LUP10 – Ledarskapsutvecklingsprogram för läkare och tandläkare i specialistutbildning (10 sp)

Seminariedagar i Mariehamn 24-25.10.2019

Välkommen att anmäla dig till Ledarskapsutvecklingsprogrammet och seminariedagarna i Mariehamn den 24 och 25 oktober 2019.

Seminariedagarnas program hittar du här.

Närmare uppgifter om programmet i sin helhet ges under seminariedagarna. Delar av utbildningen sker på nätet. För tillfället skapas svenska sidor för programmet på universitetets e-lärandeplattform Moodle. Sidorna blir tillgängliga ungefär 2 veckor före kursen.

Du anmäler till seminariedagarna på blankett som du hittar här (https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/100021/lomake.html). Sista anmälningsdag är 15.10.2019.

Deltagarna står för rese- och boendekostnaderna, men eftersom kursen är fortbildning är rekommendationen att arbetsgivaren ersätter dessa kostnader

Helsingfors universitet ordnar inkvarteringen 24-25.10.2019 och bokar rum åt dem som anmält sig.

Varje deltagare ordnar själv sin resa. Det går att flyga med Finnair från Helsingfors den 24.10.2019 kl. 8.35 (ankomst kl. 9.30). Returflyget går den 25.10.2019 kl. 21.25 (ankomst kl. 22.10).

Förhandsuppgift

Du förbereder dig för seminariedagarna genom att granska dina erfarenheter av eget och andras ledarskap och fylla den ledarskapsenkät du hittar på

https://www.mindtools.com/pages/article/newLDR_50.htm

Anteckna och reflektera över ditt resultat och den bedömning som programmet ger för de olika poängintervallen. Gör en kort minnesanteckning över hur väl du uppfattar att resultatet motsvarar din självbild och hur väl testet passar en läkare.

Vi påpekar att det inte finns uppgifter om testets validitet och reliabilitet. Vi ser därför det omdöme testet ger enbart som riktgivande. De individuella resultaten kommer vi inte att granska, utan avsikten är att vi för en allmän diskussion om läkares ledarskap utifrån de tankar testet och reflektionen gett upphov till.

Efter seminariedagarna får alla deltagare två inlämningsuppgifter. Information om dem ges under seminariedagarna.

Varm välkomna till LUP och Mariehamn!

Minna Kaila                        Mats Brommels

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.