Tiedote 1.1.2018 erikoistumiskoulutuksen aloittaneille

Erikoistuvien lääkäreiden ja hammaslääkäreiden Johtamisopinnot 10op (JOP10) -kokonaisuus käynnistyy tammikuussa 2019 moduli A:lla.

Moduli A on Moodle-pohjainen verkkomoduli joka alkaa 16.1.2019 ja päättyy 31.5.2019. Tähän verkkomoduliin sisältyy yksi (1) lähiopetuspäivä, joka järjestetään samansisältöisenä kahtena eri päivänä. Modulin A suorittamiseksi tulee siis osallistua yhteen näistä päivistä: torstaina 7.2.2019 tai tiistaina 12.2.2019. Opetus tapahtuu Meilahden kampuksella Biomedicum 1:ssä klo 9-15.30.  Lähiopetuspäivän lisäksi verkkomoduliin sisältyy jonkin verran luettavaa ja katseltavaa sekä Moodlessa palautettavia aikarajattuja tehtäviä, jotka ovat laajuudeltaan pääsääntöisesti vanhanmallisen lähijohtajakoulutuksen tehtäviä suppeampia. Kunkin kuun loppuun mennessä palautetaan yksi tehtävä. Modulin ensimmäisen tehtävän palautuksen deadline on 31.1.2019.

Sekä Johtamisopinnot 10op -kokonaisuuteen että moduli A:han tulee ilmoittautua. Ilmoittautuminen niihin tapahtuu weboodissa, ja ilmoittautumista varten tarvitset Helsingin yliopiston verkkotunnukset. Ilmoittautuminen on auki 6.12.2018-15.1.2019.

HUOM. ILMOITTAUTUMISTA MODULIIN A  ON JATKETTU VIELÄ SU 20.1.2019 ASTI.

Jos et ole saanut joulukuuun 2018 haussa vielä opinto-oikeuspäätöstä, voit silti ilmoittautua moduliin A. Pidätämme kuitenkin oikeuden peruuttaa tämän ilmoittautumisen mikäli opinto-oikeutesi ei täyttänyt vaatimuksia. Joulukuun opinto-oikeuksien käsittely (n.400 hakemusta) on kesken (18.1.2019 tilanne).

JOP10-opintokokonaisuuden ilmoittautumislinkki (kurssikoodi JOP10KOK): https://weboodi.helsinki.fi/hy/opettaptied.jsp?OpetTap=127404043&html=1

JOP10 – Moduli A – Kevät 2019 ilmoittautumislinkki (kurssikoodi JOP10A): https://weboodi.helsinki.fi/hy/opettaptied.jsp?OpetTap=127404365&html=1

Moduli A:n Moodle-alusta sijaitsee oheisessa osoitteessa ja sinne pääsee kirjautumaan 16.1.2019 lähtien: https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=31147

Weboodissa ilmoittautuneille lähetetään kurssiavain moduli A:n Moodle-alustaan kirjautumista varten helsinki.fi-sähköpostiosoitteeseen ilmoittautumisen sulkeutumisen jälkeen. Mikäli et säännöllisesti käytä helsinki.fi-sähköpostia, niin aseta postinsiirto pysyvään sähköpostiosoitteeseesi: ohjeet löytyvät osoitteesta https://helpdesk.it.helsinki.fi/ohjeet/yhteydenpito-ja-julkaiseminen/sahkoposti/postin-ohjaus-pois-office-365sta.

Kuten aikaisemmin on tiedotettu, JOP10-kokonaisuus toteutetaan neljällä verkkomodulilla, joihin sisältyy myös lähiopetuspäiviä. Moduli A järjestetään ensi kertaa keväällä 2019 ja moduli B syksyllä 2019. Modulit C ja D järjestetään ensimmäistä kertaa keväällä ja syksyllä 2020. Jatkossa modulit A ja C järjestetään keväisin ja B ja D syksyisin. Modulit tulee suorittaa aakkosjärjestyksessä.

