Publications

2020

Varjo, J. 2020.Korona koulussa – Koulutussosiologisia havaintoja pandemian aikakaudelta. Kasvatus 51 (3), 283–285. PDF >>

Wallenius, T. 2020. Schools, Performance and Publicity: Contrasting the policy on publicising school performance indicators in Finland with the other Nordic countries. Helsinki Studies in Education 92.

Hansen, P., Wallenius, S., Juvonen & Varjo, J. 2020.  Moving landscapes of Nordic basic education: approaching shifting international influences through the narratives of educational experts, Compare: A Journal of Comparative and International Education 50 (6), 773–791. Verkossa >>

Kalalahti, M. & Varjo, J. 2020. Revisiting universalism in the Finnish education system. Research on Finnish Society 12 (1), 1–16. Verkossa >>

Kalalahti, M. 2020. Opinto- ja uraohjauksessa on nyt muutoksen mahdollisuus. Ilmiö. Sosiologinen media kaikille.

Candido, H.H.D., Granskog, A. & Tung, L.C. 2020. Fabricating Education through PISA? An Analysis of the Distinct Participation of China in PISA, European Education. DOI: 10.1080/10564934.2020.1759097.

Peltola, M. 2020. Maskuliinisuuden normit kaventavat poikien mahdollisuuksia ilmaista tunteitaan. Ilmiö.

Varjo, J. 2020. Aina joka kolmas vuosi, joulukuun alussa, itsenäisyyspäivän tienoilla. Kasvatus 51 (1), 3–5. PDF >>

Kalalahti, M. 2020. Inter-ethnic Relations and Bounding Agency: The Social Space of Study Guidance and Counselling. Intersections. East European Journal of Society and Politics 5 (4), 59-78. Verkossa >>

Peltola, M. 2020. Ristiriiitainen maskuliinisuuskerronta ja tunteiden jakamisen mahdollisuudet poikien läheissuhteissa. Sosiologia 57 (1), 65–81.

Varjo, J., Kalalahti, M. & Jahnukainen, M. 2020. The reasoning behind the envisioned educational trajectories of young people from Finnish and immigrant origins. Education Inquiry. E-pub ahead print. Verkossa >>

Paakkari, A. 2020. Entangled Devices : An ethnographic study of students, mobile phones and capitalism. Helsinki Studies in Education 70. University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences. Verkossa >>

Kalalahti, M., Niemi, A-M., Varjo, J. & Jahnukainen, M. 2020. Diversified transitions and educational equality? Negotiating the transitions of young people with immigrant backgrounds and/ or special educational needs. Nordic Studies in Education 40 (1), 36–54. Verkossa >>

Mäkelä, M.-L.,& Kalalahti, M. 2020.  Facing uncertainty yet feeling confident: Teenage migrant girls’ agencies in upper secondary school transitions. Scandinavian Journal of Educational Research, 64(1), 118-134. Verkossa >>

2019

Eriksson, S. 2019. Domestication of travelling reforms in higher education of Kyrgyzstan. Helsinki Studies in Education 62. University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences. Verkossa >>

Kalalahti, M. 2019. Access to Secondary education (Finland). Teoksessa Bloomsbury Education and Childhood Studies. www.becs-bloomsbury.com. Verkossa >> Final draft >>

Kalalahti, M. 2019. Transitions in Primary education (Finland). Teoksessa Bloomsbury Education and Childhood Studies. www.becs-bloomsbury.com. Verkossa >> Final draft >>

Varjo, J. 2019. Oppia läntisten maiden tietäjiltä. Kasvatus 50 (4), 265–268. PDF >>

Varjo, J. 2019. Management, Leadership, and Governance in Primary Education (Finland). Teoksessa Bloomsbury Education and Childhood Studies. www.becs-bloomsbury.com. Verkossa >>Final draft >>

Varjo, J. 2019. Management, Leadership, and Governance in Secondary Education (Finland). Teoksessa Bloomsbury Education and Childhood Studies. www.becs-bloomsbury.com. Verkossa >> Final draft >>

Jahnukainen, M., Kalalahti, M. & Kivirauma, J. (toim.) 2019. Oma paikka haussa. Maahanmuuttotaustaiset nuoret ja koulutus. Helsinki: Gaudeamus.

Jahnukainen, M., Kivirauma, J., Laaksonen, L.M., Niemi, A-M. & Varjo, J. 2019. Opotunteja ja erityistä tukea. Ohjaus ja tuki koulutusjärjestelmässä. Teoksessa Jahnukainen, M., Kalalahti, M. & Kivirauma, J. (toim.) Oma paikka haussa. Maahanmuuttotaustaiset nuoret ja koulutus. Helsinki: Gaudeamus.

Niemi, A-M., Kalalahti, M., Varjo, J. & Jahnukainen, M. 2019. Neuvotteluja ja sovittelua. Kriittisiä havaintoja ohjaustyön kentältä. Teoksessa Jahnukainen, M., Kalalahti, M. & Kivirauma, J. (toim.) Oma paikka haussa. Maahanmuuttotaustaiset nuoret ja koulutus. Helsinki: Gaudeamus.

Kalalahti, M., Zacheus, T., Laaksonen, L.M. 2019. Toiselle asteelle ja eteenpäin. Eriytyvät toisen asteen koulutuspolut. Teoksessa Jahnukainen, M., Kalalahti, M. & Kivirauma, J. (toim.) Oma paikka haussa. Maahanmuuttotaustaiset nuoret ja koulutus. Helsinki: Gaudeamus.

Kalalahti, M., Laaksonen, L.M., Varjo, J. & Jahnukainen, M. 2019. Miten koulu sujuu? Koulutusasenteet ja tavoiteorientaatiot peruskoulusta toiselle asteelle. Teoksessa Jahnukainen, M., Kalalahti, M. & Kivirauma, J. (toim.) Oma paikka haussa. Maahanmuuttotaustaiset nuoret ja koulutus. Helsinki: Gaudeamus.

