Onko koulutus irrallaan maailmasta?

HS 15.3.2019
Yhä useammin kasvatustieteen avautuvia professuureja suunnataan vaivihkaa niin, että yhteiskunnalliset ja filosofiset näkökulmat saavat väistyä psykologisen painotuksen tieltä.

 

Pitääkö olla huolissaan, kun nuoret villiintyvät koululakkoilemaan ilmastonmuutoksen vuoksi?

Ehkä on syytä. Mutta ei sen vuoksi, mitä nuoret tekevät. Enemmän pitää olla huolissaan meistä varttuneemmista, jos jatkamme samaa rataa kuin ennenkin.

Nuorten ympäristöahdistus ei ole taudin syy vaan oire. Syy on kestämätön elämäntapamme. Kulutamme luonnonvaroja kaksi kertaa enemmän kuin planeettamme kestää.

Toivoa kuitenkin on. Optimismiin on aihetta vain, jos ensin tunnustetaan tosiasiat. Sen jälkeen on mahdollista muuttaa suuntaa.

Yksi muutoksen avaimista on koulutus. Kouluille ja opettajille pitää antaa välineitä ekologisen sivistyksen edistämiseen.

Opettajankoulutus on tässä ottanut jopa takapakkia. Yhä ­vähemmälle huomiolle jää, että koulutus tapahtuu aina tietyissä historiallisissa ja ideologisissa kehyksissä. Sen ei ole mahdollista olla neutraalia asioiden oppimista tai osaamisen kehittämistä, koska se on perin juurin poliittista ja yhteiskunnallista toimintaa.

Yksilöpsykologisen näkökulman vahvistuessa piiloon jää yhteiskunnallisia rakenteita, vallan mekanismeja ja itsestään selvinä pidettyjä uskomusjärjestelmiä. Yksi aikamme vaarallisimmista ideologioista on sokea luottamus teknologiseen ja taloudelliseen kasvuun.

Opettajankoulutuksen irtoaminen yhteiskunnallisista yhteyksistään – dekontekstualisoituminen – on ollut havaittavissa opettajankoulutuksen opetussuunnitelmissa. Mutta vielä enemmän tapahtuu pinnan alla.

Piilo-opetussuunnitelma ilmenee muun muassa professuurien tehtävänalan muuttumisena. Yhä useammin kasvatus­tieteen avautuvia professuureja suunnataan vaivihkaa niin, että yhteiskunnalliset ja filosofiset näkökulmat saavat väistyä ­psykologisen painotuksen tieltä. Psykologia näyttää nykyisillä tieteen mittareilla myös tuottavammalta kuin laajoja kokonaisuuksia kehittelevät sosiologia ja filosofia.

Ekokriisiin vastaaminen edellyttää, että opettajankoulutuksesta tehdään yhteiskunnallisen, filosofisen ja ekologisen kasvatusajattelun foorumi, jossa pyritään tunnistamaan kasvatuksen historiallisia ja ideologisia ehtoja.

Opettajankoulutus voisi ottaa mallia koululakkoilevista nuorista. Ekologinen sivistyneisyys punnitaan tekojen, ei sanojen kautta.

Hannu L. T. Heikkinen

Jyväskylän yliopisto

Katariina Holma

Oulun yliopisto

Risto Rinne

Turun yliopisto

Hannu Simola, emeritus

Helsingin yliopisto

Veli-Matti Värri

Tampereen yliopisto

kasvatustieteen professoreita

Kasvatussosiologian vuosikirjan toinen osa on ilmestynyt

Suomen kasvatustieteellinen seura sekä Helsingin ja Turun yliopistot tiedottavat 12.11.2018

Koulutuksen lupaukset ja koulutususko

Kasvatussosiologian vuosikirjan toinen vuosikerta ilmestyy 15.11.2018. Koulutuksen lupaukset ja koulutususko -teos analysoi 2010-luvun koulutususkoa 23 kirjoittajan voimin.

1900-luku oli koulutuskasvun vuosisata. Vuosisadan alkupuolella nuoret ikäluokat saatettiin Suomessakin koulupakon piiriin kirjaamalla oppivelvollisuus lakiin. Vuosisadan lopulla uudet sukupolvet eivät enää tyytyneet pelkkään oppivelvollisuuskouluun, vaan lähes kaikki nuoret hankkivat sen lisäksi toisen asteen tutkinnon. Järjestelmän korkeimmallekin portaalle, yliopistoihin, riittää hakijoita tungokseksi asti. Teknologian kehitys, talouskasvu ja keskiluokkaistuminen ovat käyneet käsi kädessä väestön koulutustason nousun kanssa. Usko koulutuksen hyvää tekeviin vaikutuksiin omaksutaan itsestäänselvyydeksi jo lapsuudessa. Ammattiin pätevöittävä koulutus on kansalaisen normaaliuden osoitus ja välttämätön pääsylippu työmarkkinoille.

