Tiedote erikoistumiskoulutukseen kuuluvista johtamisopinnoista vuonna 2021

JOP10-opintokokonaisuuden modulit A ja C järjestetään seuraavan kerran SYKSYLLÄ 2021. Silloin on mahdollista suorittaa kaksi modulia samanaikaisesti (A+B tai C+D), jos erikoistumiskoulutus muuten tulee suoritetuksi samalla aikataululla.

Syksyllä 2020 alkanut moduli E jatkuu normaalisti myös keväällä 2021.

Vanhan lähijohtajakoulutuksen pakollisen 10 op:n (erikoistumiskoulutuksen opinto-oikeus ennen 2018) korvaavia kirjatehtäviä voi palauttaa 28.2.2021 asti Vanha läjo loppuerä- nimisellä moodlealustalla. Siihen mennessä palautettujen tehtävien arviointi tapahtuu maalis-huhtikuun aikana. Seuraavan kerran tehtäviä voi palauttaa ja niitä arvioidaan erikseen ilmoitettavana ajankohtana syksyllä 2021.

Koulutusta koskeviin kysymyksiin vastataan med-lahijohtaja@helsinki.fi -osoitteesta.

Terveydenhuollon hallintoon liittyviä kursseja

Hei kaikki lähijohtajakoulutukseen osallistuvat erikoistuvat lääkärit, etenkin yleislääketieteen ja terveydenhuollon erikoistuvat,

Alla yleislääkäripäivä koskeva tiedote. Kutsu tulee todella myöhään, mutta alla tiedote päiviin liittyvästä videoinnista – jos joku teistä olisi mahdollisesti kiinnostunut osallistumaan!

Ystävällisin terveisin
Otto Helve, tutkimusjohtaja

Yleislääkäripäivillä on perinteisesti ollut terveydenhuollon hallintoon liittyviä kursseja, joista vai hakea terveydenhuoltoon erikoistumispisteitä. Näin toimitaan nytkin, kun jouduttiin pandemian takia siirtymään lähikoulutuksesta virtuaalikoulutukseen. Tiedekuntaan on jätetty anomus erikoistumispisteiden saamiseksi. Monet virtuaalikoulutuksen sessiot antavat valmiuksia terveydenhuollon hallinnossa toimimiseen.

Suomen yleislääkärit tarjoavat kymmenelle erikoistuvalle lääkärille mahdollisuuden osallistua koulutukseen maksutta. Toimimme näin, koska haluamme paikalle aktiivisia lääkäreitä tekemään luennoitsijoille kysymyksiä. Näin saadaan videoista elävämpiä ja varmistetaan, että alustaja puhuu asioista, jotka ovat lääkäreille tärkeitä.

Erikoistuvat voivat ilmoittautua haluamiinsa päiviin (24.9., 29.9, 6.10. ja 26.11.) tämän linkin kautta https://www.lyyti.fi/reg/YL_kuvaukset2020

Pahoittelemme, että kutsu tulee myöhään. Ymmärrämme, että monen päivä on jo sidottu. Toivottavasti löydämme ryhmän lääkäreitä, jotka työstään tai lomaltaan voi irrottautua videointiin. Videot tulevat olemaan kaikkien halukkaiden ostettavissa syksyn ajan.

Klas Winell

Tiedote lähijohtajapätevyden täydentävästä modulista E (20op)

Vanhanmallisen lähijohtajakoulutuksen tilalle on tullut uudenmallinen johtamisopintokokonaisuus. Siihen kuuluu kaikille pakollinen johtamisopinnot 10op (JOP10), joka koostuu neljästä lukukaudenkestoisesta modulista (A, B, C ja D). Tämän lisäksi erikoistuva voi hankkia itselleen lähijohtajapätevyyden: JOP10 täydennetään suorittamalla moduli E (20op).

Moduli E:n ensimmäinen ryhmä aloittaa syksyllä 2020. Halukkaat ja modulista kiinnostuneet erikoistuvat lääkärit ja hammaslääkärit voivat ilmoittautua moduliin E syyskuussa. Varsinainen moduli käynnistyy 2.10.2020. Modulin suorittamiseen menee vähintään lukuvuosi ja siihen saa käyttää korkeintaan kaksi lukuvuotta. Tämän ensi kertaa järjestettävän moduli E:n suorittamiseen sitoudutaan palauttamalla syyslukukaudella 2020 ensimmäiset tehtävät, joihin kuuluu mm. aikataulutettu opintosuunnitelma. Kevätlukukaudella modulissa saavat jatkaa vain tehtävät ajoissa palauttaneet erikoistuvat, ja heille valitaan seniori- tai vertaismentori lähijohtajakoulutusta varten.

Moduli E tulee koostumaan suunnitelmasta, kehittymistehtävistä, kirjatehtävistä, valinnaisista opinnoista sekä muutamasta portfoliotehtävästä. Kehittymistehtävien lista on erikoisalakohtainen, kirjalista on rajattu ja myös valinnaiset opinnot on määritelty. Hyväksytyissä valinnaisissa kursseissa on mukana mm. kotimaisia ja kansainvälisiä valinnaisia verkkokursseja ja erityisesti MOOCceja (Massive Open Online Courses), joten edelleen suuren osan tehtävistä voi suorittaa omaan aikatauluun sopeutetusti ja etänä.

Moduliin E voi ilmoittautua, kun on saanut oodi-merkinnät JOP10 moduleista A, B ja C. Myös moduli D on kaikille pakollinen, mutta sen suoritus tarkistetaan vasta vuodenvaihteessa 2020-2021. Moduliin E ovat tervetulleita myös 10op kokonaisuuden vanhanmallisesta lähijohtajakoulutuksesta suorittaneet. Henkilökohtainen opinto- ja kehittymissuunnitelma laaditaan itsenäisesti modulin alussa ja sitä muokataan tarvittaessa ensimmäisen lukuvuoden loppupuolella mentorin kanssa.

Ilmoittautuminen tapahtuu weboodissa alla olevalla linkillä 18.9.2020-1.10.2020 välisenä aikana:

https://weboodi.helsinki.fi/hy/opettaptied.jsp?html=1&OpetTap=138284439&Kieli=1

Moduliin hyväksytyille lähetetään tervetuloviesti kurssiavaimineen 2.10.2020. Kaikilta ilmoittautuneilta tarkistetaan erikoistumiskoulutuksen opinto-oikeus sekä merkinnät JOP10-moduleista A, B ja C tai vanhanmallisen lähijohtajakoulutuksen 10op kokonaisuudesta.

 

 

vanhanmallinen lähijohtajakoulutus on päättynyt.

Ennen 1.1.2018 erikoistumisopintonsa aloittaneiden vanhanmallinen lähijohtajakoulutus on päättynyt. Tehtäviä palautettiin vuoden loppuun mennessä reilusti yli 1500 ja oodimerkintähakemuksiakin yli 400 kpl.

Kirjanpitomme mukaan yli sadalla opiskelijalla on edelleen vanhanmallisten opintojen suoritus kesken. Mikäli et jostain painavasta syystä saanut suoritettua vanhanmallisia pakollisia 10op johtamisopintoja loppuun asti, niin maalis-huhtikuussa tiedotetaan lähijohtajakoulutuksen blogissa siitä, millaisilla korvaavilla tehtävillä nämä opinnot voi vielä suorittaa loppuun ennen juhannusta 2020. Tämän jälkeen kaikkien on siirryttävä suorittamaan uudenmallisia johtamisopintoja, joiden tekemisen voi aloittaa tammikuisin ja joiden suorittamiseen kuluu nopeimmillaan 2 kalenterivuotta.

Lisätietoa vanhanmallisen koulutuksen loppuunsuorittamisesta tulossa siis maalis-huhtikuussa.

LUP – Ledarskapsutbildningsprogram för läkare i specialistutbildning (10 sp) – program

Seminariedagar i Mariehamn 24-25.10.2019

Hälso-och sjukvårdsadministration

Mats Brommels, Minna Kaila                                           11.09.2019

LUP – Ledarskapsutbildningsprogram för läkare i specialistutbildning (10 sp)

Seminariedagar i Mariehamn 24-25.10.2019 Moderator: Mats Brommels

Dag 1: Läkares ledarskap

10.30 Välkomstkaffe med fralla
Samling, presentation av LUP och seminariedagarnas program – Minna Kaila och Mats Brommels
11.00 Min väg till läkarchefskap i hälso- och sjukvården – Olli-Pekka Lehtonen, chefläkare, Ålands hälso- och sjukvård
12.00 Paus
12.10  Jag är läkare – och ledare – Tora Woivalin, klinikchef, primärvården, Ålands hälso- och sjukvård
13.10 Sammanfattande diskussion
13.30 Lunch
14.00 En läkare är alltid en ledare: ansvar, roll och praktik – Mats Brommels
14.45 Självbilder av ledarskap: genomgång och reflektion över testresultat – Mats Brommels och Minna Kaila
16.00 Kaffe
16.30
Framgångsrikt läkarledarskap – Carl Savage, Medical Management Centre, Karolinska Institutet
18.30 Avslutning

Dag 2: Samverkan och teaming

09.00 Sammanfattning av dag 1
10.00 Egna erfarenheter av medarbetarskap och kollegial samverkan – individuell reflektion, gruppdiskussion och syntes i plenum
(kaffe under gruppdiskussionerna) – Mats Brommels och Minna Kaila
12.00 Lunch
13.00 Mer än arbetsfördelning: att skapa teamkänsla och –samverkan – Mairi Savage
15.00 Introduktion till inlämningsuppgifterna
16.00 Sammanfattande diskussion och utvärdering – Mats Brommels och Minna Kaila
17.00 Avslutning

LUP10 – Ledarskapsutvecklingsprogram för läkare och tandläkare i specialistutbildning (10 sp)

Seminariedagar i Mariehamn 24-25.10.2019

Välkommen att anmäla dig till Ledarskapsutvecklingsprogrammet och seminariedagarna i Mariehamn den 24 och 25 oktober 2019.

Seminariedagarnas program hittar du här.

Närmare uppgifter om programmet i sin helhet ges under seminariedagarna. Delar av utbildningen sker på nätet. För tillfället skapas svenska sidor för programmet på universitetets e-lärandeplattform Moodle. Sidorna blir tillgängliga ungefär 2 veckor före kursen.

Du anmäler till seminariedagarna på blankett som du hittar här (https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/100021/lomake.html). Sista anmälningsdag är 15.10.2019.

Deltagarna står för rese- och boendekostnaderna, men eftersom kursen är fortbildning är rekommendationen att arbetsgivaren ersätter dessa kostnader

Helsingfors universitet ordnar inkvarteringen 24-25.10.2019 och bokar rum åt dem som anmält sig.

Varje deltagare ordnar själv sin resa. Det går att flyga med Finnair från Helsingfors den 24.10.2019 kl. 8.35 (ankomst kl. 9.30). Returflyget går den 25.10.2019 kl. 21.25 (ankomst kl. 22.10).

Förhandsuppgift

Du förbereder dig för seminariedagarna genom att granska dina erfarenheter av eget och andras ledarskap och fylla den ledarskapsenkät du hittar på

https://www.mindtools.com/pages/article/newLDR_50.htm

Anteckna och reflektera över ditt resultat och den bedömning som programmet ger för de olika poängintervallen. Gör en kort minnesanteckning över hur väl du uppfattar att resultatet motsvarar din självbild och hur väl testet passar en läkare.

Vi påpekar att det inte finns uppgifter om testets validitet och reliabilitet. Vi ser därför det omdöme testet ger enbart som riktgivande. De individuella resultaten kommer vi inte att granska, utan avsikten är att vi för en allmän diskussion om läkares ledarskap utifrån de tankar testet och reflektionen gett upphov till.

Efter seminariedagarna får alla deltagare två inlämningsuppgifter. Information om dem ges under seminariedagarna.

Varm välkomna till LUP och Mariehamn!

Minna Kaila                        Mats Brommels