Holmberg, L., Kalalahti, M., Varjo, J. & Jahnukainen, M. 2019. Kohti ”omaa juttua”. Koulutusvalinnat nuorten elämänkulussa. Teoksessa Jahnukainen, M., Kalalahti, M. & Kivirauma, J. (toim.) Oma paikka haussa. Maahanmuuttotaustaiset nuoret ja koulutus. Helsinki: Gaudeamus.

Saarinen, M. & Kalalahti, M. 2019. Itsenäisesti vai kavereiden perässä? Vertaissuhteet ja maahanmuuttotausta koulutusvalinnoissa. Teoksessa Jahnukainen, M., Kalalahti, M. & Kivirauma, J. (toim.) Oma paikka haussa. Maahanmuuttotaustaiset nuoret ja koulutus. Helsinki: Gaudeamus.

Varjo, J., Holmberg, L. & Kalalahti, M. 2019. Maata näkyvissä? Maahanmuuttotaustaisten nuorten toimintahorisontit. Teoksessa Jahnukainen, M., Kalalahti, M. & Kivirauma, J. (toim.) Oma paikka haussa. Maahanmuuttotaustaiset nuoret ja koulutus. Helsinki: Gaudeamus.

Mäkelä, M.-L., Kalalahti, M. & Peura, M. 2019. Tyttöjen tulevaisuus. Sukupuoli, etninen erilaisuus ja koulutusvaihtoehdot. Teoksessa Jahnukainen, M., Kalalahti, M. & Kivirauma, J. (toim.) Oma paikka haussa. Maahanmuuttotaustaiset nuoret ja koulutus. Helsinki: Gaudeamus.

Jahnukainen, M., Kalalahti, M. & Kivirauma, J. 2019. Lopuksi. Mitä tiedämme ja mitä pitäisi tietää maahanmuuttotaustaisten nuorten koulutuksesta? Teoksessa Jahnukainen, M., Kalalahti, M. & Kivirauma, J. (toim.) Oma paikka haussa. Maahanmuuttotaustaiset nuoret ja koulutus. Helsinki: Gaudeamus.

Kalalahti, M. 2019. Paljonko on paljon monikulttuurisuutta? Sosiaalipolitiikka 2020

Holmberg, L. Niemi, A-M. 2019. Sinnikäs ja taipuisa toimijuus nuoren musliminaisen koulutuspolun kerronnassa. Nuorisotutkimus, 37 (2), 7–20.

Varjo, J. 2019. ”Jos tämä olisi helppo ratkaista, tämä olisi ratkaistu jo” – Tiedejulkaisemisen avoimuus pirullisena ongelmana. Kasvatus 50 (3), 185–187. PDF>>

Pitkänen, H. 2019. Arviointi, tieto ja hallinta: Peruskoulun paikallisen arvioinnin genealogia. Kasvatustieteellisiä tutkimuksia 50. Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta. Verkossa >>

Varjo, J. 2019. Ajatuksia tiedejulkaisemisen kielipoliittisesta ulottuvuudesta. Kasvatus 50 (2), 103–106. PDF >>

Paakkari, A., Rautio, P. & Valasmo, V. 2019. Digital labour in school: Smartphones and their consequences in classrooms. Learning, Culture and Social Interaction, 21 (2019), 161–169. Verkossa >>

Varjo, J., Kalalahti, M. & Kauko, J. 2019. Overview of Primary Education (Finland). Bloomsbury Education and Childhood Studies. Verkossa >>. Final draft >>

Varjo, J. & Kalalahti, M. 2019. The art of governing local education markets – municipalities and school choice in Finland. Education Inquiry, 10 (2), 151–165. Verkossa >>

Varjo, J. 2019. Mistä puhumme, kun puhumme koulutuksen arvioinnista? Kasvatus 50 (1), 3–5. Verkossa >>

Zacheus, T., Kalalahti, M., Varjo, J., Saarinen, M., Jahnukainen, M., Mäkelä, M-L. & Kivirauma, J. 2019. Discrimination, harassment and racism in Finnish lower secondary schools. Nordic Journal of Migration Research, 9 (1), 81–98. Verkossa >>

Hansen, P., Wallenius, S., Juvonen & Varjo, J. 2019.  Moving landscapes of Nordic basic education: approaching shifting international influences through the narratives of educational experts, Compare: A Journal of Comparative and International Education. https://doi.org/10.1080/03057925.2018.1557509

2018

Varjo, J., Kalalahti, M. & Jahnukainen, M. 2018. “Oikein mikään ei oo mun juttu” – Rajoittuneita ja rajoitettuja siirtymiä peruskoulusta eteenpäin. Nuorisotutkimus 36 (4), 19–34. Final draft >>

Holmberg, L., Kalalahti, M., Varjo, J., Kivirauma, J., Mäkelä, M-L, Saarinen, M., Zacheus, T. & Jahnukainen, M. 2018. Educational trajectories of immigrant-origin youths in Finland: A mixed methods analysis. Journal of Education and Work, 31 (7–8), 563–578. Verkossa >>

Hansen, P. & Kauko, J. 2018. Peering into the kaleidoscope of equality: Comparative perspectives on Nordic education policy. Nordic Journal of Studies in Educational Policy, 4 (3), 117–119. Verkossa >>

Wallenius, T., Juvonen, S., Varjo, J. & Hansen, P. 2018. Schools, accountability and transparency – Approaching the Nordic school evaluation practices through discursive institutionalism. Nordic Journal of Studies in Educational Policy, 4 (3), 133–143. Verkossa >>

Silvennoinen, H., Kalalahti, M. & Varjo, J. (toim.) Koulutuksen lupaukset ja koulutususko. Kasvatussosiologian vuosikirja 2. Kasvatusalan tutkimuksia 79. Jyväskylä: Suomen kasvatustieteellinen seura.

Silvennoinen, H, Kalalahti, M. & Varjo, J. 2018. Koulutususko yhteiskunnallisena ilmiönä. Teoksessa Silvennoinen, H., Kalalahti, M. & Varjo, J. (toim.) Koulutuksen lupaukset ja koulutususko. Kasvatussosiologian vuosikirja 2. Kasvatusalan tutkimuksia 79. Jyväskylä: Suomen kasvatustieteellinen seura.

