Kasvatussosiologian vuosikirjan toinen osa on ilmestynyt

Suomen kasvatustieteellinen seura sekä Helsingin ja Turun yliopistot tiedottavat 12.11.2018

Koulutuksen lupaukset ja koulutususko

Kasvatussosiologian vuosikirjan toinen vuosikerta ilmestyy 15.11.2018. Koulutuksen lupaukset ja koulutususko -teos analysoi 2010-luvun koulutususkoa 23 kirjoittajan voimin.

1900-luku oli koulutuskasvun vuosisata. Vuosisadan alkupuolella nuoret ikäluokat saatettiin Suomessakin koulupakon piiriin kirjaamalla oppivelvollisuus lakiin. Vuosisadan lopulla uudet sukupolvet eivät enää tyytyneet pelkkään oppivelvollisuuskouluun, vaan lähes kaikki nuoret hankkivat sen lisäksi toisen asteen tutkinnon. Järjestelmän korkeimmallekin portaalle, yliopistoihin, riittää hakijoita tungokseksi asti. Teknologian kehitys, talouskasvu ja keskiluokkaistuminen ovat käyneet käsi kädessä väestön koulutustason nousun kanssa. Usko koulutuksen hyvää tekeviin vaikutuksiin omaksutaan itsestäänselvyydeksi jo lapsuudessa. Ammattiin pätevöittävä koulutus on kansalaisen normaaliuden osoitus ja välttämätön pääsylippu työmarkkinoille.

Viime vuosisadalla koulutus totuttiin näkemään kaikille yhteisenä toiveiden tynnyrinä, josta riittää ammennettavaksi kaikille tasaisesti menestystä, osallisuutta ja muita yleisesti tavoiteltuja resursseja. Nyttemmin on käynyt selväksi, että koulutuksen lupaukset täyttyvät vain osittain, eikä koulutuksellinen hyvä jakaudu väestössä yhdenvertaisesti.

Kilpailukykylupauksen januskasvot

Osana ylikansallisen koulutuspolitiikan markkinaliberalistista käännettä koulutus näyttäytyy ennen kaikkea kilpailukyvyn, taloudellisen kehityksen ja voitontavoittelun välineenä.

– Yksilöiden kilpailukykyä korostavan politiikan ohjastama koulutus ei pysty lunastamaan lupausta esimerkiksi asuinpaikasta, etnisestä taustasta tai vammaisuudesta riippumattomista mahdollisuuksista kehittää itseä ja toteuttaa omia potentiaaleja, toteaa professori Heikki Silvennoinen, yksi teoksen toimittajista.

– Puhumattakaan siitä, että koulutus takaisi kaikille tutkinnon suorittaneille yhtäläiset mahdollisuudet menestyä työmarkkinoiden sijoittumiskilpailussa.

Väestön eriytyessä ja yhteiskunnan eriarvoistuessa koulutus luo osalle kansalaisista entistä enemmän tilaisuuksia räätälöidä omasta koulutuspolusta osa tarkoin harkittua, yksilöllisten valintojen biografiaa. Myös koulutuksen lupaukset yksilöllistyvät ja eriytyvät: yksille koulutusponnistukset ovat lupaus tavallisesta, tutusta ja turvallisesta ja toisille lukuisista valinnanmahdollisuuksista, mutta joillekin koulutuskilpailu lupaa vain huonosti menestyneen leiman. Koulutuksen kilpailukykylupaus on eittämättä ongelma perinteisesti tasa-arvoa ja inkluusiota tavoittelevan koulutuspolitiikan jatkuvuudelle.

Lisätiedot:

  • Professori Heikki Silvennoinen, puh. 02 333 8853, heikki.silvennoinen@utu.fi
  • Dosentti Mira Kalalahti, puh. 050 318 2207, mira.kalalahti@helsinki.fi
  • Dosentti Janne Varjo, puh. 050 318 2205, janne.varjo@helsinki.fi

Teoksen tiedot

Koulutuksen lupaukset ja koulutususko. Kasvatussosiologian vuosikirja 2. Heikki Silvennoinen, Mira Kalalahti & Janne Varjo (toim.). 2018. Teos on julkaistu Suomen kasvatustieteellisen seuran Kasvatusalan tutkimuksia -sarjassa numerolla 79.

Teoksen voi tilata verkkokaupasta:

https://webshop.jyu.fi/julkaisut/suomen-kasvatustieteellinen-seura

Mediakappaleita voi tiedustella julkaisusarjan toimittaja Anu Keinäseltä, puh. 040 835 3976, sähköposti anu.j.keinanen@jyu.fi