Oppimispäiväkirjat ja arvostelu

Hyväksyttävä kurssisuoritus edellyttää oppimispäiväkirjojen kirjoittamista vähintään 6 kurssilla käsitellystä menetelmästä. Toisin sanoen, voit halutessasi jättää yhden viikon oppimispäiväkirjat kirjoittamatta, vaikka olisit ollut läsnä joka kerralla.

Jokaisesta luennosta ja työpajasta kirjoitetaan oma 1-2 sivun mittainen (siis vähintään 1 kokonainen sivu) oppimispäiväkirja, fonttikokona 12 ja rivinvälinä 1,5. Vaihtoehtona erillisille luento- ja työpajapäiväkirjoille voi myös tehdä yhdistelmäpäiväkirjan kuhunkin menetelmään liittyvästä luennosta ja työpajasta. Tällöin kirjoitusohjeita sovelletaan siten, että päiväkirjan pituus on 2 – 4s. (tarkoittaa vähintään 2 täyttä sivua).

 

Yleisohjeita oppimispäiväkirjan kirjoittamiseen

Oppimispäiväkirjan perustan luovat luennolla / työpajassa esiin tuodut sisällölliset ydinasiat. Koska kyseessä ei kuitenkaan ole referaatti, on tärkeää, ettei kirjoitus jää tälle tasolle. Tarkoituksena on, että opiskelija myös reflektoi ja soveltaa opittua mm. orientoivan materiaalin ja oheiskirjallisuuden avulla ja kommentoi myös omaa oppimisprosessiaan. Lähdeviitteiden tekoon löydät apua oppiaineen kirjoitusohjeista.

Oppimispäiväkirjat tehdään erillisinä sähköisinä versioina, .doc -muotoisina word-dokumentteina. (Älä siis tallenna .docx -muodossa – .doc -muoto toiminee varmimmin kaikilla koneilla.) Lisäys 19.10. Voit palauttaa oppimispäiväkirjat myös pdf -muodossa.

Kukin luennoitsija arvioi oman aiheensa oppimispäiväkirjat, siksi tiedostot tehdään kustakin menetelmästä erillisinä.

Nimeä tiedosto niin että siinä on ensin menetelmän nimi, sitten oma sukunimesi. Esim. Etnografia_Virtanen.doc.

Merkitse päiväkirjan alkuun erilliselle lehdelle selvästi:
• luennoitsijan nimi
• maininta siitä, onko kyseessä luento ja/vai työpaja
• luennon / työpajan päivämäärä
• oma nimesi, opiskelijanumerosi sekä sähköpostiosoitteesi.

Jokaisessa oppimispäiväkirjassa tulisi olla viitattu myös orientoivaan materiaaliin ja oheiskirjallisuuteen. (Huomaa, että yhdistelmäpäiväkirjassa orientoivana materiaalina tulee käyttää sekä luennon että työpajan orientoivaa materiaalia.) Päiväkirjojen pääasiallisena lähteenä toimivat kuitenkin luennot ja työpajat, eli opiskelijan ei suinkaan oleteta perehtyvän perinpohjaisesti luentojen koko oheiskirjallisuuteen (mainitut 4 kirjaa) tai käyttävän jokaista kirjaa päiväkirjojen lähteinä. Yksittäiset viittaukset vaadittuihin lähteisiin riittävät. Oppimispäiväkirjan tekoon on tarkoitus käyttää keskimäärin 3-4 tuntia luentoa/työpajaa kohti, oheiskirjallisuuteen perehtyminen mukaan lukien.

(Jos sinulle kertyy poissaoloja useamman menetelmän kohdalta – yht. max 3 opetuskertaa – ja joudut siksi kirjoittamaan oppimispäiväkirjan menetelmästä, jonka käsittelykerralla et ole ollut paikalla, kirjoitat tuota kertaa koskevan oppimispäiväkirjan pelkästään orientoivan materiaalin, oheiskirjallisuuden ja mahdollisesti käytettävissä olevien luentodiojen varassa.)

Moodlen käytöstä

Oppimispäiväkirjat palautetaan 25.10. mennessä Moodleen kurssimme sivuille.

Kurssialue löytyy Moodlesta myös kurssin nimellä.

Moodleen kirjaudutaan omilla HY-käyttäjätunnuksilla. Sen jälkeen klikataan kohtaa Lisää minut kurssialueelle.

Kurssialueelle kirjauduttaessa Moodle kysyy myös kurssiavainta, joka lähetetään ilmoittautuneille sähköpostitse ennen kurssin alkua.

Kun olet kurssialueella, voit jättää kunkin oppimispäiväkirjasi sille varattuun kohtaan (jokaisesta menetelmästä kirjoittu oppimispäiväkirja tuon kurssikerran kohdalle) klikkaamalla Oppimispäiväkirjojen palautus-kuvaketta.

Lisää tiedosto joko Lisää-kuvakkeella, jolloin valitset tiedostot koneeltasi, tai raahaa tiedostot palautusruutuun. Paina sitten Tallenna muutokset.

Lisää Moodle-ohjeita löydät täältä: https://wiki.helsinki.fi/display/moodle/Opiskelijan+opas

Moodlea koskevissa teknisissä ongelmissa neuvoo Birgitta Kivinen. (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)

Arvostelu ja suoritusmerkinnät tulevat marraskuun aikana.

 

Arvioinnista

Kukin luennoitsija arvioi omaan luentoonsa ja työpajaan liittyvät oppimispäiväkirjat. Jokaisen päiväkirjan arviointi perustuu seuraavaan viiteen aihepiiriin, jotka kaikki arvioidaan asteikolla (5p – 3p – 1p – 0p):
• Olennaisten sisällöllisten asioiden maininta ja ymmärrys
• Itsenäinen ajattelu, kriittisyys ja tiedon soveltaminen aikaisempaan tietoon ja/tai omiin kokemuksiin
• Oman oppimisprosessin erittely
• Lähteiden käyttö (orientoiva materiaali ja oheiskirjallisuus)
• Ilmaisun selkeys, työn laajuuteen ja ulkoasuun liittyvien ohjeiden huomioiminen ja ulkoasun viimeistely.

Kunkin em. kriteerin kohdalla 5 on paras pistemäärä ja vastaa erinomaista suoritusta, 3 on keskimääräinen ja vastaa keskimääräistä suoritusta, 1p vastaa vaatimatonta suoritusta. 0 p. saa, jos kriteeri ei täyty lainkaan: esim. lähteiden käytön osalta, jos lähteitä ei ole käytetty lainkaan. Kunkin oppimispäiväkirjan arvosana määräytyy näiden aihepiirien keskimääräisen arvosanan mukaan. Esim. 5 + 3 + 3 + 5 + 1 = 17/5= 3,4 = 3.

Opiskelijan kurssiarvosana määräytyy päiväkirjojen keskiarvon perusteella.

Tarkennus 2.12.2015: kurssiarvosanaa laskettaessa huomioidaan yksittäisten oppimispäiväkirjojen tarkka arvosana (esimerkkitapauksessa 3,4).

Kirjoitusiloa!