JOP10-kokonaisuus on ammatillista jatkokoulutusta Helsingin yliopistossa erikoistuville lääkäreille ja hammaslääkäreille eikä siihen oteta muita opiskelijoita. Seuraavan kerran JOP10-kokonaisuuteen voi ilmoittautua keväällä moduli B:n ilmoittautumisen yhteydessä.

JOP10 käynnistyy tammikuussa 2019 moduli A:lla – tiedoksi lähipäivän päivämäärävaihtoehdot

1.1.2018 lähtien opinto-oikeuden saaneiden erikoistuvien lääkäreiden ja hammaslääkäreiden Johtamisopinnot 10op (JOP10) -kokonaisuus käynnistyy tammikuussa 2019 moduli A:lla.
Moduli A on Moodle-pohjainen verkkomoduli joka alkaa 16.1.2019 ja päättyy 31.5.2019. Tähän verkkomoduliin sisältyy yksi (1) lähiopetuspäivä, joka järjestetään samansisältöisenä kahtena eri päivänä. Modulin A suorittamiseksi tulee siis osallistua yhteen näistä päivistä: torstaina 7.2.2019 tai tiistaina 12.2.2019. Opetus tapahtuu Meilahden kampuksella Biomedicum 1:ssä klo 9-15.30. Lähiopetuspäivän lisäksi verkkomoduliin sisältyy jonkin verran luettavaa ja katseltavaa sekä Moodlessa palautettavia aikarajattuja tehtäviä, jotka ovat laajuudeltaan pääsääntöisesti vanhanmallisen lähijohtajakoulutuksen tehtäviä suppeampia. Kunkin kuun loppuun mennessä palautetaan yksi tehtävä.
Moduliin ja JOP10-kokonaisuuteen ilmoittautumisesta tiedotetaan tässä blogissa ja henkilökohtaisesti 1.1.2018 lähtien erikoistumisopinto-oikeuden saaneille lähiviikkoina.

Tiedote erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutettavien JOP10-opintokokonaisuudesta

1.1.2019 lähtien erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutettavien pakolliset 10op johtamisopinnot suoritetaan JOP10-opintokokonaisuutena.

Siirtymäaikana vuoden 2019 loppuun asti voivat ennen 1.1.2018 opinto-oikeuden saaneet vielä suorittaa loppuun ’vanhanmallisen’ 10op tai 30op Läjo-kokonaisuuden.

1.1.2018 lähtien opinto-oikeuden saaneita on ohjeistettu odottamaan JOP10-opintojen käynnistymistä. Pakollista JOP10-opintokokonaisuutta ei voi korvata muulla koulutuksella.

Koulutettava voi halutessaan suorittaa 20op lisäopintoja saadakseen merkinnän 30op suorituksesta ja lähijohtajapätevyydestä erikoislääkärin tai erikoishammaslääkärin koulutustodistukseen. Tähän LÄP30-kokonaisuuteen tulee myös valinnaisia osuuksia, joita voidaan korvata aiemmilla suorituksilla.

JOP10-opinnot koostuvat neljästä ajallisesti rajatusta modulista (A, B, C ja D), jotka suoritetaan osittain Moodlessa ja osittain lähiopetuspäivinä. Ohjeen mukaan ilmoittautuminen ja modulin omaan Moodle-alustaan liittyminen modulin alkamispäivämäärään mennessä ovat edellytys osallistumiselle. Modulit tulee suorittaa aakkosjärjestyksessä ja annettujen aikarajoitusten puitteissa. JOP10-opintokokonaisuuden suorittaminen merkitään oodiin eikä siitä anneta erillistä todistusta.

Kaikki moduulit järjestetään kerran vuodessa seuraavasti: A (keväällä), B (syksyllä), C (keväällä) ja D (syksyllä).

LÄP30-opintokokonaisuuden tarkempi muoto, sisältö ja tavoitteet valmistellaan vuoden 2020 loppuun mennessä.