vanhanmallinen lähijohtajakoulutus on päättynyt.

Ennen 1.1.2018 erikoistumisopintonsa aloittaneiden vanhanmallinen lähijohtajakoulutus on päättynyt. Tehtäviä palautettiin vuoden loppuun mennessä reilusti yli 1500 ja oodimerkintähakemuksiakin yli 400 kpl.

Kirjanpitomme mukaan yli sadalla opiskelijalla on edelleen vanhanmallisten opintojen suoritus kesken. Mikäli et jostain painavasta syystä saanut suoritettua vanhanmallisia pakollisia 10op johtamisopintoja loppuun asti, niin maalis-huhtikuussa tiedotetaan lähijohtajakoulutuksen blogissa siitä, millaisilla korvaavilla tehtävillä nämä opinnot voi vielä suorittaa loppuun ennen juhannusta 2020. Tämän jälkeen kaikkien on siirryttävä suorittamaan uudenmallisia johtamisopintoja, joiden tekemisen voi aloittaa tammikuisin ja joiden suorittamiseen kuluu nopeimmillaan 2 kalenterivuotta.

Lisätietoa vanhanmallisen koulutuksen loppuunsuorittamisesta tulossa siis maalis-huhtikuussa.

LUP – Ledarskapsutbildningsprogram för läkare i specialistutbildning (10 sp) – program

Seminariedagar i Mariehamn 24-25.10.2019

Hälso-och sjukvårdsadministration

Mats Brommels, Minna Kaila                                           11.09.2019

LUP – Ledarskapsutbildningsprogram för läkare i specialistutbildning (10 sp)

Seminariedagar i Mariehamn 24-25.10.2019 Moderator: Mats Brommels

Dag 1: Läkares ledarskap

10.30 Välkomstkaffe med fralla
Samling, presentation av LUP och seminariedagarnas program – Minna Kaila och Mats Brommels
11.00 Min väg till läkarchefskap i hälso- och sjukvården – Olli-Pekka Lehtonen, chefläkare, Ålands hälso- och sjukvård
12.00 Paus
12.10  Jag är läkare – och ledare – Tora Woivalin, klinikchef, primärvården, Ålands hälso- och sjukvård
13.10 Sammanfattande diskussion
13.30 Lunch
14.00 En läkare är alltid en ledare: ansvar, roll och praktik – Mats Brommels
14.45 Självbilder av ledarskap: genomgång och reflektion över testresultat – Mats Brommels och Minna Kaila
16.00 Kaffe
16.30
Framgångsrikt läkarledarskap – Carl Savage, Medical Management Centre, Karolinska Institutet
18.30 Avslutning

Dag 2: Samverkan och teaming

09.00 Sammanfattning av dag 1
10.00 Egna erfarenheter av medarbetarskap och kollegial samverkan – individuell reflektion, gruppdiskussion och syntes i plenum
(kaffe under gruppdiskussionerna) – Mats Brommels och Minna Kaila
12.00 Lunch
13.00 Mer än arbetsfördelning: att skapa teamkänsla och –samverkan – Mairi Savage
15.00 Introduktion till inlämningsuppgifterna
16.00 Sammanfattande diskussion och utvärdering – Mats Brommels och Minna Kaila
17.00 Avslutning

LUP10 – Ledarskapsutvecklingsprogram för läkare och tandläkare i specialistutbildning (10 sp)

Seminariedagar i Mariehamn 24-25.10.2019

Välkommen att anmäla dig till Ledarskapsutvecklingsprogrammet och seminariedagarna i Mariehamn den 24 och 25 oktober 2019.

Seminariedagarnas program hittar du här.

Närmare uppgifter om programmet i sin helhet ges under seminariedagarna. Delar av utbildningen sker på nätet. För tillfället skapas svenska sidor för programmet på universitetets e-lärandeplattform Moodle. Sidorna blir tillgängliga ungefär 2 veckor före kursen.

Du anmäler till seminariedagarna på blankett som du hittar här (https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/100021/lomake.html). Sista anmälningsdag är 15.10.2019.

Deltagarna står för rese- och boendekostnaderna, men eftersom kursen är fortbildning är rekommendationen att arbetsgivaren ersätter dessa kostnader

Helsingfors universitet ordnar inkvarteringen 24-25.10.2019 och bokar rum åt dem som anmält sig.

Varje deltagare ordnar själv sin resa. Det går att flyga med Finnair från Helsingfors den 24.10.2019 kl. 8.35 (ankomst kl. 9.30). Returflyget går den 25.10.2019 kl. 21.25 (ankomst kl. 22.10).

Förhandsuppgift

Du förbereder dig för seminariedagarna genom att granska dina erfarenheter av eget och andras ledarskap och fylla den ledarskapsenkät du hittar på

https://www.mindtools.com/pages/article/newLDR_50.htm

Anteckna och reflektera över ditt resultat och den bedömning som programmet ger för de olika poängintervallen. Gör en kort minnesanteckning över hur väl du uppfattar att resultatet motsvarar din självbild och hur väl testet passar en läkare.

Vi påpekar att det inte finns uppgifter om testets validitet och reliabilitet. Vi ser därför det omdöme testet ger enbart som riktgivande. De individuella resultaten kommer vi inte att granska, utan avsikten är att vi för en allmän diskussion om läkares ledarskap utifrån de tankar testet och reflektionen gett upphov till.

Efter seminariedagarna får alla deltagare två inlämningsuppgifter. Information om dem ges under seminariedagarna.

Varm välkomna till LUP och Mariehamn!

Minna Kaila                        Mats Brommels

JOP10A – pikaModuliin ilmoittautuminen

JOP10A pika Moduliin  voit ilmoittautua tämän linkin kautta.

Oheisena myös URL – osoite:

https://weboodi.helsinki.fi/hy/opetushaku/haku.html?nimiTaiTunniste=JOP10A

Ilmoittautuminen on auki vain 18.2.-28.2.2019

Ilmoittautuminen edellyttää että sinulla on  1.1.2018 jälkeen myönnetty opinto-oikeus erikoislääkäri-/erikoishammaslääkärikoulutukseen sekä HY:n käyttäjätunnus ja olet läsnäolevaksi ilmoittautunut. Tarvittaessa läsnäoloilmoittautumisen voit hoitaa meilahti-student@helsinki.fi sähköpostin kautta.

Tämä JOP10-kokonaisuuteen kuuluva moduli A (pika) järjestetään verkkomodulina, johon kuuluu yksi pakollinen lähiopetuspäivä. Se pidetään keskiviikkona 10.4.2019, Meilahdessa. Ensimmäiset tehtävät palautetaan jo maaliskuun loppuun mennessä, joten aloitathan niiden tekemisen ajoissa.

Modulin Moodle-osoite ja kurssiavain lähetetään ilmoittautumisajan päätyttyä ilmoittautujien helsinki.fi-sähköpostiosoitteeseen.

 

 

 

Tiedote kevään modulin A pikaversiosta – joulukuussa 2018 EL/EHL -opinto-oikeutta hakeneille

HUOM.  ”Syksyllä ensimmäistä kertaa tarjottavaan moduli B:n pääsee ilmoittautumaan vain, jos on saanut weboodi-merkinnän moduli A:n suorittamisesta. Moduli A:sta järjestetään kevään 2019 aikana vielä ”pikaversio” (päivämäärät 1.3.2019-21.6.2019, lähipäivän ajankohta huhtikuuun alku, ilmoittautumisaika helmikuussa). Tähän pika-moduli-A:n tulee sama sisältö kun jo alkaneeseen versioon, mutta tehtävien suorittamiseen on n. 1kk vähemmän aikaa.”

Pikamodulin tarkemmat tiedot lähetetään helmikuun alkupuolella suoraan ko. ryhmälle (n. 400 hlöä).

Meddelandet om JOP10

Meddelande till läkare/tandläkare som börjat specialiseringsutbildning 1.1.2018

Chefsutbildningen som ingår i specialistläkar- och specialisttandläkarutbildningen, 10 sp (JOP10) startar i januari 2019 med modul A.

Modul A är en webbmodul på Moodle som börjar 16.1.2019 och slutar 31.5.2019. Webbmodulen innehåller en (1) närstudiedag som ordnas vid två olika tillfällen med samma innehåll. För att genomföra modul A måste du alltså delta antingen torsdag 7.2.2019 eller tisdag 12.2.2019. Undervisningen ordnas på Campus Mejlans i Biomedicum 1 kl. 9–15.30. Utöver närundervisningen innehåller webbmodulen en del texter och videor samt uppgifter som ska lämnas in på Moodle inom en viss tid. Uppgifterna är i regel mindre omfattande än i den tidigare utbildningen för uppgiften som närmaste chef. Deltagarna ska lämna in en uppgift i slutet av varje månad. Den första hemuppgiften ska lämnas in 31.1.2019.

Anmälan är obligatorisk både för helheten Johtamisopinnot 10 sp och för modul A. Anmälan ska göras i WebOodi. Du behöver ett HU-användarnamn för att kunna anmäla dig. Anmälan är öppen 6.12.2018–25.1.2019.

Länk för anmälan till studiehelheten JOP10 (kurskod JOP10KOK): https://weboodi.helsinki.fi/hy/opettaptied.jsp?OpetTap=127404043&html=1

JOP10 – Modul A – Våren 2019 länk för anmälan (kurskod JOP10A): https://weboodi.helsinki.fi/hy/opettaptied.jsp?OpetTap=127404365&html=1

Moodle-området för modul A finns på följande adress och du kan logga in fr.o.m. 16.1.2019: https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=31147

De som har anmält sig i WebOodi får per e-post en kursnyckel för modul A på Moodle. Kursnyckeln skickas till din helsinki.fi-adress efter anmälningstidens slut. Om du inte kontrollerar din helsinki.fi-adress regelbundet, vänligen se till att du styr din post till en aktiv adress. Se närmare anvisningar på adressen https://helpdesk.it.helsinki.fi/sv/instruktioner/kontakter-och-publicering/e-post/att-styra-e-posten-fran-office-365-nagon-annanstans.

I enlighet med vad som meddelats tidigare består studiehelheten JOP10 av fyra webbmoduler som också innehåller närundervisning. Modul A ordnas första gången på våren 2019 och modul B på hösten 2019. Modulerna C och D ordnas första gången på våren och hösten 2020. I fortsättningen kommer modulerna A och C att ordnas på våren och modulerna B och D på hösten. Modulerna ska genomföras i alfabetisk ordning.

Studiehelheten JOP10 är yrkesinriktad påbyggnadsutbildning för läkare och tandläkare under specialistutbildning vid Helsingfors universitet. Den kan inte genomföras av andra studerande. Nästa anmälan till JOP10 infaller under våren i samband med anmälan till modul B.

Tiedote 1.1.2018 erikoistumiskoulutuksen aloittaneille

Erikoistuvien lääkäreiden ja hammaslääkäreiden Johtamisopinnot 10op (JOP10) -kokonaisuus käynnistyy tammikuussa 2019 moduli A:lla.

Moduli A on Moodle-pohjainen verkkomoduli joka alkaa 16.1.2019 ja päättyy 31.5.2019. Tähän verkkomoduliin sisältyy yksi (1) lähiopetuspäivä, joka järjestetään samansisältöisenä kahtena eri päivänä. Modulin A suorittamiseksi tulee siis osallistua yhteen näistä päivistä: torstaina 7.2.2019 tai tiistaina 12.2.2019. Opetus tapahtuu Meilahden kampuksella Biomedicum 1:ssä klo 9-15.30.  Lähiopetuspäivän lisäksi verkkomoduliin sisältyy jonkin verran luettavaa ja katseltavaa sekä Moodlessa palautettavia aikarajattuja tehtäviä, jotka ovat laajuudeltaan pääsääntöisesti vanhanmallisen lähijohtajakoulutuksen tehtäviä suppeampia. Kunkin kuun loppuun mennessä palautetaan yksi tehtävä. Modulin ensimmäisen tehtävän palautuksen deadline on 31.1.2019.

Sekä Johtamisopinnot 10op -kokonaisuuteen että moduli A:han tulee ilmoittautua. Ilmoittautuminen niihin tapahtuu weboodissa, ja ilmoittautumista varten tarvitset Helsingin yliopiston verkkotunnukset. Ilmoittautuminen on auki 6.12.2018-15.1.2019.

HUOM. ILMOITTAUTUMISTA MODULIIN A  ON JATKETTU VIELÄ SU 20.1.2019 ASTI.

Jos et ole saanut joulukuuun 2018 haussa vielä opinto-oikeuspäätöstä, voit silti ilmoittautua moduliin A. Pidätämme kuitenkin oikeuden peruuttaa tämän ilmoittautumisen mikäli opinto-oikeutesi ei täyttänyt vaatimuksia. Joulukuun opinto-oikeuksien käsittely (n.400 hakemusta) on kesken (18.1.2019 tilanne).

JOP10-opintokokonaisuuden ilmoittautumislinkki (kurssikoodi JOP10KOK): https://weboodi.helsinki.fi/hy/opettaptied.jsp?OpetTap=127404043&html=1

JOP10 – Moduli A – Kevät 2019 ilmoittautumislinkki (kurssikoodi JOP10A): https://weboodi.helsinki.fi/hy/opettaptied.jsp?OpetTap=127404365&html=1

Moduli A:n Moodle-alusta sijaitsee oheisessa osoitteessa ja sinne pääsee kirjautumaan 16.1.2019 lähtien: https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=31147

Weboodissa ilmoittautuneille lähetetään kurssiavain moduli A:n Moodle-alustaan kirjautumista varten helsinki.fi-sähköpostiosoitteeseen ilmoittautumisen sulkeutumisen jälkeen. Mikäli et säännöllisesti käytä helsinki.fi-sähköpostia, niin aseta postinsiirto pysyvään sähköpostiosoitteeseesi: ohjeet löytyvät osoitteesta https://helpdesk.it.helsinki.fi/ohjeet/yhteydenpito-ja-julkaiseminen/sahkoposti/postin-ohjaus-pois-office-365sta.

