Terveisiä Langnetin keskustelutilaisuudesta 7.5.2018

Langnet piti Kielitieteen päivien yhteydessä perinteisen keskustelutilaisuuden. Tilaisuuden aluksi Langnetin johtaja Matti Miestamo esitteli kuluneen vuoden toimintaa. Kuultiin mm. teemaryhmistä, Kulttuurirahaston myöntämän apurahan käytöstä, tiedekirjoittamisen päivästä ja mentorointikokeilusta, joka laajenee syksyllä.

Todettiin jälleen Langnetin tiedotusrooli kotimaisessa kielentutkimuksessa: langnet-kaikki-lista on vilkkaassa käytössä, ja Langnetin kalenterista löytyy tietoja monenlaisista kielitieteellisistä tapahtumista. Erityistä huomiota kiinnitti Helsingin yliopiston yliedustus tutkijaseminaarien listauksessa. Keskusteltiin tutkijaseminaarilistan merkityksestä nuorten tutkijoiden näkyvyyden lisääjänä, yhteyksien luojana ja toiminnan vilkkauden osoittajana rahoittajille. Koordinaattori toivoi, että tutkijaseminaarien vetäjät muistaisivat lähettää seminaaritietoja listalle.

Tilaisuudessa keskusteltiin myös Langnet-kauden 2016-2019 loppuajan ohjelmasta. Perustoimintojen on tarkoitus jatkua ennallaan. Kulttuurirahaston teemaryhmien seminaareille myöntämää rahaa kannattaa hyödyntää aktiivisesti. Etenkin niissä yliopistoissa, joissa kielentutkimuksen jatko-opintotarjonta on supistunut, seminaarit voivat tuoda uusia näkökulmia omaan aiheeseen.

Vilkasta keskustelua herätti toive kielentutkimuksen yleistajuistamisen koulutuksesta. Esiin nousivat sekä keskustelut muiden tieteenalojen tutkijoiden kanssa että osallistuminen yhteiskunnalliseen debattiin. Kuultiin Itä-Suomen yliopistossa pidetyistä eri alojen tutkijoiden pikatreffeistä, ja toivottiin kielentutkijoiden kohtaamisia esimerkiksi psykologien, mediatutkijoiden, foneetikkojen, sosiologien, sosiaalipsykologien, aate- ja oppihistorioitsijoiden, yhteiskuntatieteilijöiden, signaalinkäsittelijöiden ja teknillisten alojen tutkijoiden kanssa. Todettiin monien kielentutkijoiden onnistuneen tieteidenvälisessä keskustelussa ja olevan jo nyt mukana erilaisissa monitieteisissä hankkeissa.

Keskusteltiin myös laajemmin oman tutkimusaiheen relevanssin tajuamisesta ja kielitieteen merkityksen avaamisesta. Koulutukseen liittyen toivottiin tutkijoiden kirjoittamaa blogisarjaa kieleen liittyvistä myyteistä. Ehdotettiin Skypen kautta toimivan kielitieteen klassikoita käsittelevän lukupiirin perustamista. Mahdollisen tiedekirjoittamisen koulutuspäivän aiheiksi toivottiin muun muassa kansainvälistä julkaisemista ja tähän liittyen oman suomalaisen tutkimuksen kontekstualisointia.

Nykyinen nelivuotinen Langnet-kausi on nyt yli puolivälissä. Ensi keväänä Joensuun Kielitieteen päivien yhteydessä on aika valita Langnetille uusi johtaja ja uusi kotiyliopisto sekä muutenkin keskustella Langnetin tulevaisuudesta. Keskustelutilaisuuden ajankohta oli tänä vuonna hieman hankala ja osallistujia siksi suhteellisen vähän, vaikka keskustelu olikin vilkasta. Tervetuloa vuoden kuluttua sankoin joukoin keskustelemaan ja päättämään Langnetin asioista!

P.S. Helsingin Kielitieteen päivien yhteydessä kokoontui myös Langnetin johtoryhmä. Pöytäkirja löytyy tästä.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *