Research

Employability, Education and Diversities (EMED)

 • Osaaminen, koulutus ja tulevaisuuden työelämä -tutkimuksen Työllistyminen, koulutus ja erityisyys (TYKE) -osahanke kohdentuu tarkastelemaan sekä maahanmuuttajataustaisten että oppimisvaikeuksisten nuorten kouluttautumista ja työllistymistä etnografisen seurantatutkimuksen keinoin.
 • Strategisen tutkimuksen neuvoston / Suomen akatemian rahoitus 2016–2019
 • Tutkimusjohtaja prof. Markku Jahnukainen (Helsingin yliopisto)

Transitions and Educational Trajectories of Immigrant Youth: a 4-year Longitudinal Study from Compulsory to Further Education (Transit)

 • Hankkeessa analysoidaan maahanmuuttajataustaisten nuorten koulutussiirtymiä pitkittäistutkimuksen keinoin
 • Suomen Akatemian rahoitus 2014–2018
 • Tutkimusjohtajat prof. Markku Jahnukainen (Helsingin yliopisto) ja prof. Joel Kivirauma (Turun yliopisto)

Dynamics in Basic Education Politics in Nordic Countries (DYNO)

 • Vertaileva näkökulma Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin koulutuspolitiikkoihin
 • Suomen Akatemian rahoitus 2014−2018
 • Tutkimusjohtaja dos. Janne Varjo (Helsingin yliopisto)

Transnational Dynamics in Quality Assurance and Evaluation Politics of Basic Education in Brazil, China and Russia (BCR) 2014–2017

 • Vertaileva tutkimus perusopetuksen laadunarviointipolitiikan dynamiikasta Brasiliassa, Kiinassa ja Venäjällä
 • Suomen Akatemian TULOS-ohjelman rahoitus 2014–2017
 • Helsingin, Turun ja Tampereen yliopiston yhteishanke
 • Tutkimusjohtaja apulaisprof. Jaakko Kauko (Tampereen yliopisto)

Tekeillä olevat väitöstutkimukset/ Dissertations in progress

Aiemmat tutkimushankkeet/ Previous research