Kuten aikaisemmin on tiedotettu, JOP10-kokonaisuus toteutetaan neljällä verkkomodulilla, joihin sisältyy myös lähiopetuspäiviä. Moduli A järjestetään ensi kertaa keväällä 2019 ja moduli B syksyllä 2019. Modulit C ja D järjestetään ensimmäistä kertaa keväällä ja syksyllä 2020. Jatkossa modulit A ja C järjestetään keväisin ja B ja D syksyisin. Modulit tulee suorittaa aakkosjärjestyksessä.

JOP10-kokonaisuus on ammatillista jatkokoulutusta Helsingin yliopistossa erikoistuville lääkäreille ja hammaslääkäreille eikä siihen oteta muita opiskelijoita. Seuraavan kerran JOP10-kokonaisuuteen voi ilmoittautua keväällä moduli B:n ilmoittautumisen yhteydessä.

JOP10 käynnistyy tammikuussa 2019 moduli A:lla – tiedoksi lähipäivän päivämäärävaihtoehdot

1.1.2018 lähtien opinto-oikeuden saaneiden erikoistuvien lääkäreiden ja hammaslääkäreiden Johtamisopinnot 10op (JOP10) -kokonaisuus käynnistyy tammikuussa 2019 moduli A:lla.
Moduli A on Moodle-pohjainen verkkomoduli joka alkaa 16.1.2019 ja päättyy 31.5.2019. Tähän verkkomoduliin sisältyy yksi (1) lähiopetuspäivä, joka järjestetään samansisältöisenä kahtena eri päivänä. Modulin A suorittamiseksi tulee siis osallistua yhteen näistä päivistä: torstaina 7.2.2019 tai tiistaina 12.2.2019. Opetus tapahtuu Meilahden kampuksella Biomedicum 1:ssä klo 9-15.30. Lähiopetuspäivän lisäksi verkkomoduliin sisältyy jonkin verran luettavaa ja katseltavaa sekä Moodlessa palautettavia aikarajattuja tehtäviä, jotka ovat laajuudeltaan pääsääntöisesti vanhanmallisen lähijohtajakoulutuksen tehtäviä suppeampia. Kunkin kuun loppuun mennessä palautetaan yksi tehtävä.
Moduliin ja JOP10-kokonaisuuteen ilmoittautumisesta tiedotetaan tässä blogissa ja henkilökohtaisesti 1.1.2018 lähtien erikoistumisopinto-oikeuden saaneille lähiviikkoina.

Tiedote erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutettavien JOP10-opintokokonaisuudesta

1.1.2019 lähtien erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutettavien pakolliset 10op johtamisopinnot suoritetaan JOP10-opintokokonaisuutena.

Siirtymäaikana vuoden 2019 loppuun asti voivat ennen 1.1.2018 opinto-oikeuden saaneet vielä suorittaa loppuun ’vanhanmallisen’ 10op tai 30op Läjo-kokonaisuuden.

1.1.2018 lähtien opinto-oikeuden saaneita on ohjeistettu odottamaan JOP10-opintojen käynnistymistä. Pakollista JOP10-opintokokonaisuutta ei voi korvata muulla koulutuksella.

Koulutettava voi halutessaan suorittaa 20op lisäopintoja saadakseen merkinnän 30op suorituksesta ja lähijohtajapätevyydestä erikoislääkärin tai erikoishammaslääkärin koulutustodistukseen. Tähän LÄP30-kokonaisuuteen tulee myös valinnaisia osuuksia, joita voidaan korvata aiemmilla suorituksilla.

JOP10-opinnot koostuvat neljästä ajallisesti rajatusta modulista (A, B, C ja D), jotka suoritetaan osittain Moodlessa ja osittain lähiopetuspäivinä. Ohjeen mukaan ilmoittautuminen ja modulin omaan Moodle-alustaan liittyminen modulin alkamispäivämäärään mennessä ovat edellytys osallistumiselle. Modulit tulee suorittaa aakkosjärjestyksessä ja annettujen aikarajoitusten puitteissa. JOP10-opintokokonaisuuden suorittaminen merkitään oodiin eikä siitä anneta erillistä todistusta.

Kaikki moduulit järjestetään kerran vuodessa seuraavasti: A (keväällä), B (syksyllä), C (keväällä) ja D (syksyllä).

LÄP30-opintokokonaisuuden tarkempi muoto, sisältö ja tavoitteet valmistellaan vuoden 2020 loppuun mennessä.