Meddelandet om JOP10

Meddelande till läkare/tandläkare som börjat specialiseringsutbildning 1.1.2018

Chefsutbildningen som ingår i specialistläkar- och specialisttandläkarutbildningen, 10 sp (JOP10) startar i januari 2019 med modul A.

Modul A är en webbmodul på Moodle som börjar 16.1.2019 och slutar 31.5.2019. Webbmodulen innehåller en (1) närstudiedag som ordnas vid två olika tillfällen med samma innehåll. För att genomföra modul A måste du alltså delta antingen torsdag 7.2.2019 eller tisdag 12.2.2019. Undervisningen ordnas på Campus Mejlans i Biomedicum 1 kl. 9–15.30. Utöver närundervisningen innehåller webbmodulen en del texter och videor samt uppgifter som ska lämnas in på Moodle inom en viss tid. Uppgifterna är i regel mindre omfattande än i den tidigare utbildningen för uppgiften som närmaste chef. Deltagarna ska lämna in en uppgift i slutet av varje månad. Den första hemuppgiften ska lämnas in 31.1.2019.

Anmälan är obligatorisk både för helheten Johtamisopinnot 10 sp och för modul A. Anmälan ska göras i WebOodi. Du behöver ett HU-användarnamn för att kunna anmäla dig. Anmälan är öppen 6.12.2018–25.1.2019.

Länk för anmälan till studiehelheten JOP10 (kurskod JOP10KOK): https://weboodi.helsinki.fi/hy/opettaptied.jsp?OpetTap=127404043&html=1

JOP10 – Modul A – Våren 2019 länk för anmälan (kurskod JOP10A): https://weboodi.helsinki.fi/hy/opettaptied.jsp?OpetTap=127404365&html=1

Moodle-området för modul A finns på följande adress och du kan logga in fr.o.m. 16.1.2019: https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=31147

De som har anmält sig i WebOodi får per e-post en kursnyckel för modul A på Moodle. Kursnyckeln skickas till din helsinki.fi-adress efter anmälningstidens slut. Om du inte kontrollerar din helsinki.fi-adress regelbundet, vänligen se till att du styr din post till en aktiv adress. Se närmare anvisningar på adressen https://helpdesk.it.helsinki.fi/sv/instruktioner/kontakter-och-publicering/e-post/att-styra-e-posten-fran-office-365-nagon-annanstans.

I enlighet med vad som meddelats tidigare består studiehelheten JOP10 av fyra webbmoduler som också innehåller närundervisning. Modul A ordnas första gången på våren 2019 och modul B på hösten 2019. Modulerna C och D ordnas första gången på våren och hösten 2020. I fortsättningen kommer modulerna A och C att ordnas på våren och modulerna B och D på hösten. Modulerna ska genomföras i alfabetisk ordning.

Studiehelheten JOP10 är yrkesinriktad påbyggnadsutbildning för läkare och tandläkare under specialistutbildning vid Helsingfors universitet. Den kan inte genomföras av andra studerande. Nästa anmälan till JOP10 infaller under våren i samband med anmälan till modul B.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.