JOP10A – pikaModuliin ilmoittautuminen

JOP10A pika Moduliin  voit ilmoittautua tämän linkin kautta.

Oheisena myös URL – osoite:

https://weboodi.helsinki.fi/hy/opetushaku/haku.html?nimiTaiTunniste=JOP10A

Ilmoittautuminen on auki vain 18.2.-28.2.2019

Ilmoittautuminen edellyttää että sinulla on  1.1.2018 jälkeen myönnetty opinto-oikeus erikoislääkäri-/erikoishammaslääkärikoulutukseen sekä HY:n käyttäjätunnus ja olet läsnäolevaksi ilmoittautunut. Tarvittaessa läsnäoloilmoittautumisen voit hoitaa meilahti-student@helsinki.fi sähköpostin kautta.

Tämä JOP10-kokonaisuuteen kuuluva moduli A (pika) järjestetään verkkomodulina, johon kuuluu yksi pakollinen lähiopetuspäivä. Se pidetään keskiviikkona 10.4.2019, Meilahdessa. Ensimmäiset tehtävät palautetaan jo maaliskuun loppuun mennessä, joten aloitathan niiden tekemisen ajoissa.

Modulin Moodle-osoite ja kurssiavain lähetetään ilmoittautumisajan päätyttyä ilmoittautujien helsinki.fi-sähköpostiosoitteeseen.

 

 

 

Tiedote kevään modulin A pikaversiosta – joulukuussa 2018 EL/EHL -opinto-oikeutta hakeneille

HUOM.  ”Syksyllä ensimmäistä kertaa tarjottavaan moduli B:n pääsee ilmoittautumaan vain, jos on saanut weboodi-merkinnän moduli A:n suorittamisesta. Moduli A:sta järjestetään kevään 2019 aikana vielä ”pikaversio” (päivämäärät 1.3.2019-21.6.2019, lähipäivän ajankohta huhtikuuun alku, ilmoittautumisaika helmikuussa). Tähän pika-moduli-A:n tulee sama sisältö kun jo alkaneeseen versioon, mutta tehtävien suorittamiseen on n. 1kk vähemmän aikaa.”

Pikamodulin tarkemmat tiedot lähetetään helmikuun alkupuolella suoraan ko. ryhmälle (n. 400 hlöä).

Meddelandet om JOP10

Meddelande till läkare/tandläkare som börjat specialiseringsutbildning 1.1.2018

Chefsutbildningen som ingår i specialistläkar- och specialisttandläkarutbildningen, 10 sp (JOP10) startar i januari 2019 med modul A.

Modul A är en webbmodul på Moodle som börjar 16.1.2019 och slutar 31.5.2019. Webbmodulen innehåller en (1) närstudiedag som ordnas vid två olika tillfällen med samma innehåll. För att genomföra modul A måste du alltså delta antingen torsdag 7.2.2019 eller tisdag 12.2.2019. Undervisningen ordnas på Campus Mejlans i Biomedicum 1 kl. 9–15.30. Utöver närundervisningen innehåller webbmodulen en del texter och videor samt uppgifter som ska lämnas in på Moodle inom en viss tid. Uppgifterna är i regel mindre omfattande än i den tidigare utbildningen för uppgiften som närmaste chef. Deltagarna ska lämna in en uppgift i slutet av varje månad. Den första hemuppgiften ska lämnas in 31.1.2019.

Anmälan är obligatorisk både för helheten Johtamisopinnot 10 sp och för modul A. Anmälan ska göras i WebOodi. Du behöver ett HU-användarnamn för att kunna anmäla dig. Anmälan är öppen 6.12.2018–25.1.2019.

Länk för anmälan till studiehelheten JOP10 (kurskod JOP10KOK): https://weboodi.helsinki.fi/hy/opettaptied.jsp?OpetTap=127404043&html=1

JOP10 – Modul A – Våren 2019 länk för anmälan (kurskod JOP10A): https://weboodi.helsinki.fi/hy/opettaptied.jsp?OpetTap=127404365&html=1

Moodle-området för modul A finns på följande adress och du kan logga in fr.o.m. 16.1.2019: https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=31147

De som har anmält sig i WebOodi får per e-post en kursnyckel för modul A på Moodle. Kursnyckeln skickas till din helsinki.fi-adress efter anmälningstidens slut. Om du inte kontrollerar din helsinki.fi-adress regelbundet, vänligen se till att du styr din post till en aktiv adress. Se närmare anvisningar på adressen https://helpdesk.it.helsinki.fi/sv/instruktioner/kontakter-och-publicering/e-post/att-styra-e-posten-fran-office-365-nagon-annanstans.

I enlighet med vad som meddelats tidigare består studiehelheten JOP10 av fyra webbmoduler som också innehåller närundervisning. Modul A ordnas första gången på våren 2019 och modul B på hösten 2019. Modulerna C och D ordnas första gången på våren och hösten 2020. I fortsättningen kommer modulerna A och C att ordnas på våren och modulerna B och D på hösten. Modulerna ska genomföras i alfabetisk ordning.

Studiehelheten JOP10 är yrkesinriktad påbyggnadsutbildning för läkare och tandläkare under specialistutbildning vid Helsingfors universitet. Den kan inte genomföras av andra studerande. Nästa anmälan till JOP10 infaller under våren i samband med anmälan till modul B.

Korvaavuuksista lähijohtajaopinnoissa

Lähijohtajaopintojen suorituksiin pätevät samat yleisohjeet kuin erikoistumiseen muutoinkin (kts erikoislääkärikoulutuksen opinto-opas).

Korvaavuuksia  käsitellään tapauskohtaisesti. Yleiset periaatteet aiemmin suoritettujen opintojen hyödyntämisestä ja niiden vanhenemisesta on kirjattu erikoislääkäri ja –hammaslääkärikoulutusohjelmiin.  Ohessa muutama käytössä oleva erityistapaus:

  • Muiden yliopistojen 10 op:n johtamiskoulutukset hyväksytään Helsingin yliopiston lähijohtajaopinnoissa kokonaisuudessaan. Erikoistuva voi itse suunnitella, miten käyttää suorittamansa 10 op.Opintoja voi käyttää henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman mukaan esimerkiksi lähiopetukseen, jos koulutus on sisältänyt paljon lähiopetusta, kehittymistehtäviin -jos koulutuksessa on ollut käytännössä tehtäviä kehittämisprojekteja ym – tai kirjallisuustehtäviin. Tarkemmat ohjeet ovat Moodlessa.

Puolustusvoimien koulutusten korvaavuudet – yhteenveto aikaisemmista ilmoituksista

Puolustusvoimien koulutusten korvauksiin on tehty tarkennus kesäkuussa 2017:

  • Lähijohtajakoulutukseen 15.6.2017 alkaen ilmoittautuneille:

Lääkintä-RUK /RUK -koulutuksen hyväksilukemisen periaate:

valtakunnallisen linjauksen mukaisesti lähijohtajakoulutukseen 15.6.2017 alkaen ilmoittautuneille

** hyväksiluetaan 2 op ilman suorituksen aikarajausta (valinnaisen koulutuksen reflektio-ohje)

** sama koskee siis RUK /AUK

Perusteluna on yhdenvertaisuus valtakunnallisesti arvioiden.

 

  • Ennen 15.6.2017 lähijohtajakoulutukseen ilmoittautuneille:

 Tämä mahdollisuus on 31.7.2018 saakka:

Osittain lähijohtajakoulutuksen korvaavat aiemmat koulutukset

Lääk-RUK , RUK, Lääk-AUK ja AUK hyväksytään 24 op.

Suorituksen hyväksyminen edellyttää:

– hyvä reflektio saadun teoreettisen opetuksen hyödyntämisestä tulevalla erikoisalalla erikoislääkärin /erikoishammaslääkärin tehtävässä

– PV:n koulutus suoritettu HLL/LL-tutkinnon jälkeen

– koulutuksen päättymisestä maksimissaan 10 vuotta lähijohtajakoulutustodistuksen saamiseen

– lähiopetusmodulien 1, 2 ja 3 suorittamista niihin liittyvine tehtävineen; katso aikaraja alla:

HUOM! Vuodenvaihteen 2017-18 muutosten vuoksi lähiopetusmodulien suorittamiseen on annettu  lisäaikaa   31.12.2019 asti.

 

Huom!  Vaikka PV:n koulutus (RUK, Lääk-AUK, AUK) olisi tehty ennen LL/HLL-tutkintoa ja vaikka koulutuksesta olisi kulunut yli 10 vuotta, saa koulutuksesta edelleen 2 op.

 

Lisätiedustelut asiasta sähköpostilla:  med-lahijohtaja@helsinki.fi