Kasvatussosiologian merkityksellisyydestä -tallenne

Kiitoksia osallistumisesta Kasvatussosiologian merkityksellisyydestä -juhlaseminaariin. Ohessa linkki juhlaseminaarin tallenteeseen:

Kasvatussosiologian merkityksellisyydestä -tallenne

Koulutussosiologian emeritusprofessori Hannu Simola täyttää maaliskuussa 70 vuotta. Hannun – ja hänen 12 vuotta sitten perustamansa Koulutussosiologian ja -politiikan tutkimusyksikön (KUPOLI) – kunniaksi järjestetään ‪torstaina 12.3. 2020 juhlaseminaari klo 12, Siltavuorenpenger 3 A (Athena), Sali 107.

‪12.15–12.20 Janne Varjo: Alkusanat

‪12.20–12.40 Hannu Simola: Onko koulutussosiologialla merkitystä?

‪12.40–12.50 Olli-Pekka Heinonen: Koulu ja muutos

12.50–13.00 Heikki Silvennoinen: Mikro-, meso- ja makrotason näkökulmat koulutussosiologiassa

‪13.00–13.10 Pauli Kettunen: Mahdollista muttei välttämätöntä – historiallisen ja koulutussosiologisen näkökulman kohtaaminen

‪13.10–13.20 Elina Lahelma: Hannun matkassa kohti yhteiskuntatieteellisesti suuntautuvaa koulutustutkimusta

‪13.20–13.30 Petteri Hansen: Koulureformien problematiikasta vertailevan perspektiivin mahdollisuuksiin

‪13:30-13:40 Heidi Vartiainen Huilla: Opettaja törmää koulunpidon rakenteellisiin reunaehtoihin

‪13:40-13:50 Jaakko Kauko: Navigointia tieteenfilosofisella kartalla: uudesta hallinnasta kontingenssiin ja kompleksisuuteen

Koulutussosiologian merkityksellisyydestä -juhlaseminaari

HUOM! Tilaisuutta voi seurata myös suoratoistona Minerva-rakennuksen (Siltavuorenpenger 5A), salissa K113.

HUOM! Tilaisuutta voi seurata etänä osoitteessa:

http://video.helsinki.fi/unitube/live-stream.html?room=l6

Koulutussosiologian merkityksellisyydestä -juhlaseminaari

Koulutussosiologian emeritusprofessori Hannu Simola täyttää maaliskuussa 70 vuotta. Hannun – ja hänen 12 vuotta sitten perustamansa Koulutussosiologian ja -politiikan tutkimusyksikön (KUPOLI) – kunniaksi järjestetään ‪torstaina 12.3. 2020 juhlaseminaari klo 12, Siltavuorenpenger 3 A (Athena), Sali 107.

‪12.15–12.20 Janne Varjo: Alkusanat

‪12.20–12.40 Hannu Simola: Onko koulutussosiologialla merkitystä?

‪12.40–12.50 Olli-Pekka Heinonen: Koulu ja muutos

12.50–13.00 Heikki Silvennoinen: Mikro-, meso- ja makrotason näkökulmat koulutussosiologiassa

‪13.00–13.10 Pauli Kettunen: Mahdollista muttei välttämätöntä – historiallisen ja koulutussosiologisen näkökulman kohtaaminen

‪13.10–13.20 Elina Lahelma: Hannun matkassa kohti yhteiskuntatieteellisesti suuntautuvaa koulutustutkimusta

‪13.20–13.30 Petteri Hansen: Koulureformien problematiikasta vertailevan perspektiivin mahdollisuuksiin

‪13:30-13:40 Heidi Vartiainen Huilla: Opettaja törmää koulunpidon rakenteellisiin reunaehtoihin

‪13:40-13:50 Jaakko Kauko: Navigointia tieteenfilosofisella kartalla: uudesta hallinnasta kontingenssiin ja kompleksisuuteen

Keskustelua

Kahvitarjoilu

Ilmoittautuminen seminaariin oheisen linkin kautta:

https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/103309/lomake.html 

Lisätietoja:

Janne Varjo

janne.varjo@helsinki.fi

050 3182205

 

 

Sari Erikssonin väitöstilaisuus 18.12 / Public defence of Sari Eriksson December 18th

Mieluisana tehtävänäni on ilmoittaa, että KM Sari Erikssonin väitöskirja Domestication of travelling reforms in higher education of Kyrgyzstan tarkastetaan Kasvatustieteellisessä tiedekunnassa ke 18.12. Väitöstilaisuus järjestetään Athena-rakennuksen (Siltavuorenpenger 3A) salissa 107 klo 12:00 alkaen.

Vastaväittäjänä toimii tutkimusprofessori Taina Saarinen (Jyväskylän yliopisto).

Väitöskirja on ladattavissa sähköisessä muodossa E-thesis palvelusta.

https://helda.helsinki.fi/handle/10138/307783

Apulaisprofessori Janne Varjo, kustos

******************************

It is my pleasure to inform that the public defense of PhD dissertation of MA (ed.) Sari Eriksson will be held on December 18th, 2019, in Athena building (Siltavuorenpenger 3A), lecture hall 107, at 12:00. The dissertation topic is Domestication of travelling reforms in higher education of Kyrgyzstan.