Viime vuosisadalla koulutus totuttiin näkemään kaikille yhteisenä toiveiden tynnyrinä, josta riittää ammennettavaksi kaikille tasaisesti menestystä, osallisuutta ja muita yleisesti tavoiteltuja resursseja. Nyttemmin on käynyt selväksi, että koulutuksen lupaukset täyttyvät vain osittain, eikä koulutuksellinen hyvä jakaudu väestössä yhdenvertaisesti.

Kilpailukykylupauksen januskasvot

Osana ylikansallisen koulutuspolitiikan markkinaliberalistista käännettä koulutus näyttäytyy ennen kaikkea kilpailukyvyn, taloudellisen kehityksen ja voitontavoittelun välineenä.

– Yksilöiden kilpailukykyä korostavan politiikan ohjastama koulutus ei pysty lunastamaan lupausta esimerkiksi asuinpaikasta, etnisestä taustasta tai vammaisuudesta riippumattomista mahdollisuuksista kehittää itseä ja toteuttaa omia potentiaaleja, toteaa professori Heikki Silvennoinen, yksi teoksen toimittajista.

– Puhumattakaan siitä, että koulutus takaisi kaikille tutkinnon suorittaneille yhtäläiset mahdollisuudet menestyä työmarkkinoiden sijoittumiskilpailussa.

Väestön eriytyessä ja yhteiskunnan eriarvoistuessa koulutus luo osalle kansalaisista entistä enemmän tilaisuuksia räätälöidä omasta koulutuspolusta osa tarkoin harkittua, yksilöllisten valintojen biografiaa. Myös koulutuksen lupaukset yksilöllistyvät ja eriytyvät: yksille koulutusponnistukset ovat lupaus tavallisesta, tutusta ja turvallisesta ja toisille lukuisista valinnanmahdollisuuksista, mutta joillekin koulutuskilpailu lupaa vain huonosti menestyneen leiman. Koulutuksen kilpailukykylupaus on eittämättä ongelma perinteisesti tasa-arvoa ja inkluusiota tavoittelevan koulutuspolitiikan jatkuvuudelle.

Lisätiedot:

  • Professori Heikki Silvennoinen, puh. 02 333 8853, heikki.silvennoinen@utu.fi
  • Dosentti Mira Kalalahti, puh. 050 318 2207, mira.kalalahti@helsinki.fi
  • Dosentti Janne Varjo, puh. 050 318 2205, janne.varjo@helsinki.fi

Teoksen tiedot

Koulutuksen lupaukset ja koulutususko. Kasvatussosiologian vuosikirja 2. Heikki Silvennoinen, Mira Kalalahti & Janne Varjo (toim.). 2018. Teos on julkaistu Suomen kasvatustieteellisen seuran Kasvatusalan tutkimuksia -sarjassa numerolla 79.

Teoksen voi tilata verkkokaupasta:

https://webshop.jyu.fi/julkaisut/suomen-kasvatustieteellinen-seura

Mediakappaleita voi tiedustella julkaisusarjan toimittaja Anu Keinäseltä, puh. 040 835 3976, sähköposti anu.j.keinanen@jyu.fi

Koulutuksen lupaukset ja koulutususko

Heikki Silvennoinen (TY), Mira Kalalahti (HY) & Janne Varjo (HY)

Kasvatustieteen päivät, Tampere 15.−16.11.2018

Väestön ja erityisesti nuorten ikäluokkien koulutususkon on osoitettu pysyvän korkealla oloissa, joissa koulutuksen lupaukset realisoituvat hyvinä jatkoopintopaikkoina, mielekkäinä työpaikkoina ja korkeana yhteiskunnallisena asemana. Koulutuksen lupaukset ja koulutususko -symposiumin esitykset haastavat käsitystä koulutuksesta yleisenä, yhteisenä ja jaettuna toiveiden tynnyrinä, josta riittää ammennettavaksi menestystä, osallisuutta tai jotain muuta kulloinkin tavoiteltaviksi katsottua asiaa. Ne myös kuvaavat, miten kiristyvän kilpailun oloissa joidenkin koulutususko on joutunut koetteille.

Symposiumin puheenvuorot syventävät syksyllä ilmestyvän Kasvatussosiologian vuosikirjan (vol. 2.) teemoja.

Symposiumin ohjelma

  • Mitä koulutus lupaa? (Heikki Silvennoinen & Janne Varjo).
  • Yliopistojen yrittäjyyskasvatus eurooppalaisen tietotalouden palvelijana (Hanna Laalo, Heikki Kinnari & Heikki Silvennoinen).
  • Maahanmuuttajataustaiset nuoret ja koulutuksen lupaus (Tuomas Zacheus & Mira Kalalahti).
  • Koulutusyhteiskunnan reunamerkintöjä – Syrjäseuduilla asuvat nuoret ja koulutukseen hakeutuminen (Päivi Armila & Mari Käyhkö).
  • Koulutususkon rajoilla: koulutuksen julma lupaus vaikeimmin vammaisille opiskelijoille (Aarno Kauppila & Anna-Maija Niemi).

Kohti koulun pirullisten dilemmojen ja yhteiskunnallisten reunaehtojen vakavasti ottamista

Kohti koulun pirullisten dilemmojen ja yhteiskunnallisten reunaehtojen vakavasti ottamista

Dosentti Jari Salmisen juhlaseminaari perjantaina 28.9.2018 klo 13–16 (Siltavuorenpenger 3, Athena, sali 302)

Koulun yhteiskunnalliset reunaehdot

13.00–13.10 Avaus / Professori Jukka Rantala, Helsingin yliopisto
13.10–13.30 Musta laatikko vai muistinmenetys? Miten koulunuudistajat käsittävät luokkahuonetodellisuuden? / Professori Hannu Simola, Turun yliopisto
13.30–13.50 Kasvatus yhteiskunnassa – yhteiskunta kasvatuksessa / Professori emerita Sirkka Ahonen, Helsingin yliopisto
13.50–14.10 Mitä reformipedagogiikalla on annettavaa nykyopiskelijoille? / Dosentti Jari Salminen, Helsingin yliopisto

14.10–14.40 Juhlakahvit

Yliopiston kolme unohdettua – luento-opetus, monografiat ja kotimaiset kielet

14.40–15.00 Miksi kasvatuksen yhteiskunnallisia kytköksiä on syytä käsitellä kasvatustieteen opetuksessa? / Luokanopettaja, tietokirjailija, Parecon Finlandin pj. Antti Jauhiainen
15.00–15.20 Miksi monografioita kannattaa julkaista? / Professori Pirjo Hiidenmaa, Helsingin yliopisto
15.20–15.40 Miksi tutkimusta kannattaa julkaista myös kotimaisilla kielillä / Dosentti Satu Grünthal, Helsingin yliopisto
15.40–16.00 Keskustelua päivän esityksistä ja seminaarin päätössanat

Tarjoilun vuoksi pyydämme ilmoittautumaan 20.9.2018 mennessä osoitteessa https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/90350/lomake.html

Jätäthän “horsmapuketit ja konvehtirasiat” ostamatta. Sen sijaan voit halutessasi tukea Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seuraa, tilinumero FI91 8000 1100 0653 59, Danske Bank, tiedonannoksi horsmapuketti. Kertyvät varat käytetään akateemisten kasvatushistoriallisten seminaarien järjestämiseen.

Anna Medvedeva: University Internationalization and International Master’s Programs. June 15th.

Anna Medvedeva, M.Sc will defend the doctoral dissertation entitled “University Internationalization and International Master’s Programs” in the Faculty of Educational Sciences, University of Helsinki, on 15 June 2018 at 12:00. The public examination will take place at the following address: Fabianinkatu, 33, Main Building, Lecture hall 10.

Professor Fazal Rizvi, University of Melbourne, will serve as the opponent, and Professor Markku Jahnukainen as the custos.

The dissertation will be published in the series Helsinki Studies in Education.

The dissertation is also available in electronic form through the E-thesis service.

Additional information.

Athena-seminar 14.6. Fazal Rizvi: Globalization and Education after Trump and Brexit

Athena-seminar Thu 14.6., 12.00-14.00, sh 168 Athena

Professor Fazal Rizvi: Globalization and Education after Trump and Brexit

Following the unexpected electoral victory of Donald Trump and the Brexit vote, many observers, both academic and popular, have argued that this swing to the right represents a backlash against globalization. The idea of post-globalization has been proposed, implying the rise of ethno-nationalist sentiments, together with an erosion in the power of global institutions. In this talk, I will consider these claims; speculate on which aspects of globalization are likely to decline and which not; and what implications might the idea of post-globalization potentially have for educational policy and practice.

