Transitions and educational trajectories of immigrant youth (Transit)

Maahanmuuttajanuorten siirtymät ja koulutukselliset trajektorit: nelivuotinen pitkittäistutkimus perusopetuksesta jatkokoulutukseen

Tutkimushankkeessa seurataan maahanmuuttajataustaisten nuorten koulutussiirtymiä pitkittäistutkimuksen keinoin. Tutkimuksen tavoitteena on muodostaa kokonaisvaltainen kuva maahanmuuttajanuorten peruskoulun jälkeisistä koulutuspoluista, kokemuksista, päätöksentekoprosessista, esteistä ja tuesta verrattuna kantaväestöön.

Pitkittäisseurannassa käytetään ryhmä- ja teemahaastatteluja sekä puolivuosittain toistettavaa kyselytutkimusseurantaa. Hankkeen muodostaman konsortion tutkijat toimivat kahdella pääkaupunkiseudun ja kahdella Turun seudun koululla yhteyshenkilöinä, analysoivat paikallisia toimintamalleja ja koulukulttuureja sekä sitouttavat nuoret seurantatutkimukseen.

Tutkimuskonsortio muodostuu koulutussosiologian, kasvatustieteen ja erityispedagogiikan tutkijoista Helsingin ja Turun yliopistoissa.

TRANSIT blogi

TRANSIT research plan