Peruskoulutuksen poliittiset dynamiikat Pohjoismaissa (DYNO)

Tutkimuksessa pyritään rakentamaan vertaileva näkökulma perusopetuspolitiikkoihin Tanskassa, Suomessa, Islannissa, Norjassa ja Ruotsissa. Teoreettisessa ja metodologisessa näkökulmassa keskitytään analysoimaan kompleksisuutta, kontingenssia ja poikkikansallisuutta, jotka luonnehtivat pohjoismaisia koulujärjestelmiä.

Päähypoteesi on, että kunkin maan perusopetusjärjestelmän liike on suhteellista mutta heijastaa vähintään neljän kohdealueen dynamiikkojen yhteenkietoutumista. Näitä ovat toteutettu koulutuspolitiikka ja koulutuksen hallinta sekä perheiden koulutusstrategiat ja luokkahuonekulttuurit.

Projekti avaa uusia näkökulmia ja sillä on vaikutusta paitsi koulutustutkimukseen, myös vertailevaan historialliseen sosiologiaan ja politiikan tutkimukseen eri alueilla. Käytännön näkökulmasta tutkimus lupaa uusia analyyttisia työkaluja sekä koulutuksen kehittämiseen että alan konsultointiin ja vientiin.

DYNO research plan

DYNO Blog