Kurssin “geoinformatiikan menetelmät 1” oppimispäiväkirjablogi!

Tämä blogi on perustettu maantieteen kandiohjelman ensimmäisen opiskeluvuoden “geoinformatiikan menetelmät 1” kurssia varten. Kurssi joka käydään vuoden pimeimpään aikaan tammikuusta maaliskuuhun on viiden opintopisteen kurssi, eli noin 135 tunnin työ (teaching.helsinki.fi).

Kurssin oppimistavoitteet on paikkatiedon perusteiden hallitseminen sekä paikkatiedon käytön perusteet. Kurssin jälkeen on ymmärrettävä paikkatiedon käyttömahdollisuudet maantieteellisen tiedon esittämisessä, tutkimuksessa (studies.helsinki.fi).

“Opiskelija osaa etsiä, tuottaa, hyödyntää ja analysoida paikkatietoaineistoja sekä visualisoida sitä helpommin luotettavaan muotoon. Opiskelija oppii kriittisyyttä paikkatiedon avulla tuotettujen esitysten lukemisessa ja vastuullisuutta niiden tuottamisessa” (studies.helsinki.fi).

Arviointiperusteet: 

  • tekstin sisältö kielellisesti
  • kartan, tulosten, oppimisen analysointi
  • kartan sisällölliset ansiot
  • kartan yleisilme, peruselementit

(luodut kartat, kirjoitettu analyysi 50/50)