Dissertations in progress

Tekeillä olevat väitöstutkimukset

Reijo Aholainen: The EU ‘Education and Training 2010’ (ET2010) Work Programme.

Sara Juvonen: Social capital and teacher collaboration in comprehensive school.

Lauri Ojalehto: Diversification of Education and its Justification.

Virpi Pakkanen: The Policy-Making and Governance of School Funding in Finland.

Eeva Rontu: Erinomaisuus, yksilöllisyys ja tasa-arvo? – Koulutukselliseen tasa-arvoon liittyvät jännitteet peruskoulun arvopäämäärissä. [Excellence, individuality and equality? – The tensions across different objectives of educational equality in the Finnish comprehensive schooling.]

Mari Simola: Affective governance – Analysis of the development of higher education policies and practices in the Finnish University.

Heidi Stenberg: Korkeasti koulutetun maahanmuuttajan tarkoituksenmukaiset koulutus- ja urapolut ja niille ohjautumisen mekanismit vastuukorkeakoulutoiminnassa.

Heidi Vartiainen: Toimiva lähikoulu: Etnografinen tutkimus matalan sosio-ekonomisen rakenteen asuinalueella sijaitsevista helsinkiläiskouluista. [Functioning Local Schools: A Study of Three Schools Succeeding in Disadvantaged Areas in Helsinki.]

Jarmo Veikkamo: Suomalaisen ammattikorkeakoulutuksen kehityksen dynamiikka 2000-2020 [The developmental dynamics of Finnish polytechnic education in 2000-2020.]

Saija Volmari: Borders of ‘Truth’, Positions of Power and Global Equality in Higher Education – Internationalization discourses and cross-border cooperation in Finland and Norway.