The opponent will be Research Professor Taina Saarinen (University of Jyväskylä).

The dissertation is available in electronic form through the E-thesis service. 

https://helda.helsinki.fi/handle/10138/307783

Associate Professor Janne Varjo, the Custos

Demokratia ja itsehallinto yliopistoilla – 10 vuotta yliopistolaista

Mitä kuuluu yliopistodemokratialle? Mitä yliopistoyhteisöt ajattelevat yliopistojen johtamisesta? Entä missä kulkevat yliopistojen itsehallinnon rajat? Tarvitaanko muutosta yliopistolakiin?

 

Tilaisuudessa pohditaan yliopistodemokratian merkitystä ja yliopistojen itsehallinnon tilaa kymmenen vuotta uuden yliopistolain hyväksymisen jälkeen. Tilaisuuden järjestävät yhteistyössä Tampereen yliopiston Kohti parempaa yliopistomaailmaa -tutkimushanke ja kansanedustaja Veronika Honkasalo.

 

Ohjelma:

 

10.30 Avaus: Veronika Honkasalo, kansanedustaja, dosentti

 

10.35 “Kenen yliopisto? Tampereen yliopiston henkilöstön näkemyksiä yliopistojen johtamisjärjestelmistä ja itsehallinnosta” -raportin tuloksia, Hanna Kuusela ja Veera Kaleva Kohti parempaa yliopistomaailmaa -tutkimushanke

 

10.50 Kollegiaalisuus, autonomia ja demokratia?, Jussi Välimaa, Koulutuksen tutkimuslaitoksen johtaja ja professori

 

11.05 Yliopistolain valmistelun arviointi, Kati Rantala, tutkimusjohtaja Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti

 

11.20 Perustuslakivaliokunnan ja laillisuusvalvojien näkemyksiä yliopistojen itsehallinnosta, Pauli Rautiainen, julkisoikeuden apulaisprofessori

 

11.35 Kysymyksiä ja keskustelua

 

Perustus- ja yliopistolain takaaman yliopistojen itsehallinnon tarkoitus on turvata tieteen ja opetuksen vapaus sekä riippumattomuus. Vuonna 2010 voimaan astunut yliopistolaki ja yliopistojen siitä tekemät tulkinnat muuttivat voimakkaasti valtasuhteita yliopistojen sisällä. Perinteinen tulkinta itsehallinnosta on korostanut yliopistoyhteisön roolia yliopiston päätöksenteossa. Yliopistolain arvioinneissa on sen sijaan toistuvasti todettu yliopistojen johtajakeskeistyneen ja yliopistoyhteisön vaikutusmahdollisuuksien heikentyneen. Antti Rinteen hallitusohjelmassa esitetään, että hallinnollisen autonomian tilaa ja suhdetta yliopistodemokratiaan arvioidaan hallituskauden aikana.

 

Nyt on siis oiva aika käydä keskustelua yliopistoista, tervetuloa!

 

Kansalaisinfoon saapuessa on syytä varautua turvatarkastukseen.  Kansalaisinfon käyntiosoite on Arkadiankatu 3, sisäänkäynti Mannerheimintien puolelta (ks. kartta).

Tapahtuma Facebookissa.

 

https://parempiyliopisto.wordpress.com/2019/11/22/demokratia-ja-itsehallinto-yliopistoilla-10-vuotta-yliopistolaista/

Demokratia ja itsehallinto yliopistoilla – 10 vuotta yliopistolaista

Mitä: Keskustelutilaisuus itsehallinnon ja demokratian toteutumisesta yliopistoilla Milloin: torstaina 12.12.2019 kello 10.30-12 Missä: Eduskunnan kansalaisinfo Mitä kuuluu yliopistodemokrati…

parempiyliopisto.wordpress.com

 

4.11. Oma paikka haussa – Maahanmuuttotaustaiset nuoret ja koulutus

Aika: 4.11. klo 1113.00

Paikka: Tiedekulma, Think Lounge (Yliopistonkatu 4, Helsinki)

https://blogs.helsinki.fi/transit-okl/oma-paikka-haussa-maahanmuuttotaustaiset-nuoret-ja-koulutus/

>> Lehdistötiedote

Tervetuloa kirjan Oma paikka haussa – Maahanmuuttotaustaiset nuoret ja koulutus kirjanjulkistukseen ja keskustelutilaisuuteen

Suomalainen koulutusjärjestelmä kuuluu maailman parhaiden joukkoon, ja sitä kiitetään erityisesti tasavertaisuudesta. Mutta miltä se näyttää maahanmuuttotaustaisten silmissä? Oma paikka haussa -keskustelutilaisuus juhlistaa samannimisen teoksen julkaisua ja avaa keskustelua siitä, mitä merkitystä koululla ja koululla on maahanmuuttotaustaisten nuorten elämänkulussa. Miten taata, että mahdollisimman moni löytäisi itselleen sopivan koulutuspolun? Miten kehittää ohjaustyön monikulttuurista sensitiivisyyttä?

