Opetus 2019-2020

Viestintä ja kieliosaamisen opintojaksot (15 op)

Ohjeita esseen kirjoittamiseen, kirjallisuuden merkitsemiseen (teologian tyyli) ja opintojakson YK70 täydentämiseen löydät teologisen tiedekunnan tutkivan kirjoittamisen sivustolta.

 https://blogs.helsinki.fi/raamatunheprea/files/2015/09/Aleppo_Codex_Joshua_1_1.jpg

KURSSIT

Heprean opintojen kokonaisuuden vastuuopettaja (sl 2019; kl 2020 vastuuopettaja on Juha Pakkala).

TUK-481 Heprea I, ryhmät 1 ja 3: Kurssi, 5 op

KIRJALLISUUSSUORITUKSET

TUK-L2609 Raamattu länsimaisessa kulttuurissa, syventävä osio
(keväällä 2019 opintojakson TUK-2609 suorittaneille)

VANHAN TUTKINTORAKENTEEN MUKAISET SUORITUKSET

  • EK252A ja EK252B Israelin historia ja arkeologia
  • EK254 B Raamatun tulkinta ja vaikutus

Opintojaksot voidaan tenttiä tiedekuntatentissä tai kirjoista voi tehdä lukupäiväkirjat, jotka palautetaan sähköpostitse tiedekuntatenttipäivänä (ks. ohje Flammasta kohdasta kandidaatin tutkinto -> aineopinnot -> eksegetiikan aineopinnot [sivun lopussa])

EKSEGETIIKAN OSASTON OPETUS SL 2019

Löydät eksegetiikan osaston syksyn 2019 opetuksen koottuna eksegetiikan osaston blogiin.

__________________________________

2018-2019

Heprea I, ryhmät 2 ja 3: TUK-481, Kurssi, 5 op
Heprea II, ryhmä 1: TUK-482, Kurssi, 5 op

RAAMATTU LÄNSIMAISESSA KULTTUURISSA
TUK-2609, Luentokurssi, 5 op,
Kirsi Valkama (kokonaisuuden vastuuopettaja), Johan Bastubacka, Raimo Hakola, Martti Nissinen, Miikka Ruokanen, Riikka Tuori, Joanna Töyräänvuori, Elisa Uusimäki

KIRJALLISUUSSUORITUKSET

Raamattu länsimaisessa kulttuurissa, syventävä osio
TUK-L2609

VANHAN TUTKINTORAKENTEEN MUKAISET SUORITUKSET

  • EK252A ja EK252B Israelin historia ja arkeologia
  • EK254 B Raamatun tulkinta ja vaikutus

Opintojaksot voidaan tenttiä tiedekuntatentissä tai kirjoista voi tehdä lukupäiväkirjat, jotka palautetaan sähköpostitse tiedekuntatenttipäivänä (ks. ohje Flammasta kohdasta kandidaatin tutkinto -> aineopinnot -> eksegetiikan aineopinnot [sivun lopussa])

EKSEGETIIKAN OSASTON OPETUS SL 2018

Löydät eksegetiikan osaston syksyn 2018 opetuksen koottuna vastuuopettaja Outi Lehtipuun opettajablogista