vanhanmallinen lähijohtajakoulutus on päättynyt.

Ennen 1.1.2018 erikoistumisopintonsa aloittaneiden vanhanmallinen lähijohtajakoulutus on päättynyt. Tehtäviä palautettiin vuoden loppuun mennessä reilusti yli 1500 ja oodimerkintähakemuksiakin yli 400 kpl.

Kirjanpitomme mukaan yli sadalla opiskelijalla on edelleen vanhanmallisten opintojen suoritus kesken. Mikäli et jostain painavasta syystä saanut suoritettua vanhanmallisia pakollisia 10op johtamisopintoja loppuun asti, niin maalis-huhtikuussa tiedotetaan lähijohtajakoulutuksen blogissa siitä, millaisilla korvaavilla tehtävillä nämä opinnot voi vielä suorittaa loppuun ennen juhannusta 2020. Tämän jälkeen kaikkien on siirryttävä suorittamaan uudenmallisia johtamisopintoja, joiden tekemisen voi aloittaa tammikuisin ja joiden suorittamiseen kuluu nopeimmillaan 2 kalenterivuotta.

Lisätietoa vanhanmallisen koulutuksen loppuunsuorittamisesta tulossa siis maalis-huhtikuussa.

LUP – Ledarskapsutbildningsprogram för läkare i specialistutbildning (10 sp) – program

Seminariedagar i Mariehamn 24-25.10.2019

Hälso-och sjukvårdsadministration

Mats Brommels, Minna Kaila                                           11.09.2019

LUP – Ledarskapsutbildningsprogram för läkare i specialistutbildning (10 sp)

Seminariedagar i Mariehamn 24-25.10.2019 Moderator: Mats Brommels

Dag 1: Läkares ledarskap

10.30 Välkomstkaffe med fralla
Samling, presentation av LUP och seminariedagarnas program – Minna Kaila och Mats Brommels
11.00 Min väg till läkarchefskap i hälso- och sjukvården – Olli-Pekka Lehtonen, chefläkare, Ålands hälso- och sjukvård
12.00 Paus
12.10  Jag är läkare – och ledare – Tora Woivalin, klinikchef, primärvården, Ålands hälso- och sjukvård
13.10 Sammanfattande diskussion
13.30 Lunch
14.00 En läkare är alltid en ledare: ansvar, roll och praktik – Mats Brommels
14.45 Självbilder av ledarskap: genomgång och reflektion över testresultat – Mats Brommels och Minna Kaila
16.00 Kaffe
16.30
Framgångsrikt läkarledarskap – Carl Savage, Medical Management Centre, Karolinska Institutet
18.30 Avslutning

Dag 2: Samverkan och teaming

09.00 Sammanfattning av dag 1
10.00 Egna erfarenheter av medarbetarskap och kollegial samverkan – individuell reflektion, gruppdiskussion och syntes i plenum
(kaffe under gruppdiskussionerna) – Mats Brommels och Minna Kaila
12.00 Lunch
13.00 Mer än arbetsfördelning: att skapa teamkänsla och –samverkan – Mairi Savage
15.00 Introduktion till inlämningsuppgifterna
16.00 Sammanfattande diskussion och utvärdering – Mats Brommels och Minna Kaila
17.00 Avslutning

LUP10 – Ledarskapsutvecklingsprogram för läkare och tandläkare i specialistutbildning (10 sp)

Seminariedagar i Mariehamn 24-25.10.2019

Välkommen att anmäla dig till Ledarskapsutvecklingsprogrammet och seminariedagarna i Mariehamn den 24 och 25 oktober 2019.

Seminariedagarnas program hittar du här.

Närmare uppgifter om programmet i sin helhet ges under seminariedagarna. Delar av utbildningen sker på nätet. För tillfället skapas svenska sidor för programmet på universitetets e-lärandeplattform Moodle. Sidorna blir tillgängliga ungefär 2 veckor före kursen.

Du anmäler till seminariedagarna på blankett som du hittar här (https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/100021/lomake.html). Sista anmälningsdag är 15.10.2019.

Deltagarna står för rese- och boendekostnaderna, men eftersom kursen är fortbildning är rekommendationen att arbetsgivaren ersätter dessa kostnader

Helsingfors universitet ordnar inkvarteringen 24-25.10.2019 och bokar rum åt dem som anmält sig.

Varje deltagare ordnar själv sin resa. Det går att flyga med Finnair från Helsingfors den 24.10.2019 kl. 8.35 (ankomst kl. 9.30). Returflyget går den 25.10.2019 kl. 21.25 (ankomst kl. 22.10).

Förhandsuppgift

Du förbereder dig för seminariedagarna genom att granska dina erfarenheter av eget och andras ledarskap och fylla den ledarskapsenkät du hittar på

https://www.mindtools.com/pages/article/newLDR_50.htm

Anteckna och reflektera över ditt resultat och den bedömning som programmet ger för de olika poängintervallen. Gör en kort minnesanteckning över hur väl du uppfattar att resultatet motsvarar din självbild och hur väl testet passar en läkare.

Vi påpekar att det inte finns uppgifter om testets validitet och reliabilitet. Vi ser därför det omdöme testet ger enbart som riktgivande. De individuella resultaten kommer vi inte att granska, utan avsikten är att vi för en allmän diskussion om läkares ledarskap utifrån de tankar testet och reflektionen gett upphov till.

Efter seminariedagarna får alla deltagare två inlämningsuppgifter. Information om dem ges under seminariedagarna.

Varm välkomna till LUP och Mariehamn!

Minna Kaila                        Mats Brommels