Tilaisuudessa keskustelemassa erikoistutkija Pasi Saukkonen (Helsingin kaupungin tietokeskus), dos. Mira Kalalahti , apul. prof. Janne Varjo ja dos. Tuomas Zacheus (Transitions and educational trajectories of immigrant youth: A 4-year longitudinal study from comprehensive education to further education -tutkimus). Keskustelua johtaa prof. Markku Jahnukainen (Helsingin yliopisto). Tilaisuuden järjestää Transit-tutkimusryhmä ja Gaudeamus.

Oma paikka haussa – maahanmuuttotaustaiset nuoret ja koulutus -teoksen ennakkotilaus ja myynti Gaudeamuksen verkkokauppa. Kirjaa on myynnissä myös keskustelutilaisuudessa.

Tervetuloa, vapaa pääsy.

Tiedustelut Mira Kalalahti (mira.kalalahti@helsinki.firesearch portal).

SuomiAreena: Eriytyvä vai erilaistuva Suomi?

Valtiovarainministeriö on jälleen mukana Porin SuomiAreenassa. Tervetuloa seuraamaan kuntien tulevaisuusnäkymiä käsittelevää Eriytyvä vai erilaistuva Suomi? -paneelikeskustelua 17. heinäkuuta!

Alueet erilaistuvat, mutta miten vältetään niiden eriytyminen? Kuinka erilaiset kunnat ja kaupungit säilyvät elinvoimaisina koostaan ja sijainnistaan riippumatta? Eriytyvä vai erilaistuva Suomi? -keskustelussa pohditaan sitä, millainen mahdollisuus erilaistumiskehitys on, ja millaista tukea erilaisissa kunnissa tarvitaan. Lämpimästi tervetuloa seuraamaan ratkaisukeskeistä paneeliamme!

Monialaiseen panelistikattaukseemme kuuluvat Kuhmon kaupunginjohtaja Tytti Määttä, tulevaisuudentutkija ja Demos Helsingin perustaja Aleksi Neuvonen, Kansalaisareenan toiminnanjohtaja Leo Stranius sekä Helsingin yliopiston koulutussosiologian ja -politiikan tutkimusyksikön apulaisprofessori Janne Varjo. Keskustelun juontaa Ylen toimittaja Jussi-Pekka Rantanen.

Eriytyvä vai erilaistuva Suomi? -paneelikeskustelu järjestetään keskiviikkona 17.7. klo 10-11 Porin BePop-keskuksessa osoitteessa Yrjönkatu 22.

Kohderyhmät: julkinen hallinto, kunnat, media, kansalaiset, valtionhallinto, yliopistot ja korkeakoulut, yritykset, järjestöt ja yhteisöt

https://www.mtvuutiset.fi/video/prog1113338#gs.qguv2m

Prof. emerita Sirkka Ahosen 80-vuotisjuhlaseminaari 6.9.

Professori emerita Sirkka Ahosen 80-vuotisseminaari

Perjantaina 6.9.2019 klo 13–16 (Siltavuorenpenger 3, Athena, sali 302)

Seminaarin järjestäjinä Helsingin yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta sekä Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seura

OHJELMA

13.15 Avaus: Jukka Rantala, Jan Löfström ja Jari Salminen

13.20–14.35 Esitelmät

Näin jälkeenpäin katsottuna (Professori emerita Sirkka Ahonen)

Sirkka kansanomaisen historian tulkkina (Professori emeritus Jorma Kalela)

Sirkka koulutuspolitiikan tutkijana (Professori Risto Rinne)

Sirkka Mostarin United World Collegen opettajana (Dosentti Pilvi Torsti)

Sirkka vaikean historian käsittelijänä (Kansanedustaja Erkki Tuomioja)

14.35–15.10 Juhlakahvit

15.10–15.40 Muistikuvia Sirkasta

Sirkka opettajana (Kirjailija Markus Nummi)

Sirkka historian opetusta kehittävänä kollegana (KT Pauli Arola)

Sirkka slalom-kerholaisena (Lehtori Maija Saksala)

15.40–16.00 Keskustelua päivän teemoista ja päätössanat

18.00– Vapaamuotoinen iltatilaisuus Päivälehden museossa (Ludviginkatu 2–4)

Tarjoilun vuoksi pyydämme ilmoittautumaan 15.8.2019 mennessä sähköpostilla Jari Salmiselle (jari.salminen@helsinki.fi). Ilmoittautumisessa pyydetään ilmoittamaan aikooko osallistua seminaariin, iltatilaistuuteen vai molempiin.

Iltatilaisuuden järjestelyjen vapaaehtoisen tukimaksun (20 euroa) voi halutessaan maksaa 15.8. mennessä Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seuran tilille, tilinumero FI91 8000 1100 0653 59, Danske Bank, tiedonannoksi Sirkka Ahonen 80 v.

Terveisin järjestelytoimikunta