Zacheus, T., Kalalahti, M., Kivirauma, J., Mäkelä, Saarinen, M., Varjo, J. & Jahnukainen, M. 2018. Maahanmuuttajataustaisten nuorten usko koulutukseen ja luottamus tulevaisuuteen Suomessa. Teoksessa Silvennoinen, H., Kalalahti, M. & Varjo, J. (toim.) Koulutuksen lupaukset ja koulutususko. Kasvatussosiologian vuosikirja 2. Kasvatusalan tutkimuksia 79. Jyväskylä: Suomen kasvatustieteellinen seura.

Kauppila, A., Mietola, R. & Niemi, A-M. 2018. Koulutususkon rajoilla: koulutuksen julma lupaus vaikeavammaisille opiskelijoille. Teoksessa Silvennoinen, H., Kalalahti, M. & Varjo, J. (toim.) Koulutuksen lupaukset ja koulutususko. Kasvatussosiologian vuosikirja 2. Kasvatusalan tutkimuksia 79. Jyväskylä: Suomen kasvatustieteellinen seura.

Kalalahti, M., Varjo, J. & Silvennoinen, H. 2018. Lupaus kilpailukyvystä koulutususkon evankeliumina. Teoksessa Silvennoinen, H., Kalalahti, M. & Varjo, J. (toim.) Koulutuksen lupaukset ja koulutususko. Kasvatussosiologian vuosikirja 2. Kasvatusalan tutkimuksia 79. Jyväskylä: Suomen kasvatustieteellinen seura.

Silvennoinen, H., Kalalahti, M. & Varjo, J. 2018. Koulutuspoliittinen tasa-arvo 2000-luvun Suomessa. Teoksessa Rinne, R., Haltia, N., Lempinen, S. & Kaunisto, T. (toim.) Eriarvoistuva maailma – tasa-arvoistava koulu? Kasvatusalan tutkimuksia 78. Jyväskylä: Suomen Kasvatustieteellinen Seura.

Varjo, J. 2018. Miten käsitteellistää koulutusjärjestelmän muutosta? Kasvatus 49 (4), 269–271. Verkossa >>

Varjo, J., Lundström, U. & Kalalahti, M. The governors of school markets? – Local education authorities, school choice and equity in Finland and Sweden. Research in Comparative and International Education, 13 (4) 481–498. Verkossa >>

Candido, H. H. D. 2018. Public–private interface in Brazilian education governance: Reflections from a subnational analysis. Education Policy Analysis Archives, 26(131). PDF>>

Mäkelä, M-L. & Kalalahti, M. 2018. Facing Uncertainty yet Feeling Confident: Teenage Migrant Girls’ Agencies in Upper Secondary School Transitions. Scandinavian Journal of Educational Research. https://doi.org/10.1080/00313831.2018.1512519

Paakkari, A. & Rautio, P. 2018. ‘What is puberty, then?’ Smartphones and Tumblr images as de/re-territorialisations in an upper secondary school classroom. Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education. https://doi.org/10.1080/01596306.2018.1451304

Medvedeva, A. 2018. University Internationalization and International Master’s Programs. Helsinki Studies in Education 30. Verkossa>>

Kauko, J., Rinne, R. & Takala, T. 2018. Politics of Quality in Education: a comparative study of Brazil, China, and Russia. London: Routledge.

Varjo, J. 2018. Murtumia peruskoulun hyvällä kehällä? Kasvatus 49 (2), 107–109. Verkossa>>

Niemi, A.-M. & Jahnukainen, M. 2018. Tuen tarve, työelämäpainotteisuus ja itsenäsyyden vaatimus ammatillisen koulutuksen kontekstissa. Ammattikasvatuksen aikakauskirja 20  (1), 9–25.

Hannus, S. 2018. Pienten askelten tanssi : Performatiivinen etnografia hierarkioiden rakentumisista ja purkamisen mahdollisuuksista kahdella yläkoululla [Dance of the small steps: Performative ethnography on construction of hierarchies and possibilities to un- ravel hierarchies in two lower-secondary schools]. Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellisiä tutkimuksia, numero 27. Verkossa>>

Kosunen, S. & Hansen, P. 2018. Discursive narratives of comprehensive education politics in Finland. European Educational Research Journal, 17 (5) 714–732. Verkossa>>

Kalalahti, M. 2018. Myyttinen maailma ja tosiasiat: Miten koulutus eriarvoistuu? Sosiaalipolitiikka 2020

Kalalahti, M. & Varjo, J. 2018. Yhtenäisen peruskoulun hyvä kehä – kerrokset, ulottuvuudet ja murtumat. Teoksessa Jauhiainen, A. Kivirauma, J. & Kinnari, H. (toim.) Koulutus hallinnassa.  Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta julkaisusarja A:216. PDF >>

Varjo, J. 2018. Havaintoja tiedejulkaisemisen laadunarvioinnin poliittisista reunaehdoista. Kasvatus 49 (1), 3–5. Verkossa >>

Dovemark, M., Kosunen, S., Kauko, J., Magnúsdóttir, B. Hansen, P. & Rasmussen, P. 2018. Deregulation, privatisation and marketisation of Nordic comprehensive education: social changes reflected in schooling, Education Inquiry 9(1), 122–141. Verkossa >>

2017

Mietola, R., Kauppila, A. & Niemi, A-M. 2017. Nuorisotutkimusta vammaisuudesta, vammaistutkimusta nuoruudesta. Nuorisotutkius 35 (4), 1–5.