Fazal Rizvi is a Professor of Global Studies in Education at the University of Melbourne Australia, as well as an Emeritus Professor at the University of Illinois at Urbana-Champaign in the United States. He has written extensively on issues of identity and culture in transnational contexts, globalization and education policy and Australia-Asia relations. A collection of his essays is published in: Encountering Education in the Global: Selected Writings of Fazal Rizvi (Routledge 2014). Professor Rizvi is a Fellow of the Australian Academy of the Social Sciences and a past Editor of the journal, Discourse: Studies in Cultural Politics of Education, and past President of the Australian Association of Research in Education.

Väitös 15.5. Susanna Hannus / Pienten askelten tanssi – Performatiivinen etnografia hierarkioiden rakentumisista ja purkamisen mahdollisuuksista kahdella yläkoululla

KM Susanna Hannus väittelee 15.5.2018 kello 12 Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa aiheesta “Pienten askelten tanssi – Performatiivinen etnografia hierarkioiden rakentumisista ja purkamisen mahdollisuuksista kahdella yläkoululla”. Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Atena-rakennus, auditorio 107, Siltavuorenpenger 3 A.
Vastaväittäjänä on professori Päivi Naskali, Lapin yliopisto, ja kustoksena on professori Gunilla Holm.

Väitöskirja julkaistaan sarjassa Kasvatustieteellisiä tutkimuksia numero 27.

Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa E-thesis -palvelussa.

Väittelijän yhteystiedot:
Keskustakampuksen viestintä
comms-citycentre@helsinki.fi

 

Minne menet, Kasvatus & Aika? Keskustelutilaisuus kasvatushistorian julkaisutoiminnasta

Minne menet, Kasvatus & Aika? Keskustelutilaisuus kasvatushistorian julkaisutoiminnasta ja vuoden 2017 parhaan artikkelin palkitseminen

23.4.2018 klo 14:00-16:00

Tieteiden talo (Kirkkokatu 6, Helsinki), sali 404.

Kasvatus & Aika on historiallis-yhteiskunnallinen open access -julkaisu, joka on toistuvasti yksi ladatuimmista ja luetuimmista historia-alan kotimaisista avoimista lehdistä. Kymmenvuotisjuhlansa kunniaksi Kasvatus & Aika siirtyi uuteen julkaisualustaan ja avasi uudet kotisivut.

Kymmenvuotiaana on hyvä hetki pysähtyä yhdessä pohtimaan, mitä kasvatushistorian tutkimukselle kuuluu nyt, ja mihin olemme jatkossa menossa. Kasvatus & Aika kutsuu kaikkia mukaan keskustelelmaan kasvatushistoriallisesta julkaisemisesta Suomessa, avoimen julkaisutoiminnan tulevaisuudesta sekä Kasvatus & Ajan tulevaisuuden linjoista. Paneelikeskustelun osallistujina ovat kaksi lehden aiempaa päätoimittajaa Jukka Rantala ja Kaisa Vehkalahti, Janne Varjo (Kasvatus-lehti), Anu Lahtinen (Historiallinen Aikakauskirja) sekä Riitta Koikkalainen (TSV, Kotilava-hanke).

Juhlavuoden kunniaksi Kasvatus & Aika aloittaa uuden perinteen, vuoden parhaan artikkelin valinnan. Ensimmäisenä vuoden parhaan artikkelin valitsee kasvatustieteen professori emerita Elina Lahelma.

Tervetuloa!

Kahvitarjoilun vuoksi ilmoittautumisia pyydetään 13.4.2018 mennessä sähköpostitse kirsi-m.hytonen(a) jyu.fi

Ohjelma:

14:00 Kahvitarjoilu alkaa

14:10 Tilaisuuden avaus, päätoimittaja Kirsi-Maria Hytönen

14:15 Vuoden 2017 parhaan artikkelin palkinto, professori emerita Elina Lahelma

14:30 Parhaan artikkelin palkinnonsaajan puheenvuoro

14:45 Paneelikeskustelu: Kasvatushistoriallinen avoin julkaisutoiminta nyt ja tulevaisuudessa

15:45 Tilaisuuden päättäminen

Kasvatus & Aika: https://journal.fi/kasvatusjaaika/

Tiedustelut: päätoimittaja Kirsi-Maria Hytönen (kirsi-m.hytonen (a) jyu.fi)