LUP – Ledarskapsutbildningsprogram för läkare i specialistutbildning (10 sp) – program

Seminariedagar i Mariehamn 24-25.10.2019

Hälso-och sjukvårdsadministration

Mats Brommels, Minna Kaila                                           11.09.2019

LUP – Ledarskapsutbildningsprogram för läkare i specialistutbildning (10 sp)

Seminariedagar i Mariehamn 24-25.10.2019 Moderator: Mats Brommels

Dag 1: Läkares ledarskap

10.30 Välkomstkaffe med fralla
Samling, presentation av LUP och seminariedagarnas program – Minna Kaila och Mats Brommels
11.00 Min väg till läkarchefskap i hälso- och sjukvården – Olli-Pekka Lehtonen, chefläkare, Ålands hälso- och sjukvård
12.00 Paus
12.10  Jag är läkare – och ledare – Tora Woivalin, klinikchef, primärvården, Ålands hälso- och sjukvård
13.10 Sammanfattande diskussion
13.30 Lunch
14.00 En läkare är alltid en ledare: ansvar, roll och praktik – Mats Brommels
14.45 Självbilder av ledarskap: genomgång och reflektion över testresultat – Mats Brommels och Minna Kaila
16.00 Kaffe
16.30
Framgångsrikt läkarledarskap – Carl Savage, Medical Management Centre, Karolinska Institutet
18.30 Avslutning

Dag 2: Samverkan och teaming

09.00 Sammanfattning av dag 1
10.00 Egna erfarenheter av medarbetarskap och kollegial samverkan – individuell reflektion, gruppdiskussion och syntes i plenum
(kaffe under gruppdiskussionerna) – Mats Brommels och Minna Kaila
12.00 Lunch
13.00 Mer än arbetsfördelning: att skapa teamkänsla och –samverkan – Mairi Savage
15.00 Introduktion till inlämningsuppgifterna
16.00 Sammanfattande diskussion och utvärdering – Mats Brommels och Minna Kaila
17.00 Avslutning

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.