Zacheus, T., Kalalahti, M. & Varjo, J. 2017. Cultural minorities in Finnish opportunity structures. Research on Finnish Society 10 (2017), 132–144. Verkossa >>

Mäkelä, M-L., Kalalahti, M. & Varjo, J. 2017. Monikulttuurinen suomalainen peruskoulu. Monikulttuurisuus peruskoulun opetussuunnitelmissa 1990–2010 luvuilla. Kasvatus & Aika 11 (4), 22–38. Verkossa >>

Varjo, J. 2017. 1970-luvun koulutusuudistusten koulutus- ja yhteiskuntapoliittinen tausta. Teoksessa Paakkola, E. & Varmoja, T. (Toim.) Opettajankoulutus: Lähihistoriaa ja tulevaisuutta. Jyväskylä: PS-Kustannus.

Koivuhovi, S., Vainikainen, M-P., Kalalahti, M. & Niemivirta, M. 2017. Changes in Children’s Agency Beliefs and Control Expectancy in Classes With and Without a Special Emphasis in Finland from Grade Four to Grade Six. Scandinavian Journal of Educational Research.

Lempinen, S. & Niemi, A.-M. 2017. Special support and neighbourhood school allocation in Finland: a study on parental school choice. European Journal of Special Needs Education 33 (1), 102–117. Verkossa >>

Varjo, J. 2017. Ammatillisen koulutuksen uudistaminen ja tieteellisen tiedon avoimuus. Kasvatus 48 (4), 271–273. Verkossa>>

Zacheus, T., Kalalahti, M., Varjo, J., Saarinen, M., Jahnukainen, M., Mäkelä, M-L. & Kivirauma, J. 2017. Yläkouluikäisten syrjinnän, kiusaamisen ja rasismin kokemukset. Terra 129 (1), 3–15. PDF >>

Holopainen, J., Kalalahti, M. & Varjo, J. 2017. ”Mun tehtävä on tukea ja esittää kysymyksiä ja kulkea rinnalla” – asiantuntijoiden näkemyksiä maahanmuuttajataustaisten nuorten siirtymisestä toiselle asteelle. Kasvatus 48 (3), 203−216. Verkossa >>

Kalalahti, M. 2017. Maahanmuuttajanuorten koulutustrajektorit. Sosiaalipolitiikka 2020

Simola, H., Kauko, J., Varjo, J., Kalalahti, M. & Sahlström, F. 2017. Dynamics in Education Politics and the Finnish PISA Miracle. Oxford Research Encyclopedia of Education.

Varjo, J. 2017. Katse kunnalliseen koulutuspolitiikkaan. Kasvatus 48 (2), 77–79. Verkossa >>

Kalalahti, M., Varjo, J. & Jahnukainen, M. 2017. Immigrant-origin youth and the indecisiveness of choice for upper secondary education in Finland. Journal of Youth Studies 20 (9), 1242–1262. Verkossa >>

Simola, H., Kauko, J., Varjo, J., Kalalahti, M. & Sahlström, F. 2017. Dynamics in Education Politics – Understanding and explaining the Finnish case. PDF>>

Varjo, J. 2017. Tieteen tila ja suomenkielisen tiedejulkaisemisen reunaehdot. Kasvatus 48 (1), 3–5. Verkossa >>

Kalalahti, M., Varjo, J., Zacheus, T., Kivirauma, J., Mäkelä, M.-L., Saarinen, M. & Jahnukainen, M. 2017. Maahanmuuttajataustaisten nuorten toisen asteen valinnat. Yhteiskuntapolitiikka 82 (1), 647-658. Verkossa >>

Simola, H. 2017. Koulujen väliset erot kasvavat – Suomalainen tapa opettaa voi pelastaa peruskoulun. Kanava 1 / 2017.

2016

Ojalehto, L., Kalalahti, M., Varjo, J. & Kosunen, S., 2016. Differentiation and Diversification in Compulsory Education: A Conceptual Analysis. Teoksessa  K. Kantasalmi & G. Holm (toim.) The State, Schooling and Identity: Diversifying Education in Europe. London: Palgrave Macmillan.

Varjo, J. & Kalalahti, M. 2016. Koulumarkkinoiden valjastajat – kunta ja kouluvalinnan yhteiskunnallinen hinta. Yhteiskuntapolitiikka 81 (6), 645–655. Verkossa >>

Silvennoinen, H., Kalalahti, M. & Varjo, J. (toim.) 2016. Koulutuksen tasa-arvon muuttuvat merkitykset: Kasvatussosiologian vuosikirja 1. Kasvatusalan tutkimuksia 73. Jyväskylä: Suomen kasvatustieteellinen seura.

Silvennoinen, H., Kalalahti, M. & Varjo, J. 2016. Globalisaatio, markkinaliberalismi ja koulutuspolitiikan muutos. Teoksessa Silvennoinen, H., Kalalahti, M. & Varjo, J. (Toim.) Tasa-arvon muuttuvat merkitykset. Kasvatussosiologian vuosikirja 1. Kasvatusalan tutkimuksia 73. Jyväskylä: Suomen Kasvatustieteellinen Seura.

Kalalahti, M. & Varjo, J. 2016. Lähikoulupolut ja painotetut valinnat. Teoksessa Silvennoinen, H., Kalalahti, M. & Varjo, J. (Toim.) Tasa-arvon muuttuvat merkitykset. Kasvatussosiologian vuosikirja 1. Kasvatusalan tutkimuksia 73. Jyväskylä: Suomen Kasvatustieteellinen Seura.

Varjo, J., Kalalahti, M. & Lundahl, L. 2016. Kouluvalinnan yhteiskunnallisen hinnan tunnistaminen ja kontrolli Suomessa ja Ruotsissa. Teoksessa Silvennoinen, H., Kalalahti, M. & Varjo, J. (Toim.) Tasa-arvon muuttuvat merkitykset. Kasvatussosiologian vuosikirja 1. Kasvatusalan tutkimuksia 73. Jyväskylä: Suomen Kasvatustieteellinen Seura.

Varjo, J., Kalalahti, M. & Silvennoinen, H. 2016. Koulutuspolitiikka ja tasa-arvokehityksen suunta: yhteenvetoa ja johtopäätöksiä. Teoksessa Silvennoinen, H., Kalalahti, M. & Varjo, J. (Toim.) Tasa-arvon muuttuvat merkitykset. Kasvatussosiologian vuosikirja 1. Kasvatusalan tutkimuksia 73. Jyväskylä: Suomen Kasvatustieteellinen Seura.

