Poliittisesta historiasta valmistuneita työelämässä

Poliittisesta historiasta valmistuneilla on yhteiskuntatieteellinen generalistitutkinto, jonka vahvuutena laaja-alainen näkemys yhteiskunnasta ja vahvat viestintätaidot.

Listassa esimerkkejä vuosien varrella valmistuneista, jotka on koottu julkisesti saatavilla olevista tiedoista. Listan tarkoituksena on osoittaa työelämään sijoittumisen valtava kirjo, se ei siis ole kattava. (Muita mahdollisia opintoja ei ole voitu ottaa huomioon.)

Yliopistot ja korkeakoulut (tutkimus & opetus, hallinto)

 • Helsingin yliopisto
 • Aalto-yliopisto
 • Turun yliopisto
 • Itä-Suomen yliopisto
 • Laurea ammattikorkeakoulu
 • Arktinen keskus, Lapin yliopisto
 • Ulkomaiset yliopistot

Tutkimuslaitokset, ajatushautomot yms.

 • Ulkopoliittinen Instituutti
 • Kalevi Sorsa säätiö
 • Ajatushautomo Tänk
 • Nuorisotutkimusverkosto

Julkishallinto & keskuspankit

 • Sisäministeriö
 • Ulkoministeriö
 • Sosiaali- ja terveysministeriö
 • Ympäristöministeriö
 • Puolustusministeriö
 • Työ- ja elinkeinoministeriö
 • Valtionvarainministeriö
 • Suojelupoliisi
 • Ilmavoimat
 • Rikosseuraamuslaitos
 • Valtioneuvoston kanslia
 • Eduskunta
 • Suomen Akatemia
 • TEKES
 • Kilpailu- ja kuluttajavirasto,
 • Maahanmuuttovirasto
 • Evira
 • Helsingin kaupunki
 • Helsingin käräjäoikeus
 • ELY-keskus
 • Ihmisoikeuskeskus
 • Väestörekisterikeskus
 • YLE

Opetus, sosiaaliala & museot ja arkistot

 • historian & yhteiskuntaopin opettaja
 • museo-opas

Järjestöt (toiminnanjohtajia, päälliköitä, suunnittelijoita, asiantuntijoita, kouluttajia)

 • YK
 • OSCE – Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö
 • PLAN
 • Kirkon ulkomaanapu
 • Suomen Lähetysseura
 • Suomen Punainen Risti
 • EAPPI
 • Suomen luonnonsuojeluliitto
 • MLL
 • Nuori Suomi
 • SAK
 • Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut
 • Apteekkariliitto
 • African Care

Yritykset

 • viestintä- & markkinointipäällikkö
 • viestinnän asiantuntija
 • viestintäkonsultti
 • viestintäjohtaja
 • sisällöntuottaja
 • tiedottaja
 • copywriter
 • lifestyle advisor
 • media-analyytikko
 • toimitusjohtaja
 • operatiivinen johtaja
 • kehitysjohtaja
 • asiakasjohtaja
 • markkinointipäällikkö
 • markkina-analyytikko
 • myyntipäällikkö
 • account director
 • henkilöstöjohtaja
 • henkilöstöasiantuntija
 • henkilöstösihteeri
 • toimittaja (mm. HS, MTV, Iltalehti, Demokraatti)
 • kuvatoimittaja
 • päätoimittaja

Yrittäjät & freelancerit

 • freelancer toimittaja
 • tietokirjailija

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *