, lyhyen ruokaketjun toimintamalleja, joilla vahvistetaan Keski-Savon alueen ruokaturvaa ja aluetaloutta, ja jotka vastaisivat myös tulevaisuuden poikkeustilanteiden tuomiin haasteisiin. Lisäksi verkotetaan elintarvikeketjun toimijoita Keski-Savon seudulla, ja autetaan yrityksiä osaltaan toipumaan koronapoikkeustilanteesta. Hanke toimii niin tuottaja- ja jakeluyritysten, kuluttajien, suurkeittiöiden kuin kuntienkin kanssa.

KUMAKKA – Kumppanuusmaataloudella kestävyyttä, kilpailukykyä ja maatalouden arvostusta -hanke kokoaa sekä tuottaa uutta tietoa ja ymmärrystä kumppanuusmaataloudesta, rakentaa verkostoa kumppanuusmaataloutta toteuttavien sekä sen harjoittamisesta ja kehittämisestä kiinnostuneiden tahojen kesken ja tiedottaa. Lisäksi tuotetaan ehdotus kumppanuusmaatalouden edistämiseksi Suomessa.

Lantbruk 2.0 -projekt fokuserar på att lyfta fram hållbart lantbruk och entreprenörskap i Nyland. Regenerativ odling, cirkulär ekonomi och alternativa matnätverk som REKO och andelsjordbruk är centrala temaområden.

Näkymätön työ uudistavassa maataloudessa -tutkimushanke keskittyy ihmisten, teknologioiden ja ekosysteemien tekemään, ekologisesti tai sosio-kulttuurisesti arvokkaaseen työhön, jonka arvoa on hankala jäljittää ja mitata ja joka ei näy poliittisessa ja julkisessa keskustelussa, markkinoiden hinnoittelussa tai virallisissa tilastoissa.

Hanke tutkii ja tekee näkyväksi tällaista maatiloilla tehtävää näkymätöntä työtä. Tutkimusta tehdään kahdeksalla maatilalla, joista viidellä harjoitetaan kumppanuusmaataloutta. Hankkeessa kuvataan uudistavan maatalouden käytäntöjä ja keskeisiä osa-alueita, tavoitteita ja arvon muodostumista. Viljelijöiden näkökulmia ja heidän suhteitaan ympäröiviin ekosysteemeihin tuodaan esille. Lisäksi pohditaan tiedon olemusta ja sitä, mitä yhteys maahan voi opettaa meille taloudesta.

Reilu ruokamurros eli Just food -hanke tutkii, miten siirtymä ilmastoviisaaseen ja terveelliseen ruokajärjestelmään voidaan tehdä kestävästi, hyväksyttävästi ja oikeudenmukaisesti. Hankkeen yhtenä osa-alueena ovat kumppanuusmaatalouden viljelijät ja kuluttajat.

 

Puuttuuko sivuilta hanke, jossa käsitellään myös kumppanuusmaataloutta? Lähettäkää siitä tietoa meille tällä lomakkeella, niin täydennämme luetteloa.