Wallenius, T. 2016. Oppimistulosten kansallisen arvioinnin historiallinen institutionaalistuminen Suomessa ja Ruotsissa. Teoksessa Silvennoinen, H., Kalalahti, M. & Varjo, J. (Toim.) Tasa-arvon muuttuvat merkitykset. Kasvatussosiologian vuosikirja 1. Kasvatusalan tutkimuksia 73. Jyväskylä: Suomen Kasvatustieteellinen Seura.

Salokangas, M. & Kauko, J. 2016. Yksityiset toimijat Englannin julkisten koulujen hallinnossa: kuka kantaa vastuun? Teoksessa Silvennoinen, H., Kalalahti, M. & Varjo, J. (Toim.) Tasa-arvon muuttuvat merkitykset. Kasvatussosiologian vuosikirja 1. Kasvatusalan tutkimuksia 73. Jyväskylä: Suomen Kasvatustieteellinen Seura.

Niemi, A-M. & Mietola, R. 2016. Between hopes and possibilities: (Special) educational paths, agency and subjectivities. Scandinavian Journal of Disability Research. Verkossa >>

Niemi, A-M., Kauppila, A. & Mietola, R. 2016. Tuottavuusloikka pyörätuolilla: vammaisten nuorten asema hallitusohjelmassa. Teoksessa Pekkarinen, E. & Aapola-Kari, S. (toim.) Näkökulma: Nuoruus hallitusohjelmassa -kirjoitussarja. Helsinki: Nuorisotutkimusseura & Nuorisotutkimusverkosto. Verkossa >>

Simola, H. 2016. ‘‘Individual work”: The dissemination of an individualising innovation in Finland and Sweden. In Gun-Britt Wervik, Caroline Runesdotter, Eva Forsberg, Biörn Hasselgren & Fritjof Sahlström (Eds.) Skola, lärare, samhälle – en vänbok till Sverker Lindblad. RIPS: Rapporter från Institutionen för pedagogik och specialpedagogik. Göteborgs universitet. Verkossa >>

Hansen, P. 2016. Vertailevan ja kansainvälisen kasvatuksen tarkastelua brittiläisittäin. Kasvatus ja Aika 10 (2), 100–102. Verkossa >>

Varjo, J. & Kalalahti, M. 2016. Kunnat kouluvalintapolitiikan ristivedossa. Politiikasta.fi 30.3.2016. Uutistamo.fi 1.4.2016.

Varjo, J., Simola, H. & Rinne, R. 2016. Arvioida ja hallita – perään katsomisesta informaatio-ohjaukseen suomalaisessa koulupolitiikassa. Kasvatusalan tutkimuksia 70. Jyväskylä: Suomen kasvatustieteellinen seura. Kasvatusalan tutkimuksia 70. Jyväskylä: Suomen kasvatustieteellinen seura.

Varjo, J, Kalalahti, M. & Lundahl, L. 2016. Recognizing and Controlling the Social Cost of school Choice. In Noblitt, G. & Pink, B. (Eds.) Education, Equity, Economy: Crafting a New Intersection. Heidelberg: Springer.

2015

Kalalahti, M., Silvennoinen, H. & Varjo, J. 2015. Vuorovaikutusta ja valintoja – kodin ja koulun välinen vuorovaikutus ja sen yhteydet lapsen koulumenestykseen ja kouluvalintoihin. Nuorisotutkimus 33 (3–4), 37–58.

Paakkari, A. 2015. Koulu ja kännykät – tietokapitalismi luokkahuoneessa. Teoksessa Brunila, K., Onnismaa, J. & Pasanen, H. (Toim.) Koko elämä töihin – koulutus tietokykykapitalismissa. Tampere. Vastapaino.

Wallenius, T. 2015. Justifying opposite publication policies of school performance results in Finland and Sweden. In Jokila, S., Kallo, J. & Rinne, R. (Eds.) Comparing times and spaces: Historical, theoretical and methodological approaches to comparative education. Research in Educational Sciences 69. Jyväskylä: Finnish Educational Research Association.

Seppänen, P., Carrasco, A., Kalalahti, M., Rinne, R. & Simola, H. (eds.). 2015. Contrasting Dynamics in Education Politics of Extremes – School Choice in Chile and Finland. Rotterdam: SensePublishers.

Seppänen, P., Kalalahti, M., Rinne, R. & Simola, H. (Toim.) 2015. Lohkoutuva peruskoulu: Perheiden kouluvalinnat, yhteiskuntaluokat ja koulutuspolitiikat. Kasvatusalan tutkimuksia 68. Jyväskylä: Suomen Kasvatustieteellinen Seura.

Simola, H. 2015. Koulutusihmeen paradoksit: Esseitä suomalaisesta koulutuspolitiikasta. Tampere: Vastapaino.

Varjo, J. & Kalalahti M. 2015. The Conceivable Benefits of Being Comprehensive – Finnish Local Education Authorities on Recognising and Controlling the Social Costs of School Choice. European Educational Research Journal 14 (3-4) 312–330. Verkossa>>

Sahlström, F., Kalalahti, M., Kauko, J. & Varjo, J. 2015. För fort från observation till konklusion om skolan. Hufvudstadsbladet, 01.05.2015. Verkossa >>

Sahlström, F., Kalalahti, M., Kauko, J. & Varjo, J. 2015. För snabba slutsatser om finska skolan. Dagens nyheter, 24.04.2015. Verkossa >>

Ahonen, S., Bernelius, V., Kalalahti, M., Kivinen, O., Rinne, R. & Seppänen, P. 2015. Koulutuksellinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus. Teoksessa Najat Ouakrim-Soivio, Aija Rinkinen & Tommi Karjalainen (toim.). Tulevaisuuden peruskoulu. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2015: 8. Verkossa >>

Kalalahti, M,. Silvennoinen, H. & Varjo, J.2015. Kouluvalinnat kykyjen mukaan? – Erot painotettuun opetukseen valikoitumisesssa. Kasvatus 46 (1), 19–35. Verkossa >>

Kauko, J. & Salokangas, M. 2015. The evaluation and steering of English academy schools through inspection and examinations: national visions and local practices. British Educational Research Journal 41 (6), 1108–1124. Verkossa >>

Silvennoinen, H., Kalalahti, M. & Varjo, J. 2015. Why Fix something that is not Broken? The Implementation of School Choice Policy and Parental Attitudes towards Equality and Uniformity of Comprehensive School System in Finland. Athens Journal of Education 2 (1), 37-50. Verkossa >>

Simola, H. 2015. The Finnish Education Mystery – Historical and sociological essays on schooling in Finland. London: RoutledgeFalmer.

