Langnet-kesäkoulu: kielentutkimuksen etiikka (15.–17.8.2022, ÅA) / Langnet Summer School: ethics of language research (15 to 17 Aug, ÅA)

In English below

Tätä kutsua saa jakaa ja levittää – this invitation is free to distribute!

Langnetin johtoryhmä, johtaja ja koordinaattori toivottavat kaikki Langnet-yhteisön jäsenet lämpimästi tervetulleeksi Langnetin kesäkouluun, joka järjestetään Åbo Akademissa 15.–17.8.2022! 

Kesäkoulun teema on tänä vuonna kielentutkimuksen etiikka. Kesäkoulun päivitettyyn ohjelmaan ja puhujiin voit tutustua täällä.

Ilmoittautuminen kesäkouluun on nyt avautunut ja se päättyy 31.6. Kesäkouluun ja sen yhteydessä järjestettäviin teemaryhmien seminaareihin voit ilmoittautua tämän lomakkeen avulla. Kesäkouluun ovat tervetulleita kaikki Langnetin väitöskirjatutkijat, post doc -tutkijat, ohjaajat ja muut tahot.

Osallistuminen kesäkouluun on ilmaista, mutta ruokailut (lounas sekä kesäkouluillallinen 16.8.) ovat omakustanteisia. Langnetilla on jonkin verran budjettivaroja (5000 €, Faro-säätiö) väitöskirjatutkijoiden matka- ja majoituskulujen korvaamiseen. Se, voidaanko matka- ja majoituskulut korvata hakijoille kokonaan vai osittain, riippuu osallistujien määrästä. Väitöskirjatutkijat voivat ilmoittautumislomakkeella hakea tukea matka- ja majoituskuluihin. Ilmoitamme tukea hakeneille korvattavan summan elokuun alussa.

Huomioithan, että kesäkoulun toisena päivänä (16.8.) järjestetään myös omakustanteinen illallinen ravintola Rosterissa. Menuvaihtoehdot sekä ilmoittautumislinkki illalliselle toimitetaan kesäkouluun ilmoittautuneille heinäkuussa ja ilmoittautuminen illalliselle on avoinna 5.8. saakka.

Kesäkouluun osallistumisesta toimitetaan halukkaille väitöskirjatutkijoille osallistumistodistus. Väitöskirjatutkija: jos tutkintoosi kuuluu pakollinen tai vapaaehtoinen tutkimusetiikan opintosuoritus, tiedustele ohjaajaltasi, voitko korvata kyseisen suorituksen Langnetin kesäkouluun liittyvällä suorituksella.

Jos sinulla on kesäkouluun liittyen jotakin kysyttävää, voit olla yhteydessä Langnetin koordinaattoriin Lottaan (lotta.aarikka@abo.fi).

Tervetuloa Langnetin kesäkouluun 15.–17.8.2022! 

****

The Langnet executive team, Head of Langnet and Coordinator warmly welcome all members of the Langnet Community to the Langnet Summer School, which will be held at Åbo Akademi University from 15 to 17 August 2022!

The theme of the summer school this year is the ethics of language research. You can check out the updated program and speakers for the summer school here. Note that most of the content in the Summer School is held in Finnish, but there is content in English from 16th Aug at 1 pm.

Registration for the Summer School has now opened and will end on 31 June. Use this form to register for the Summer School and the theme group seminars that will take place in connection with it. All Langnet PhD researchers, postdoctoral researchers, supervisors and other members of the Langnet community are welcome to attend the Summer School.

Participation in the Summer School is free, but meals (lunch and Summer School dinner on 16 August) are at your own expense. Langnet has some budget funds (€ 5,000, Faro Foundation) to cover the travel and accommodation costs of PhD researchers. Whether travel and accommodation costs can be reimbursed in full or in part depends on the number of participants. PhD researchers can apply for support for travel and accommodation expenses using the registration form. We will notify applicants of the amount to be reimbursed in early August.

Please note that there is also a Summer School dinner in the Roster restaurant on the second day of the Summer School (16 August). The menu options and the registration link for the dinner will be delivered to those who have registered for the Summer School in July, and registration for the dinner is open until 5 Aug.

A certificate of participation will be available to interested PhD researchers. PhD researcher: If your degree includes a compulsory or voluntary course in research ethics, ask your supervisor if you can utilize the Langnet Summer School in completing that course.

If you have any questions about the Summer School, you can contact Langnet’s coordinator Lotta (lotta.aarikka@abo.fi).

Welcome to Langnet Summer School August 15-17, 2022!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *