Tiedote erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutettavien JOP10-opintokokonaisuudesta

1.1.2019 lähtien erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutettavien pakolliset 10op johtamisopinnot suoritetaan JOP10-opintokokonaisuutena.

Siirtymäaikana vuoden 2019 loppuun asti voivat ennen 1.1.2018 opinto-oikeuden saaneet vielä suorittaa loppuun ’vanhanmallisen’ 10op tai 30op Läjo-kokonaisuuden.

1.1.2018 lähtien opinto-oikeuden saaneita on ohjeistettu odottamaan JOP10-opintojen käynnistymistä. Pakollista JOP10-opintokokonaisuutta ei voi korvata muulla koulutuksella.

Koulutettava voi halutessaan suorittaa 20op lisäopintoja saadakseen merkinnän 30op suorituksesta ja lähijohtajapätevyydestä erikoislääkärin tai erikoishammaslääkärin koulutustodistukseen. Tähän LÄP30-kokonaisuuteen tulee myös valinnaisia osuuksia, joita voidaan korvata aiemmilla suorituksilla.

JOP10-opinnot koostuvat neljästä ajallisesti rajatusta modulista (A, B, C ja D), jotka suoritetaan osittain Moodlessa ja osittain lähiopetuspäivinä. Ohjeen mukaan ilmoittautuminen ja modulin omaan Moodle-alustaan liittyminen modulin alkamispäivämäärään mennessä ovat edellytys osallistumiselle. Modulit tulee suorittaa aakkosjärjestyksessä ja annettujen aikarajoitusten puitteissa. JOP10-opintokokonaisuuden suorittaminen merkitään oodiin eikä siitä anneta erillistä todistusta.

Kaikki moduulit järjestetään kerran vuodessa seuraavasti: A (keväällä), B (syksyllä), C (keväällä) ja D (syksyllä).

LÄP30-opintokokonaisuuden tarkempi muoto, sisältö ja tavoitteet valmistellaan vuoden 2020 loppuun mennessä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.