2014

Varjo, J. & Kalalahti, M. 2014. Kouluvalinta, segregaatio ja perusopetuksen järjestämisen hallinta. Teoksessa Kulonpalo, J. (toim.). Työkaluja metropolialueen kehittämiseen – Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka -ohjelman tuloksia vuosina 2010–2014. Helsinki: Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka -ohjelma ja Helsingin tietokeskus.

From, T., Kalalahti, M., Mietola, R., Paakkari, A., Sahlström, F., Varjo, J. & Vartiainen, H. 2014. Eriytyvä peruskoulu. Yhteiskuntapolitiikka 79(5), 553–559. Verkossa >>

Huusko, M. & Simola, M. 2014. Bolognan prosessi: koulutuspoliittisten tavoitteiden ja toimenpiteiden sulatusuuni. (Analysis of the development of education policy targets and tools of the Bologna Process in 1998–2012). Tiedepolitiikka 1(39): 15–26. Verkossa >>

Kalalahti, M. 2014. Muuttuvat koulutusmahdollisuudet − Nuorten sosiaaliset hierarkiat ja koulumenestys. [Changes in equality of educational opportunity − social hierarchies and school achievement of the young]. Väitöskirja. Helsingin yliopisto: Sosiaalitieteiden laitoksen julkaisuja 2014:14. Verkossa >>

Kosunen, S. 2014. Reputation and parental logics of action in local school choice space in Finland. Journal of Education Policy 29 (4), 443–466. Verkossa >>

Kosunen, S. & Carrasco, A. 2014. Parental preferences in school choice: comparing reputational hierarchies of schools in Chile and Finland. Compare 2014, 1‒24. Verkossa >>

Varjo, J., Kalalahti, M. & Silvennoinen, H. 2014. Families, School Choice, and Democratic Iterations on the Right to Education and Freedom of Education in Finnish Municipalities. Journal of School Choice 8 (1), 20‒48. Verkossa >>

2013

Kauko, J. 2013. Complexity in Higher Education Politics: bifurcations, choices and irreversibility. Studies in Higher Education 39 (9), 1683–1699. Verkossa >>

Kauko, J. 2013. Dynamics in higher education politics: a theoretical model. Higher Education 65 (2), 193–206. Verkossa >>

Kauko, J. 2013. Dynamiikan kolme ulottuvuutta: suomalaisen tutkimuspolitiikan muutoksen analyysi [The Three Dimensions of Dynamics: analysis of change in Finnish research policy.] Finnish journal of Science policy, Tiedepolitiikka, 38 (1), 17–25.

Kauko, J. & Simola, M. 2013. Pääkirjoitus: Uusia avauksia muutoksen ja dynamiikan metodologiaan. [Editorial: New openings in research on dynamics and change.] Finnish journal of Science Policy, Tiedepolitiikka, 38 (1), 4–6.

Simola, H., Rinne, R., Varjo, J. & Kauko, J. 2013. The Paradox of the Education Race: how to win the ranking game by sailing to headwind. Journal of Education Policy, 28 (5), 612–633. PDF >>

Simola, M. 2013. Ei pelkällä järjellä – Tunnekokemus näkökulmana yliopistoyhteisön hallinnan dynamiikkaan. [Not about the reason and rationality only – Emotional experience as a perspective to the dynamics of governance of the university.] Tiedepolitiikka 1(38): 39–46.

Varjo, J., Simola, H. & Rinne, R. 2013. Finland’s PISA Results – An Analysis of Dynamics in Education Politics. In: H-D Meyer & A. Benavot A (eds.) PISA, Power and Policy – The Emergence of Global Education Governance. Oxford Studies in Comparative Education. Oxford: Symposium Books.

van Zanten, A. & Kosunen, S. 2013. School choice research in five European countries: the circulation of Stephen Ball’s concepts and interpretations. London Review of Education. 11 (3), 239–255. Verkossa >>

2012

Rinne, R., Jauhiainen, A., Simola, H., Lehto R., Jauhiainen, A. & Laiho, A. 2012. Valta, uusi yliopistopolitiikka ja yliopistotyö Suomessa: Managerialistinen hallintapolitiikka yliopistolaisten kokemana. Kasvatusalan tutkimuksia 58. Turku: Suomen Kasvatustieteellinen Seura.

Jalava, M., Simola, H. & Varjo, J. 2012. Hallinnosta hallintaan – Koulutuksen hallinnon muutos 1960-luvulta 2000-luvulle. Teoksessa: P. Kettunen & H. Simola (toim.) Tiedon ja osaamisen Suomi – Kasvatus ja koulutus 1960-luvulta 2000-luvulle. Helsinki:
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Kalalahti, M. & Varjo, J. 2012. Tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus perusopetukseen sijoittumisessa ja valikoitumisessa. Kasvatus & Aika 6 (1), 39–55. Verkossa >>

Kauko, J., Simola, H., Varjo, J. & Kalalahti, M. 2012.  What could a dynamics  perspective contribute to comparative research? In: J. Kivirauma, A. Jauhiainen,  P. Seppänen & T. Kaunisto (Eds.) Koulutuksen  yhteiskunnallinen ymmärrys. Social Perspectives on Education. Research in  Educational Sciences 59, pp. 219–233. Turku: Finnish Educational Research Association.

