LÄP30

Tiedote: Lähijohtajapätevyys LÄP30 – Johtamisopinnot 10op + 20op lisäkoulutus

Uudenmallisen lähijohtajakoulutuksen eli lähijohtajapätevyyteen tarvittavat JOP10 sekä 20op lisäkoulutus suunnittelu on käynnissä ja koulutuksen odotetaan alkavan viimeistään syksyllä 2020.

LÄP30 johtavaan lisäkoulutukseen osallistuminen edellyttää JOP10 suorittamista. Koulutukseen sitovasti ilmoittautuessa JOP10-modulien A, B ja C tulee olla suoritettuna. Lisäkoulutus tulee koostumaan portfoliosta, itsenäisesti suoritetuista yliopistotasoisista johtamiskoulutuksista, ennakkoon määrätyistä MOOCeista, pakollisista ja vapaavalintaisista kirjallisuustehtävistä sekä joistakin kaikille pakollisista mutta erikoisalasta riippuvista kehittymistehtävistä. Lisäkoulutukselle luodaan oma Moodle-alusta ”Moduli E”, joka toimii ohjaavana alustana. Yhteisiä määräaikoja sekä vertaisarviointia tullaan tekemään myös Moduli E:n puitteissa, kuten JOP10-kokonaisuuden moduleissakin.

Kokonaisuuden suunnittelussa on hyödynnetty vanhanmallisen 30op lähijohtajakoulutuksen keräämä erikoistuvien palaute (kerätty lähes tuhannelta 30op LÄJO:n suorittaneelta), nykyaikaisten verkkotyöskentelyn työkalujen mahdollisuudet, opetuspäiviin pääsemisen haasteet ja rajalliset opetusresurssit. Aihealueita ovat ainakin esimiehenä toimiminen, tiedolla johtaminen ja terveystaloustiede. Osaamistavoitteita muotoillaan ja kurssia suunnitellaan, mutta tässä vaiheessa haluamme jo kertoa LÄP30-suorittamisesta kiinnostuneille, mitä voi tehdä Moduli E:n lanseeraamista odottaessa.

Yliopistotasoiset, selkeästi johtamiseen, projektinhallintaan tai terveystaloustieteeseen liittyvät kurssit, esim. Avoimen yliopiston johtamiskurssit, tulevat kelpaamaan jossakin laajuudessa tuohon 20op lisäkoulutukseen. Myös jotkin erikoisalojen omat johtamiskurssit voivat soveltuvin osin kelvata, esimerkkinä European Trauma Course, edellyttäen, että kurssia ei hyödynnetä osana oman erikoisalan teoreettisia opintoja.

Lisätietoa LÄP30 ja Moduli E:sta tulee hyvissä ajoin ennen syksyä 2020.