Kauko, J., Varjo, J., Kalalahti, M., Sahlström, F. & Simola, H. 2012. Koulutuspolitiikan dynamiikat vertailussa. [Comparative Analytics of Dynamics in Education Politics – a research programme.] Kasvatus 43 (5), 488−501.

Kettunen, P., Jalava, M., Simola, H. & Varjo, J. 2012. Tasa-arvon ihanteesta erinomaisuuden eetokseen – Koulutuspolitiikka hyvinvointivaltiosta kilpailuvaltioon. Teoksessa: P. Kettunen & H. Simola (toim.) Tiedon ja osaamisen Suomi – Kasvatus ja koulutus 1960-luvulta 2000-luvulle. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Kosunen, S. 2012. ”Meillä on siis kouluja, joista ne tulee: siis Suomen eliitti” – keskiluokan lasten kouluvalinnat pois lähikoulusta. Kasvatus 43 (1), 7–19. Verkossa >>

Poikolainen, J. 2012. A Case Study of Parents’ School Choice Strategies in a Finnish Urban Context. European Educational Research Journal 11 (1), 127–144. Verkossa >>

Seppänen, P., Rinne, R. & Sairanen, V. 2012. Suomalaisen yhtenäiskoulun eriytyvät koulutiet. Oppilasvalikointi perusopetuksessa, esimerkkinä Turun koulumarkkinat. Yhteiskuntapolitiikka 77 (1), 16–33. Verkossa >>

Simola, M. 2012. Irritable Emotions – Resistance to University Reforms. Journal of the European Higher Education Area 3(2012): 105–124.

2011

Kauko, J. 2011. Korkeakoulupolitiikan dynamiikat Suomessa. [Lectio praecursoria.] Tieteessä tapahtuu, 29 (8), 25‒30. Verkossa >>

Kauko, J. 2011. Korkeakoulupolitiikan dynamiikat Suomessa. Väitöskirja. Kasvatustieteellisiä tutkimuksia 239. Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteiden laitos. Verkossa >>

Kauko, J. & Diogo, S. 2011. Comparing higher education reforms in Finland and Portugal. Different contexts, same solutions? Higher Education Management and Policy, 23 (3), 1‒19. Verkossa >>

Ozga, J., Dahler-Larsen, P. & Simola, H. (eds.) 2011. Fabricating quality in education: Data and governance in Europe. London: Routledge.

Poikolainen, J. 2011. “Miksi valita jo peruskouluvaiheessa?” – Vanhempien kouluvalintastrategiat. Kasvatus 42 (2), 131–143.

Rinne, R., Simola, H., Mäkinen-Streng, M., Silmäri-Salo, S. & Varjo, J. 2011. Arvioinnin arvo. Suomalaisen perusopetuksen laadunarviointi rehtoreiden ja opettajien silmin. Turku: Suomen Kasvatustieteellinen Seura.

Simola, H., Varjo, J. & Rinne, R. 2011. À contre-courant: dépendance au sentier, convergence et contingence. Vers une meilleure compréhension du modèle finlandais  d’assurance-qualité et d’évaluation. Éducation et Sociétés: Revue internationale de sociologie de l’éducation 28 (2), 35–51.

Simola, H., Varjo, J. & Rinne, R. 2011. Contra la corriente: dependencia del camino,convergencia y contingencia en la comprensión del modelo finlandés QAE. Profesorado – revista de curriculum y formación de profesorado 15 (1/2), 211–227.

Varjo, J. 2011. Eurooppalainen ulottuvuus – Koulutuksen laadunarviointi ja Euroopan unioni. Teoksessa: R. Meriläinen & M. Vuorio-Lehti (toim.) Toisen asteen koulutuksen kehittäminen yleissivistyksen ja koulutuspolitiikan ristipaineessa 1990-luvulla. Helsinki: OKKA-säätiö.

Varjo, J. 2011. Koulupiirien valtiollinen regulaatio / deregulaatio koulutuksen ohjausmekanismeina. Kasvatus & Aika 5 (1), 79–113. Verkossa >>

Varjo, J. & Kalalahti, M. 2011. Koulumarkkinoiden institutionaalisen tilan rakentuminen. Yhdyskuntasuunnittelu 49 (4), 8–25. Verkossa >>

Varjo, J., Simola, H., Rinne, R., Pitkänen, H. & Kauko, J. 2011. Perusopetuksen arvioinnin totuudet – mukautumista vai omaperäisyyttä?  Teoksessa: R. Rinne, A. Jauhiainen, J. Tähtinen & M. Broberg (toim.) Koulutuspolitiikan käytännöt kansallisessa ja ylikansallisessa kehyksessä. Helsinki: Suomen kasvatustieteellinen seura.

2010

Hannus, S., Kauko, J., Kynkäänniemi, H., Pitkänen, H., Simola, M., Varjo J. & Väätäinen, E. 2010. A Dream Well Planned: Discursive Space and Social Positions in Finnish Comprehensive Education Quality Assurance. In: J. Kauko, R. Rinne & H. Kynkäänniemi (eds.) Restructuring the Truth of Schooling – Essays on Discursive Practices in the Sociology and Politics of Education. A Festschrift for Hannu Simola. Jyväskylä: Finnish Educational Research Association. Pp. 246–273.

Simola, H., Varjo, J. & Rinne, R. 2010. Vasten valtavirtaa – polkuriippuvuus, kontingenssi ja konvergenssi suomalaisen perusopetuksen laadunarviointimallin kehityskuluissa. Hallinnon tutkimus 29 (4), 285–302. Verkossa >>

2009

Grek, S., Lawn, M., Lingard, B. & Varjo J. 2009. North by Northwest: Quality Assurance and Evaluation Processes in European Education. Journal of Education Policy 24 (2), 121–133. PDF >>

Kallo, J. 2009. OECD education policy. A comparative and historical study focusing on the thematic reviews of tertiary education. Väitöskirja. Turun yliopisto.

Simola, H., Rinne, R., Varjo, J., Kauko, J. & Pitkänen, H. 2009. Quality Assurance and Evaluation (QAE) in Finnish Compulsory Schooling: A National Model or Just Unintended Effects of Radical Decentralisation? Journal of Education Policy 24 (2), 163–178. PDF >>

2008

Kauko, J. & Varjo, J. 2008. Age of Indicators: changes in the Finnish education policy agenda. European Educational Research Journal 7 (2), 219‒231. Verkossa >>

Naumanen, P., Leppänen, R. & Rinne, R. 2008. Euroopan Unionin muuttuva koulutuspolitiikka. Teoksessa: R. Rinne, L. Jõgi, R. Leppänen, M. Korppas & K. Klemelä (toim.) Suomalainen ja virolainen koulutus ja EU:n uusi koulutuspolitiikka. Turun yliopisto. Kasvatustieteiden tiedekunnan julkaisuja A: 208, kasvatustieteiden laitos.

Naumanen, P. & Rinne, R. 2008. Eurooppalainen koulutuspolitiikka ja Suomen linjaukset. Teoksessa: R. Rinne, L. Jõgi, R. Leppänen, M. Korppas & K. Klemelä (toim.) Suomalainen ja virolainen koulutus ja EU:n uusi koulutuspolitiikka. Turun yliopisto. Kasvatustieteiden tiedekunnan julkaisuja A: 208, kasvatustieteiden laitos.

Rinne, R. 2008. The Engine or the Anchor? The Changing Role of the University and its Governance in the Era of Supranational Educational Policy. In: R. Desjardins & K. Rubenson (eds.) Research of Policy and Research for Policy in an Era of Transnational Education Policy Making. Aarhus University Press.

Rinne, R.  2008. The Growing Supranational Impacts of the OECD and the EU on National Educational Policies and a Case of Finland. Policy Futures in Education 6 (6), 665−680. Verkossa >>

Rinne, R., Jõgi, L., Leppänen, R., Korppas, M. & Klemelä, K. (toim.) 2008. Suomalainen ja virolainen koulutus ja EU:n uusi koulutuspolitiikka. Turun yliopisto. Kasvatustieteiden tiedekunnan julkaisuja A: 208, kasvatustieteiden laitos.

Rinne, R. & Koivula, J. 2008. The Dilemmas of the Changing University. In: M. Shattock & G. Williams (eds.) Entrepreneurialism in Universities and the Knowledge Economy. Diversification and Organisational Change in European Higher Education. London: Open University Press & Paris: IIEP, Unesco.

Simola, H. 2008. The Same and the Different Together: Trans-national, national and local in university governance. Nordic Educational Research 29 (1), 6−17.

Simola, H., & Rinne, R. 2008. Researching the political effects of quality assurance and evaluation (QAE) in education ‒ Reflections on some comparative issues in sociology and the politics of education in the audit society. In: M. Pereyra (ed.) Changing knowledge and education: communities, information societies and mobilities. Frankfurt am Main: Peter Lang.

Vanttaja, M. 2008. Eriarvoistava kansainvälisyys. Kasvatus 39 (3), 289‒294.

Vanttaja, M. 2008. Kohti huippuyliopistoa? Tiedepolitiikka 33 (2), 60‒67.

Vanttaja, M. 2008. Uusi julkisjohtaminen ja tulosten kaipuu. Tiedepolitiikka 33 (2), 39‒48.

Vanttaja, M. 2008. Yliopiston on palveltava laajempia päämääriä. Tieteessä tapahtuu 26 (3‒4), 47‒53.

Vanttaja, M. & Rinne, R. 2008. Suomalainen koulutusjärjestelmä ja koulutuspolitiikka 1990- ja 2000-luvuilla. Teoksessa: R. Rinne, L. Jõgi, R. Leppänen, M. Korppas & K. Klemelä (toim.) Suomalainen ja virolainen  koulutus ja EU:n uusi koulutuspolitiikka. Turun yliopisto. Kasvatustieteiden tiedekunnan julkaisuja A: 208, kasvatustieteiden laitos.

Vanttaja, M. & Rinne, R. 2008. Suomen ja Viron koulutusvertailu ja Euroopan Unionin merkitys. Teoksessa: R. Rinne, L. Jõgi, R. Leppänen, M. Korppas & K. Klemelä (toim.) Suomalainen ja virolainen koulutus ja EU:n uusi koulutuspolitiikka. Turun yliopisto. Kasvatustieteiden tiedekunnan julkaisuja A: 208, kasvatustieteiden laitos.

Varjo, J. & Kauko, J. 2008. Indikaattorien aika – koulutusindikaattorit valtiollisena hankkeena Suomessa. Kasvatus 39 (3), 246–260. Verkossa >>

2007

Varjo, J. 2007. Kilpailukykyvaltion koululainsäädännön rakentuminen. Suomen eduskunta ja 1990-luvun koulutuspoliittinen käänne. Lectio praecursoria. Kasvatus  & Aika 1 (1), 59–64. Verkossa >>

Hannus, S. 2007. Monikerroksinen uusi hallinnan tapa alakouluissa. Kasvatus 38 (5), 400–416.

Vanttaja, M. 2007. Uuden palkkausjärjestelmän lyhyt historia. Tiedepolitiikka 32 (3) 35‒40.

Varjo, J. 2007. Kilpailukykyvaltion koululainsäädännön rakentuminen: Suomen eduskunta ja 1990-luvun koulutuspoliittinen käänne. Väitöskirja. Kasvatustieteen laitoksen tutkimuksia 209. Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteiden laitos. Verkossa >>

2006

Simola, H. 2006. Kuusi teesiä laadunvarmistuksesta. Tieteessä tapahtuu 23 (3), 44–49.

Simola, H. & Rinne, R. 2006. Koulutuksen  laadunarvioinnin yhteiskunnallisten vaikutusten tutkimisesta. Hallinnon tutkimus, 25 (3), 68–80.